Facebook

 


Oznámení (archiv dokumentů)

Oznámení o konání voleb do Evropského parlamentu.

1. Volby do Evropského parlamentu se uskuteční dne 5. června 2009 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a dne 6. června 2009 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

2. Místem konání voleb do Evropského parlamentu

ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v Čížkově na OÚ pro voliče bydlící v obci Čížkov a Měrčín

ve volebním okrsku č. 2 je volební místnost v Zahrádce v budově obce u prodejny pro voliče bydlící v obci Zahrádka

ve volebním okrsku č. 3 je volební místnost v Čečovicích v budově obce čp. 47 pro voliče bydlící v obci Čečovice a Liškov

ve volebním okrsku č. 4 je volební místnost v Železném Újezdu v budově obce čp. 71 pro voliče bydlící v obci Železný Újezd a Chynín

ve volebním okrsku č. 5 je volební místnost v Přešíně v budově obce u koupaliště pro voliče bydlící v obci Přešín

1. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky, cestovním průkazem České republiky), dosáhl věku nejméně 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu v obci a nebo volí na platný
voličský průkaz.

2. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb do Evropského parlamentu hlasovací lístky. Ve dnech voleb do Evropského parlamentu volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

V Čížkově dne 21. 5. 2009

Josef HONS
starosta obce

Vyvěšeno na úřední desku: 21.05.2009

Z úřední desky bylo sejmuto: 06.06.2009