Facebook

 


ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2010

Závěrečný účet obce Čížkov k 31.12.2010.

Rekapitulace příjmů (v tis.Kč):
Daňové příjmy                                                                                7.279,54Kč
Nedaňové příjmy                                                                            1.349,83Kč
Kapitálové příjmy                                                                               208,70Kč
Přijaté dotace:
Neinvest. dotace ze stát. rozpočtu                                                  203,42Kč
Neinvest. dotace na volby                                                                220,91Kč
Dotace ÚP                                                                                             70,17Kč
Neinvestiční dotace od obcí                                                               38,36Kč
Neinvestiční dotace kraje na les                                                       51,70Kč
Neinvestiční dotace na rybník Chynín a Dožín ze SFŽP                13,85Kč
Neinvestiční dotace na rybník Chynín a Dožín z ERDF               235,45Kč
Invest. dotace ze SFŽP na rybník Dožín                                         292,70Kč
Invest. dotace ze SFŽP na rybník Chynín                                      153,35Kč
Invest. dotace z ERDF na rybník Dožín                                      4.975,95Kč
Invest. dotace z ERDF na rybník Chynín                                    2.606,93Kč
8.862,80Kč
---------------
Příjmy celkem                                                                              17.700,87Kč

Rekapitulace výdajů:
Běžné výdaje                                                                                  7.423,44Kč
Kapitálové výdaje                                                                        10.294,99Kč
-----------------
Výdaje celkem                                                                             17.718,43Kč

Stav peněžních prostředků na běžném účtu k 31.12.2010          10.672,19Kč
Hospodářský výsledek Mateřské školy Čížkov k 31.12.2010               -1,87Kč

Financování celkem k 31.12.2010                                                          17,57Kč

Krajský úřad PK provedl přezkoumání hospodaření za rok 2010 dne 22.3.2011. Při přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření a finanční vypořádání dotací je přílohou.

 

Sestavila: Linhartová

Ing. Zdeněk Tomášek
starosta obce Čížkov

Trvale vyvěšeno od 26.05.2011