Facebook

 


Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí (archiv dokumentů)

Obecní úřad zveřejňuje jména zapisovatelů okrskových volebních komisí v obci Čížkov, pro volby do Poslanecké sněmovny PČR ve dnech 25. a 26. října 2013.


Okrsek č. 1 Čížkov

Zapisovatelka - Linhartová Jana , Čížkov 59, nar. 8.3.1960 , Plzeň

Okrsek č. 2 Zahrádka

Zapisovatelka - Lašťovková Pavla, Zahrádka 11, nar.21.11.1983, Klatovy

Okrsek č. 3 Čečovice

Zapisovatelka - Šrachtová Hana , Čečovice 52 , nar. 11. 10. 1956, Sušice

Okrsek č. 4 Železný Újezd

Zapisovatelka - Karasová Michaela , Železný Újezd 48, nar. 22.7.1986 , Plzeň

Okrsek č. 5 Přešín

Zapisovatelka - Plachá Ivana , Přešín 31 , nar. 14.3.1960 , Plzeň

V Čížkově 4.10.2013
Ing. Zdeněk Tomášek - starosta obce
 

Vyvěšeno na úřední desku: 04.10.2013

Z úřední desky bylo sejmuto: 26.10.2013