Facebook

 


POZVÁNKA - Veřejné zasedání zastupitelstva 4.3.2016 (archiv dokumentů)

Přijměte srdečné pozvání na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Čížkov, které se koná v pátek 4.3.2016 od 19:00 hodin v hasičském klubu v Zahrádce.


Přijměte srdečné pozvání na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Čížkov,
které se koná v pátek 4.3.2016 od 19:00 hodin v hasičském klubu v Zahrádce.

Program jednání:

 1. Zahájení
 2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
 3. Kontrola unesení z minulého zasedání
 4. Zpráva starosty
 5. Záměr obce o odkoupení pozemku v k.ú.Přešín
 6. Kupní smlouva s ÚZSVM na pozemky v Přešíně
 7. Žádost o povolení sportovní akce V.Podbrdská rallye Legend 2016
 8. Žádost o poskytnutí účelové dotace na zajištění dopravní obslužnosti
 9. Smlouva o poskytnutí účelové dotace na zajištění dopravní obslužnosti
 10. Žádost o příspěvek pro víceúčelové zařízení Borovno- útulek pro zvířata
 11. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro víceúčelové zařízení Borovno
 12. Diskuse
 13. Usnesení
 14. Závěr

Svoz zajištěn vozidlem obce Čížkov:

Odjezd: Chynín 18:00, Žel.Újezd 18:10, Přešín 18:15, Čížkov 18:20, Měrčín 18:30, Liškov 18:40, Čečovice 18:50

 Občané mohou podávat připomínky k veřejnému zasedání v úřední dny.

Vyvěšeno na úřední desku: 24.02.2016

Z úřední desky bylo sejmuto: 04.03.2016