Facebook

 


Rozpočet obce na rok 2012

Rozpočet obce Čížkov na rok 2012.

PŘIJMY

pol. 1111
Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti   
1 200 000 Kč
pol. 1112
Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné činnosti   
200 000 Kč
pol. 1113
Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů   
200 000 Kč
pol. 1121
Daň z příjmu právnických osob   
1 337 000 Kč
pol. 1122
Daň z příjmu právnických osob  za obec
280 000 Kč
pol. 1211
Daň z přidané hodnoty   
3 000 000 Kč
pol. 1337
Poplatky za odpady   
380 000 Kč
pol. 1341
Poplatky ze psů   
12 000 Kč
pol. 1361
Správní poplatky   
4 000 Kč
pol. 1511
Daň z nemovitostí   
900 000 Kč
pol. 4112
Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu   
169 228 Kč
kap. 1032
Lesní hospodářství   
1 240 000 Kč
kap. 2310
Pitná voda   
200 000 Kč
kap. 3392
Ostatní záležitosti kultury - KD   
5 000 Kč
kap. 3429
Ostatní zájmová činnost   
25 000 Kč
kap. 3612
Bytové hospodářství   
30 000 Kč
kap. 3613
Nebytové hospodářství   
37 000 Kč
kap. 3633
Plynofikace 
28 200 Kč
kap. 3639
Komunální služby   
100 000 Kč
Kap. 3722
Sběr a svoz komunálních odpadů
15 000 Kč
kap. 3725
Využívání komunálních odpadů   
30 000 Kč
kap. 3729
Ostatní nakládání s odpady   
5 000 Kč
kap. 6310
Příjmy z finančních operací   
2 572 Kč
 
 
 
CELKEM PŘIJMY
9 400 000 Kč


VÝDAJE

kap. 1031
LH – pěstební činnost   
134 000 Kč
kap. 1032
LH - činnost v lesním hospodářství, těžba dřeva
500 000 Kč
kap. 1036
LH - správa v LH, činnost lesního hospodáře
91 000 Kč
kap. 1037
LH - cesta   
75 000 Kč
kap. 2212
Silnice
600 000 Kč
kap. 2219
Chodníky
350 000 Kč
kap. 2221
Provoz veřejné silniční dopravy
70 000 Kč
kap. 2310
Pitná voda
300 000 Kč
kap. 2321
Odvádění odpadních vod
500 000 Kč
kap. 2341
Vodní díla v zemědělské krajině
100 000 Kč
kap. 3111
Mateřská škola - příspěvek na činnost
300 000 Kč
kap. 3113
Základní školy
240 000 Kč
kap. 3314
Knihovny
7 000 Kč
kap. 3319
Záležitosti kultury - kroniky
30 000 Kč
kap. 3326
Kapličky
80 000 Kč
kap. 3341
Rozhlasy
15 000 Kč
kap. 3392
Zájmová činnost v kultuře - KD
80 000 Kč
kap. 3399
Ostatní záležitosti kultury - SPOZ
40 000 Kč
kap. 3421
Využití volného času a mládeže
10 000 Kč
kap. 3429
Ostatní zájmová činnost - rozhledna
130 000 Kč
kap. 3519
Ambulantní péče ve zdravotnictví
22 000 Kč
kap. 3613
Nebytové hospodářství
100 000 Kč
kap. 3631
Veřejné osvětlení
270 000 Kč
kap. 3632
Pohřebnictví
55 000 Kč
kap. 3633
Plynofikace
28 000 Kč
kap. 3635
Územní plánování
132 000 Kč
kap. 3639
Komunální služby
2 232 622 Kč
kap. 3722
Sběr a svoz komunálních odpadů
600 000 Kč
kap. 3745
Péče o veřejnou zeleň
100 000 Kč
kap. 5512
Požární ochrana
60 000 Kč
kap. 6112
Zastupitelstvo obce
800 000 Kč
kap. 6171
Činnost místní správy
850 000 Kč
kap. 6310
Výdaje z finančních operací
15 000 Kč
kap. 6320
Pojištění majetku obce
30 000 Kč
kap. 6399
Ostatní finanční operace
450 000 Kč
kap. 6402
Finanční vypořádání minulého roku
3 378 Kč
 
 
 
CELKEM VÝDAJE
9 400 000 Kč

 
Návrh rozpočtu zveřejněn:  13.12. 2011
Rozpočet schválen: 29.12. 2011

Ing. Zdeněk Tomášek – starosta
Miroslav Černý - místostarosta

Trvale vyvěšeno od 13.12.2011