Facebook

 


ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2008

Závěrečný účet obce Čížkov k 31.12.2008.

Rekapitulace příjmů:
Daňové příjmy 7.578,45Kč
Nedaňové příjmy 1.484,49Kč
Kapitálové příjmy 402,27Kč
Přijaté transfery : Neinvest. transfer ze stát. rozpočtu 40,34Kč
Neinvest. transfer na volby 100,-Kč
Transfer ÚP 86,15Kč
Neinvestiční transfer od obcí 72,7Kč
Investiční transfer z VSP SR 274,29Kč
Inv. transfer kraje – KD Žel.Újezd 800,-Kč
Neinvestiční transfer kraje na les a SDH 63,01Kč
1.436,50Kč
---------------
Příjmy celkem 10.902,-Kč

Rekapitulace výdajů:
Běžné výdaje 4.793,82Kč
Kapitálové výdaje 3.642,91Kč
-----------------
Výdaje celkem 8.436,73Kč

Stav peněžních prostředků na běžném účtu k 31.12.2008 7.248,60Kč.
Hospodářský výsledek Mateřské školy Čížkov k 31.12.2008 1,77Kč

Financování celkem k 31.12.2008 -2.465,27Kč.

Krajský úřad PK provedl přezkoumání hospodaření za rok 2008 dne 1.4.2009, bez výhrad.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření a finanční vypořádání dotací je přílohou.

Sestavila: Linhartová

Josef HONS
starosta obce Čížkov

Trvale vyvěšeno od 07.05.2009