Facebook

 


POZVÁNKA - Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov v Čečovicích (archiv dokumentů)

Zastupitelstvo obce Čížkov zve srdečně na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se koná v pátek 20.7.2012 od 19 h v Čečovicích.


Program jednání:

 1. Zahájení.
 2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu.
 3. Kontrola unesení z minulého zasedání.
 4. Zpráva starosty.
 5. Rozpočtové opatření č.2/2012.
 6. Poskytnutí dotace na opravu střechy kostela v Čížkově..
 7. Žádost o pronájem rybníku v obci Zahrádka
 8. Žádost o odkoupení části obecního  pozemku v Zahrádce
 9. Žádost o odkoupení obecního pozemku v Liškově a směnu obecního pozekmku v Liškově s pozemkem ve vlastnictví fyzické osoby.
 10. Žádost o odkoupení obecního pozemku v Čížkově
 11. Žádost o připojení vody z obecní studny v Čížkově.
 12. Žádost o umístění antény na objekt vodárny v Čečovicích pro přenos bezdrátového internetu
 13. Žádost ZO Českého svazu včelařů Čížkov o finanční podporu pro udržení stavu včelstev.
 14. Žádost o uložení kanalizačních trub při komunikaci v Železném Újezdu.
 15. Žádosti o poskytnutí příspěvku pro Diakonii ČCE – středisko Západní Čechy v Merklíně a příspěvku na Linku bezpečí pro děti.
 16. Ustanovení revizní komise pro revizi knižního fondu v knihovně v Čížkově
 17. Diskuse
 18. Usnesení
 19. Závěr
Svoz zajištěn vozidlem obce Čížkov.
Odjezd: Chynín 18:00, Žel.Újezd 18:10, Přešín 18:15, Čížkov 18:20, Měrčín 18:30, Liškov 18:40
 
Občané mohou podávat připomínky k veřejnému zasedání v úřední dny.
               

ing. Zdeněk Tomášek  - starosta
Miroslav Černý v.r. - místostarosta

Vyvěšeno na úřední desku: 13.07.2012

Z úřední desky bylo sejmuto: 20.07.2012