Facebook

 


VÝSLEDKY ANKETY OBCE ČÍŽKOV

Zde se můžete podívat na vyhodnocení ankety, která v rámci obce Čížkov proběhla v červnu a týkala se zájmu o obecní vodovody a kanalizace.


Vážení spoluobčané,

dovolte mi abych Vám jménem zastupitelstva obce poděkoval za Vaší účast v anketě Obecního úřadu v Čížkově k vodovodům a kanalizacím a i za Vaše názory a připomínky k dění v jednotlivých částech obce Čížkov. Anketa je statisticky zpracovaná, s výsledky a údaji se můžete seznámit dále. Mohu Vás informovat, že obec Čížkov již obdržela zpracovanou studii na odkanalizování všech částí obce. V nejbližší době se zastupitelstvo sejde se zhotoviteli studie , abychom se mohli na základě tohoto materiálu rozhodovat o dalším postupu (etapizaci) záměru odkanalizování obce. Spolu s tím, a na základě možných dotací , se bude vyvíjet i možnost dalšího rozšíření vodovodní sítě a v neposlední řadě se budeme zabývat Vašimi připomínkami z ankety. Konkrétní záměry budou předmětem jednání veřejných zastupitelstev ve II. poletí tohoto roku. Tolik zatím k této záležitosti a přeji Vám příjemné prožití prázdnin a dovolených.

V Čížkově 19.7.2016
starosta obce Ing. Zdeněk Tomášek


Výsledky ankety obce Čížkov k vodovodu  a  kanalizaci – Celá obec Čížkov

Část obce

Počet anketních lístků

Vodovod

Kanalizace

Po-
známka

Vydáno

Vráceno

%

Jsem
připojen

Nejsem
připojen

Chci
připojit

Přijatelná cena vody
za m3 v Kč.

Vybudovat
společnou

Vlastní
ČOV

Vlastní
Příspěvek v Kč

40

50

60

70

Ano

Ne

Ano

Ne

žádný

5000

10000

jiný

Čečovice

62

23

37,1

21

2

1

15

4

-

-

17

2

3

9

7

9

1

3

Je
vodovod

Čížkov

90

44

48,9

5*

-

27

10

13

5

3

39

5

6

26

11

19

12

2

není
vodovod

Chynín

39

17

43,6

13

3

2

11

3

-

1

14

2

6

8

3

10

3

1

Je
vodovod

Liškov

53

23

43,4

-

-

17

4

8

2

2

19

3

3

10

1

7

11

-

není
vodovod

Měrčín

21

11

52,4

-

-

3

2

-

-

1

7

-

-

3

2

1

2

2

není
vodovod

Přešín

71

31

43,7

-

-

22

6

10

5

4

27

2

4

16

5

13

8

5

    není
vodovod

Zahrádka

64

16

25

-

14

7

3

2

3

-

12

2

1

9

4

4

4

2

není
vodovod

Železný Újezd

155

47

30,3

36

11

3

28

6

2

-

36

8

4

24

18

14

8

2

Je
vodovod

Obec Čížkov celkem

555

212

38,2

 

 

82

79

46

17

11

171

24

27

105

51

77

49

17

 

 


Výsledky ankety - Čečovice

Část obce
Čečovice

Počet anketních lístků

Vodovod

Kanalizace

Poz-
námka
je vodovod
2x cenu vody
Nezvy-
Šovat
1x cena vody
25,-Kč

 

Vydá-no

Vráce
no

%

Jsem
připojen

Nejsem
připojen

Chci
připojit

Přijatelná cena vody
za m3 v Kč.

