Facebook

 


POZVÁNKA - Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov v Zahrádce (archiv dokumentů)

Zastupitelstvo obce Čížkov zve srdečně na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se koná v pátek 20.4.2012 od 19 h v hasičském klubu v Zahrádce.


POZVÁNKA

na veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov, které se koná v pátek 20. 4. 2012 od 19 h v hasičském klubu v Zahrádce.

Program jednání:

1.      Zahájení

2.      Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu.

3.      Kontrola unesení z minulého zasedání.

4.      Zpráva starosty.

5.      Schválení územního plánu Obce Čížkov.

6.      Schválení zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Čížkov za rok 2011.

7.      Schválení závěrečného účtu Obce Čížkov k 31.12.2011

8.      Žádost o odkoupení obecních pozemků.

9.      Diskuse

10.    Usnesení

11.    Závěr

Svoz zajištěn vozidlem obce Čížkov. Odjezd: Chynín 18,00 , Žel.Újezd 18,10 , Přešín 18,15 , Čížkov 18,20 , Měrčín 18,30 , Liškov 18,40 , Čečovice 18,45 ,

Občané mohou podávat připomínky k veřejnému zasedání v úřední dny.

ing. Zdeněk Tomášek , starosta
Miroslav Černý v.r., místostarosta

Vyvěšeno na úřední desku: 06.04.2012

Z úřední desky bylo sejmuto: 20.04.2012