Facebook

 


Informace o dokumentaci (archiv dokumentů)

Informace o dokumentaci ke stavbě větrné elektrárny u Železného Újezdu par.č. 152 a 153

Do dokumentace ke stavbě větrné elektrárny u Železného Újezdu par.č.152 a 153 je možné nahlížet na Obecním úřadu v Čížkově v úřední dny v pondělí a ve středu od 08.00 hod. do 17.00 hod.

Každý může zaslat své vyjádření k dokumentaci ve lhůtě do 30-ti dnů ode dne zveřejnění informace na Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, Škroupova 18, 306 13 Plzeň.

Josef Hons - starosta

Vyvěšeno na úřední desku: 24.09.2007

Z úřední desky bylo sejmuto: 15.10.2007