Facebook

 


OZNÁMENÍ - O zahájení stavebního řízení v Zahrádce (archiv dokumentů)

Odbor výstvaby a životního prostředí v Nepomuku oznamuje zahájení územního a stavebního řízení ve věci rodinného domu pana Petra Matouška v Zahrádce.

Vyvěšeno na úřední desku: 14.05.2012

Z úřední desky bylo sejmuto: 06.06.2012