Facebook

 


ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2006

Závěrečný účet OBCE ČÍŽKOV k 31.12.2006.

Závěrečný účet OBCE ČÍŽKOV  k 31.12.2006

v tis.Kč

Rekapitulace příjmů:

Daňové příjmy 4.899,05Kč
Nedaňové příjmy  1.192,25Kč
Kapitálové příjmy 293,62Kč
Přijaté dotace :  
Neinvest. dotace plán.     37,36Kč
Dotace les                     16,24Kč
Volby do Parlamentu ČR 87,64Kč
Volby do Zastupitelstva obce 100,-Kč
Dotace ÚP                               36,36K
Místní komunikace     320,-Kč
Neinvestiční dotace od obcí 45,-Kč
Investiční dotace od obce 3,-

645,85Kč

------------------------

Příjmy celkem7.030,76Kč

Rekapitulace výdajů:

Běžné výdaje 4.695,05Kč
Kapitálové výdaje 251,55Kč

  -----------------------

Výdaje celkem 4.946,60Kč

Stav peněžních prostředků na běžném účtu k 31.12.2006:    2.782,97Kč.

Krajský úřad PK provedl přezkoumání hospodaření za rok 2006 dne 26.2.2007 bez výhrad.

Sestavila: Linhartová

Josef HONS
starosta obce Čížkov

Trvale vyvěšeno od 15.06.2007