Facebook

 


POZVÁNKA - Veřejné zasedání zastupitelstva 10.6.2016 v Čečovicích (archiv dokumentů)

Přijměte srdečné pozvání na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Čížkov, které se koná v pátek 10.6.2016 od 19:00 hodin v kulturním zařízení v Čečovicích.


Přijměte srdečné pozvání na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Čížkov,
které se koná v pátek 10.6.2016 od 19:00 hodin v kulturním zařízení v Čečovicích.

Program jednání:

 1. Zahájení.
 2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu.
 3. Kontrola unesení z minulého zasedání.
 4. Zpráva starosty.
 5. Žádost o odkoupení části obecního pozemku v Zahrádce.
 6. Žádost o odkoupení části obecního pozemku v Železném Újezdu.
 7. Projednání zprávy o uplatňování územního plánu Obce Čížkov.
 8. Projednání závěrečného účtu obce Čížkov za rok 2015.
 9. Projednání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Čížkov za rok 2015.
 10. Projednání závěrečného účtu obce Čížkov za rok 2015.
 11. Projednání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregionu Nepomnucko za rok 2015.
 12. Projednání závěrečného účtu DSO Mikroregionu Nepomucko za rok 2015.
 13. Žádost o připojení k obecnímu vodovodu v Žel.Újezdu pro č.e.80 na st.p.207.
 14. Žádost o připojení k obecnímu vodovodu v Žel.Újezdu pro č.e.20 na st.p. 167.
 15. Žádost o příspěvek na pořízení invalidního vozíku.
 16. Schválení žádosti o KÚP v k.ú. Železný Újezd
 17. Diskuze.
 18. Usnesení.
 19. Závěr.

Svoz zajištěn vozidlem obce Čížkov.

Odjezd: Chynín 18,00hod, Ž.Újezd 18,05hod, Přešín 18,10hod, Čížkov18,20hod, Zahrádka 18,25hod, Měrčín18,40hod, Liškov 18,50 hod.

Vyvěšeno na úřední desku: 02.06.2016

Z úřední desky bylo sejmuto: 10.06.2016