Facebook

 


Oznámení Obecního úřadu Čížkov (archiv dokumentů)

o stanovení počtu členů zastupitelstva volebního obvodu, počet podpisů na petici k podpoře nezávislých kandidátů a sdružení nezávislých kandidátů

(§ 27 odst. 3, zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů)

Obecní úřad Čížkov tímto stanovuje pro volby do zastupitelstva obce Čížkov konaných 15. a 16. října 2010:

- Počet členů zastupitelstva: 11

- Počet podpisů pro samostatně kandidující nezávislé kandidáty: 26

- Počet podpisů pro sdružení nezávislých kandidátů: 45

V Čížkově dne 21.7.2010

Josef Hons
starosta obce Čížkov

Vyvěšeno na úřední desku: 21.07.2010

Z úřední desky bylo sejmuto: 06.08.2010