Facebook

 


Informace o posudku (archiv dokumentů)

Informace o posudku vlivu záměru "Stavba větrné elektrárny u Železného Újezda"

Nahlížení do posudku o vlivech záměru na životní prostředí "Stavba větrné elektrárny u Železného Újezda, p.č. 152,153" je možné na Obecním úřadu v Čížkově v době úředních hodin od 18.1.2008 do 1.2.2008.

HONS Josef - starosta

Vyvěšeno na úřední desku: 18.01.2008

Z úřední desky bylo sejmuto: 01.02.2008