Facebook

 


OZNÁMENÍ - Zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému jednání (archiv dokumentů)

Odbor výstavby a životního prostředí v Nepomuku oznamuje zahájení územního řízení a zve k veřejnému ústnímu jednání.

Vyvěšeno na úřední desku: 20.07.2011

Z úřední desky bylo sejmuto: 20.08.2011