Facebook

 


POZVÁNKA - Veřejné zasedání zastupitelstva 28.12.2018 v Čížkově (archiv dokumentů)

Přijměte pozvání na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Čížkov, které se koná v pátek 28. 12. 2018 od 18:00 hodinv v Čížkově.


P O Z V Á N K A
na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Čížkov, které se koná
v pátek 28.12. 2018 od 18.00 hodin v Čížkově

Program jednání:

 1. Zahájení
 2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
 3. Kontrola unesení z minulého zasedání
 4. Zpráva starosty
 5. Žádost o prodej části obecního pozemku v Železném Újezdu
 6. Žádost o prodej části obecního pozemku v Chyníně
 7. Schválení kupní smlouvy s ČEZ Distribuce, a.s.
 8. Schválení členů kulturní komise
 9. Schválení Smlouvy o smlouvě budoucí – vodovod Přešín
 10. Schválení podání žádosti o dotaci projektu Oprava místní komunikace
 11. Rozpočet obce na r. 2019
 12. Rozpočtová opatření
 13. Diskuze.
 14. Usnesení
 15. Závěr

 

Svoz zajištěn vozidlem obce Čížkov:
Chynín 17,00 hod, Železný Újezd 17,05 hod, Přešín 17,10 hod., Měrčín 17,25, Liškov 17,35 hod., Čečovice 17,40 hod., Zahrádka 17,45

Občané mohou podávat připomínky k veřejnému zasedání v úřední dny.

Vyvěšeno na úřední desku: 19.12.2018

Z úřední desky bylo sejmuto: 28.12.2018