Facebook

 


Rozpočet obce na rok 2011

Rozpočet obce Čížkov na rok 2011.

PŘIJMY

pol. 1111
Daň z příjmu f.o. ze záv. činnosti   
1 200 000 Kč
pol. 1112
Daň z příjmu f.o. ze sam. činnosti   
120 000 Kč
pol. 1113
Daň z příjmu f.o. z kap. Výnosů   
100 000 Kč
pol. 1121
Daň z příjmu právnických osob   
1 350 000 Kč
pol. 1122
Daň z příjmu právnických osob  za obec
280 600 Kč
pol. 1211
Daň z přidané hodnoty   
3 000 000 Kč
pol. 1337
Poplatky za odpady   
380 000 Kč
pol. 1341
Poplatky ze psů   
12 000 Kč
pol. 1361
Správní poplatky   
4 000 Kč
pol. 1511
Daň z nemovitostí   
860 000 Kč
pol. 4112
Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu   
160 430 Kč
kap. 1032
Lesní hospodářství   
1 030 000 Kč
kap. 2310
Pitná voda   
260 000 Kč
kap. 3392
Ostatní záležitosti kultury - KD   
2 000 Kč
kap. 3429
Ostatní zájmová činnost   
25 000 Kč
kap. 3612
Bytové hospodářství   
63 700 Kč
kap. 3613
Nebytové hospodářství   
48 500 Kč
kap. 3632
Pohřebnictví 
-
kap. 3633
Plynofikace 
28 200 Kč
kap. 3639
Komunální služby   
100 000 Kč
Kap. 3722
Sběr a svoz komunálních odpadů
14 000 Kč
kap. 3725
Využívání komunálních odpadů   
30 000 Kč
kap. 3729
Ostatní nakládání s odpady   
5 000 Kč
kap. 6310
Příjmy z finančních operací   
26 570 Kč
 
 
 
CELKEM PŘIJMY
9 100 000 Kč

VÝDAJE

kap. 1031
LH – pěstební činnost   
25 000 Kč
kap. 1032
LH - činnost v lesním hospodářství,  těžba dřeva
545 000 Kč
kap. 1036
LH - správa v LH, činnost lesního hospodáře
23 400 Kč
kap. 1037
LH - cesta   
110 000 Kč
kap. 2212
Silnice
500 000 Kč
kap. 2219
Chodníky
350 000 Kč
kap. 2221
Provoz veřejné silniční dopravy
68 000 Kč
kap. 2310
Pitná voda
640 000 Kč
kap. 2321
Odvádění odpadních vod
500 000 Kč
kap. 2341
Vodní díla v zemědělské krajině
350 000 Kč
kap. 3111
Mateřská škola - příspěvek na činnost
280 000 Kč
kap. 3113
Základní školy
160 000 Kč
kap. 3314
Knihovny
7 000 Kč
kap. 3319
Záležitosti kultury - kroniky
30 000 Kč
kap. 3326
Kapličky
100 000 Kč
kap. 3341
Rozhlasy
30 000 Kč
kap. 3392
Zájmová činnost v kultuře - KD
150 000 Kč
kap. 3399
Ostatní záležitosti kultury - SPOZ
30 000 Kč
kap. 3421
Využití volného času a mládeže
25 000 Kč
kap. 3429
Ostatní zájmová činnost - rozhledna
130 000 Kč
kap. 3519
Ambulantní péče ve zdravotnictví
20 000 Kč
kap. 3613
Nebytové hospodářství
100 000 Kč
kap. 3631
Veřejné osvětlení
270 000 Kč
kap. 3632
Pohřebnictví
50 000 Kč
kap. 3633
Plynofikace
28 000 Kč
kap. 3635
Územní plánování
900 000 Kč
kap. 3639
Komunální služby
1 048 000 Kč
kap. 3722
Sběr a svoz komunálních odpadů
490 000 Kč
kap. 3745
Péče o veřejnou zeleň
100 000 Kč
kap. 5512
Požární ochrana
60 000 Kč
kap. 6112
Zastupitelstvo obce
800 000 Kč
kap. 6171
Činnost místní správy
750 000 Kč
kap. 6310
Výdaje z finančních operací
15 600 Kč
kap. 6320
Pojištění majetku obce
28 000 Kč
kap. 6399
Ostatní finanční operace
297 000 Kč
kap. 6402
Finanční vypořádání minulého  roku
90 000 Kč
 
 
 
CELKEM VÝDAJE
9 100 000 Kč

Návrh rozpočtu zveřejněn 3. 2. 2011
Sejmuto: 18. 2. 2011

Ing. Zdeněk Tomášek - starosta
Miroslav Černý - místostarosta

Trvale vyvěšeno od 03.02.2011