Facebook

 


POZVÁNKA - Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov v Přešíně (archiv dokumentů)

Zastupitelstvo obce Čížkov zve srdečně na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se koná v pátek 26.10.2012 od 19 h v klubu v Přešíně.


Program jednání:

 1. Zahájení.
 2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu.
 3. Kontrola unesení z minulého zasedání.
 4. Zpráva starosty.
 5. Dodatek k veřejnoprávní smlouvě s městem Nepomuk
 6. Nájemní smlouva s českou republikou – úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.
 7. Žádost o dotaci na opravu lesní cesty v Čečovicích
 8. Rámcová smlouva se společností AIDWOOD spol. s r.o.
 9. Smlouva o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s.
 10. Žádost o vydání bezplatné pozemků a jejich zařazení do místních komunikací.
 11. Žádost o pronájem rybníku v Zahrádce.
 12. Žádost o odprodej části obecního pozemku v Měrčíně a o připojení se na vodu z obecní studny.
 13. Žádost Mateřské školy v Čížkově o opravu plotu..
 14. Žádost o dotaci na tvorbu Lesního hospodářského plánu na roky 2012 - 2021
 15. Diskuse
 16. Usnesení
 17. Závěr
Svoz zajištěn vozidlem obce Čížkov.
Odjezd: Měrčín 18,00- Liškov 18,10- Čečovice18,15- Zahrádka 18,20- Čížkov 18,25- Přešín18,30 - , Chynín 18,40- Ž.Újezd 18,45- Přešín 18,50  
                 
Občané mohou podávat připomínky k veřejnému zasedání v úřední dny.

Vyvěšeno na úřední desku: 19.10.2012

Z úřední desky bylo sejmuto: 26.10.2012