Facebook

 


POZVÁNKA - Veřejné zasedání zastupitelstva 17.3.2017 v Zahrádce (archiv dokumentů)

Přijměte srdečné pozvání na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Čížkov, které se koná v pátek 17.3.2017 od 19:00 hodin v hasičském klubu v Zahrádce.


Přijměte srdečné pozvání na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Čížkov, které se koná

v pátek 17. března 2017 od 19.00 hodin v hasičském klubu v Zahrádce

Program jednání:

 1. Zahájení
 2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
 3. Kontrola unesení z minulého zasedání
 4. Zpráva starosty
 5. Žádost o odkoupení obecního pozemku v Železném Újezdu
 6. Žádost Krajského úřadu Plzeňského kraje o dotaci na dopravní obslužnost v r. 2017
 7. Žádost společnosti Storge s.z. o poskytnutí účelové dotace na chod a rozšíření psího útulku v Borovně
 8. Žádost o schválení trasy sportovního motoristického podniku VI. Podbrdské setkání legend 2017
 9. Organizační záležitosti ke Sborům dobrovolných hasičů
 10. Ustanovení jednotky SDH obce
 11. Žádost o dotaci na vybavení Jednotky SDH obce
 12. Diskuze
 13. Usnesení
 14. Závěr

 

Svoz zajištěn vozidlem obce Čížkov.

Odjezd: Chynín 18:00 - Ž.Újezd 18:05 - Přešín 18:10 - Čížkov 18:20 - Měrčín 18:35 - Liškov 18:45 - Čečovice 18:50

Občané mohou podávat připomínky k veřejnému zasedání v úřední dny.

Vyvěšeno na úřední desku: 06.03.2017

Z úřední desky bylo sejmuto: 17.03.2017