Facebook

 


NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Čížkov pro veřejné projednání (archiv dokumentů)

Návrh nového Územního plánu Čížkov pro veřejné projednání dne 1. 7. 2024


Územní plán Čížkov

ÚP nabyl účinnosti dne 9. 5. 2012; změna č.1 nabyla účinnosti dne 13. 7. 2021; katastrální území: Čížkov u Blovic, Čečovice, Zahrádka u Čížkova, Železný Újezd, Přešín, Liškov, Měrčín, Chynín

Návrh nového ÚP Čížkov pro veřejné projednání dne 1. 7. 2024

 

Textová část

Grafická část

Odůvodnění

Grafická část

Vyvěšeno na úřední desku: 22.05.2024

Z úřední desky bylo sejmuto: 01.07.2024