Facebook

 


POZVÁNKA - Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov v Čečovicích (archiv dokumentů)

Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Čížkov, které se koná v pátek 19. srpna 2011 od 19 h. v sále pohostinství v Čečovicích.


Zastupitelstvo obce Čížkov zve srdečně včechny občany na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Čížkov, které se koná v pátek 19.srpna 2011 od 19. hodin v sále  pohostinství v Čečovicích.

Program jednání:

 1. Zahájení.
 2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu.
 3. Kontrola unesení z minulého zasedání.
 4. Zpráva starosty.
 5. Veřejnoprávní smlouva s Městem Nepomuk.
 6. Žádost o odkoupení části pozemku č.131/6 v k.ú. Čížkov.
 7. Žádost o odkoupení části pozemku č.50/1 v k.ú.Přešín
 8. Žádost o odkoupení částí pozemků č.812/10, 1203/3 a 1220 v k.ú. Železný Újezd.
 9. Žádost o pronájem pozemku 732/10 (zahrádka u čp.88) v k.ú.Čížkov.
 10. Žádost o připojení k obecnímu vodovodu v k.ú Nové Mitrovice.
 11. Žádost o odkoupení stavby čp.10 na st.p. č.11 v k.ú.Měrčín.
 12. Revokace usnesení z veřejného zasedání č.4, ze dne 10.6.2011 v bodu 6.
 13. Schválení proplácení cestovních náhrad.
 14. Rozpočtové změny na rok 2011.
 15. Diskuse
 16. Usnesení
 17. Závěr

   
Svoz zajištěn vozidlem obce Čížkov.

Odjezd: Chynín 18:00, Železný Újezd 18:10, Přešín 18:15, Čížkov 18:20, Zahrádka 18:25, Měrčín 18:35, Liškov 18:45

 

 Občané mohou podávat připomínky k veřejnému zasedání v úřední dny.


Ing. Zdeněk Tomášek
starosta

 Miroslav Černý v.r.
místostarosta 

Vyvěšeno na úřední desku: 12.08.2011

Z úřední desky bylo sejmuto: 19.08.2011