Facebook

 


Nabídka pozemků (archiv dokumentů)

Nabídka pozemků určených k převodu podle zákona 95/1999 Sb. § 7 uveřejněná Pozemkovým fondem ČR za okres Plzeň-jih v katastru Přešín Poslední den podání žádosti o nabídnuté pozemky :

Datum vyhlášení kola : 7.8.2009 7.9.2009
Druh čísla parcely Parcela (kmen/podlomení/díl) Druh pozemku Výměra v m 2 Cena Pronajato Variabilní symbol:
Doplňující informace: Kauce Kč :
Katastr nemovitostí - pozemkové 383 trvalé travní porosty 4388 8 640,00 Kč ano 2003870974
5 000,00 Kč
Katastr nemovitostí - pozemkové 485/9 trvalé travní porosty 2837 3 260,00 Kč ano 2003970974
5 000,00 Kč
Katastr nemovitostí - pozemkové 487/1 orná půda 1399 1 610,00 Kč ano 2004070974
5 000,00 Kč
Pozemkový katastr - pozemkové 1247 neurčeno 217 730,00 Kč ano 508070974
5 000,00 Kč
Počet jednotek 4 Celkem 8841 14 240,00 Kč

* je uzavřena smlouva o nájmu na dobu určitou min. 5 let Pozemkový Fond ČR si vyhrazuje právo ve zvláště zdůvodněných případech
4.8.2009 Nabídka SQL 2003.948 / ÚP74 nemovitosti z veřejné nabídky dodatečně vyřadit

Vyvěšeno na úřední desku: 05.08.2009

Z úřední desky bylo sejmuto: 20.08.2009