Facebook

 


Návrh rozpočtu na rok 2012 (archiv dokumentů)

Obec Čížkov zveřejňuje návrh rozpočtu na rok 2012.


PŘÍJMY:            
            
pol. 1111     Daň z příjmu f.o. ze záv. činnosti     1 200 000,00 Kč
pol. 1112     Daň z příjmu f.o. ze sam. činnosti     200 000,00 Kč
pol. 1113     Daň z příjmu f.o. z kap. Výnosů      200 000,00 Kč 
pol. 1121     Daň z příjmu právnických osob      1 337 000,00 Kč     
pol. 1122     Daň z příjmu právnických osob za obec      280 000,00 Kč
pol. 1211     Daň z přidané hodnoty      3 000 000,00 Kč
pol. 1340     Poplatky za odpady     380 000,00 Kč
pol. 1341     Poplatky ze psů     12 000,00 Kč
pol. 1361     Správní poplatky     4 000,00 Kč
pol. 1511     Daň z nemovitostí     900 000,00 Kč
pol. 4112     Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu     169 228,00 Kč
kap. 1032    Lesní hospodářství     1 240 000,00 Kč
kap. 2310    Pitná voda     200 000,00 Kč
kap. 3392    Ostatní záležitosti kultury - KD     5 000,00 Kč
kap. 3429    Ostatní zájmová činnost     25 000,00 Kč
kap. 3612    Bytové hospodářství      30 000,00 Kč
kap. 3613    Nebytové hospodářství     37 000,00 Kč
kap. 3633    Plynofikace     28 200,00 Kč
kap. 3639    Komunální služby     100 000,00 Kč
kap. 3722    Sběr a svoz kom. odpadů     15 000,00 Kč
kap. 3725    Využívání komunálních odpadů     30 000,00 Kč
kap. 3729    Ostatní nakládání s odpady      5 000,00 Kč
kap. 6310    Příjmy z finančních operací     2 572,00 Kč       
            
Celkem příjmy                      9 400 000,00 Kč

Vyvěšeno na úřední desku: 14.12.2011

Z úřední desky bylo sejmuto: 31.12.2011