Facebook

 


POZVÁNKA - Veřejné zasedání zastupitelstva 29.12.2017 v Čížkově (archiv dokumentů)

Přijměte pozvání na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Čížkov, které se koná v pátek 29.12.2017 od 18:00 hodinv sále KZ v Čížkově


pátek 29.prosince 2017 od 18.00 hodin
sál KZ v Čížkově

Program jednání:

 1. Zahájení.
 2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu.
 3. Kontrola unesení z minulého zasedání.
 4. Zpráva starosty..
 5. Žádost o odkoupení části obecního pozemku v Železném Újezdu.
 6. Smlouva o zřízení věcného břemene s ČEZ-Distribuce v Přešíně.
 7. Přihláška Obce Čížkov do Sdružení místních samospráv ČR.
 8. Schválení odměn zastupitelů Obce Čížkov od 1.1.2018
 9. Rozpočtové opatření 7/2017
 10. Rozpočet Obce Čížkov na rok 2018
 11. Rozpočtový výhled Obce Čížkov na roky 2018 až 2020.
 12. Uvolnění prostředků na nákup požárního vozidla pro jednotku SDHO Čížkov
 13. Diskuze.
 14. Usnesení.
 15. Závěr.

Svoz zajištěn vozidlem obce Čížkov.

Odjezd: Měrčín 17,00 hod, Liškov  17,10 hod,Čečovice 715 hod, Zahrádka 17,20 hod,  Přešín 17.40 hod. Žel. Újezd 17,45 hod, Chynín 17,50 hod,               

 Občané mohou podávat připomínky k veřejnému zasedání v úřední dny.

Vyvěšeno na úřední desku: 21.12.2017

Z úřední desky bylo sejmuto: 29.12.2017