Facebook

 


POZVÁNKA - Veřejné zasedání zastupitelstva 11.5.2018 v Čečovicích (archiv dokumentů)

Přijměte pozvání na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Čížkov, které se koná v pátek 11.5.2018 od 19:00 hodinv v Čečovicích.


Zastupitelstvo obce Čížkov zve na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Čížkov, které se koná
v pátek 11. května 2018 od 19.00 hodin v Čečovicích.

Program jednání:

 1. Zahájení.
 2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu.
 3. Kontrola unesení z minulého zasedání.
 4. Zpráva starosty.
 5. Žádost o prodej obecního pozemku v Zahrádce.
 6. Žádost o prodej obecního pozemku v železném Újezdu.
 7. Žádost o prodej obecního pozemku a stavby bez čp. v Čížkově.
 8. Žádost Plzeňského kraje o dotaci na dopravní obslužnost na r. 2018.
 9. Žádost o účelovou  dotaci spolku Storgé, z.s.na provoz psího útulku.
 10. Žádost  SDH Železný Újezd o nákup výstroje pro dětské družstvo.
 11. Podání žádosti o dotaci z PK na nákup 5 ks zásahových obleků pro JSDHO.
 12. Žádost o připojení se k odběru vody z  obecnímu vrtu v Liškově.
 13. Žádost obce Čížkov o směnu pozemku v Liškově.
 14. Rozpočtové opatření.
 15. Přijetí dotace z PSOV PK na opravu MK v Liškově.
 16. Kritéria pro zápis dětí do MŠ v Čížkově pro školní rok 2018/2019.
 17. Diskuze.
 18. Usnesen.
 19. Závěr

Svoz zajištěn vozidlem obce Čížkov.

Odjezd: Chynín 18,00hod, Ž.Újezd 18,05hod, Přešín 18,10hod, Čížkov 18,15hod,  Měrčín 18,35 hod, Liškov 18,45 hod. Čečovice 18,50 hod.

Občané mohou podávat připomínky k veřejnému zasedání v úřední dny.            

         

Vyvěšeno na úřední desku: 03.05.2018

Z úřední desky bylo sejmuto: 11.05.2018