Vybudovat
společnou

Vlastní
ČOV

Vlastní
Příspěvek v Kč

40

50

60

70

Ano

Ne

Ano

Ne

žádný

5000

10000

jiný

Trvale bydlící

51

21

41,2

19

2

1

14

4

 

 

15

2

3

9

7

7

1

3

Rekrea.
objekty

11

2

18,2

2

 

 

1

 

 

 

2

 

 

 

 

2

 

 

Čečovice
celkem

62

23

37,1

21

2

1

15

4

 

 

17

2

3

9

7

9

1

3

 

Z odevzdaných lístků je 61,4 % pro připojení (výstavbu) vodovodu)

 • 1x nezvyšovat cenu vody
 • 5x připojen k vodovodu = bytový dům, nebo společný vrt
 • Z odevzdaných lístků celkem je 80 % dotázaných pro společnou kanalizaci.
 • 1X příspěvek 5 - 10 tisíc
 • 1x příspěvek 20 tisíc
 • 1x bez názoru na kanalizaci

Připomínky občanů:

 • Čistírny odpadních vod (ČOV) : vše podle norem, zabývat se možností kořenových ČOV.
 • Zajistit čistotu místních komunikací, které jsou znečišťovány zemědělským provozem
 • Zamezit provozu motokrosové dráhy na obecních pozemcích na Morávku
 • Oprava místních obecních cest
 • Každoroční zveřejnění investic do jednotlivých částí obce
 • Zveřejňovat každý rok plán akcí pro jednotlivé části obce a jeho plnění
 • Nezvyšovat cenu vody
 • Řešit čistotu splaškových vod ve společném postupu s firmou LYER (SUFOLK s.r.o.)

 


Výsledky ankety - Čížkov

Část obce
Čížkov

Počet anketních lístků

Vodovod

Kanalizace

Poz-
námka
není
vodovod

 

 

Vydá-no

Vráce
no

%

Jsem
připojen

Nejsem
připojen

Chci
připojit

Přijatelná cena vody
za m3 v Kč.

Vybudovat
společnou

Vlastní
ČOV

Vlastní
Příspěvek v Kč

40

50

60

70

Ano

Ne

Ano

Ne

žádný

5000

10000

jiný

Trvale bydlící

54

25

46,3

4

-

15

6

9

3

1

23

2

5

13

5

13

5

2

Rekrea.
objekty

36

19

52,8

1

-

12

4

4

2

2

16

3

1

13

6

6

7

 

Čížkov
celkem

90

44

48,9

5

 

27

10

13

5

3

39

5

6

26

11

19

12

2

 

Z odevzdaných lístků je 61,4 % pro připojení (výstavbu) vodovodu)

 • 1x nezvyšovat cenu vody
 • 5x připojen k vodovodu = bytový dům, nebo společný vrt

Z odevzdaných lístků celkem je 80 % dotázaných pro společnou kanalizaci.

 • 1X příspěvek 1 tisíc
 • 1x příspěvek 2 tisíce
 • 19x příspěvek 5 tisíc
 • 12x příspěvek 10 tisíc
 • 11x žádný příspěvek
 • 1x bez názoru na kanalizaci

Připomínky občanů:

 • Informovanost občanů o vývoji stavu kanalizací a vodovodů.
 • Oprava vybavení dětského hřiště.
 • Připojení k vodovodu pouze v případě nedostatku vody z vlastního zdroje, nebo jeho znečištění.
 • Zachovat poštu.
 • Individuální zdroje vody budou postupně zanikat.
 • Máme vlastní studnu i ČOV, přesto souhlasíme se společnou kanalizací. Žijeme v jedinečné a krásné krajině, která si zaslouží naší ochranu.
 • Mám zájem o vybudování společné splaškové kanalizace za předpokladu, že budu vědět, kam bude svedena.

 


Výsledky ankety - Chynín

Část obce
Chynín

Počet anketních lístků

Vodovod

Kanalizace

Poz-
námka

 

je
vodovod

Vydá –
no

Vráce-no

%

Jsem
připojen

Nejsem
připojen

Chci
připojit

Přijatelná cena vody
za m3 v Kč.

Vybudovat
společnou

Vlastní
ČOV

Vlastní
Příspěvek v Kč

40

50

60

70

Ano

Ne

Ano

Ne

žádný

5000

10000

jiný

Trvale
bydlící

14

9

64,3

8

 

1

8

1

 

 

7

1

2

6

2

5

2

 

Rekrea.
objekty

25

8

32,0

5

3

1

3

2

-

1

7

1

4

2

1

5

1

1

Chynín
celkem

39

17

43,6

13

3

2

11

3

 

1

14

2

6

8

3

10

3

1

Z odevzdaných lístků je  82,3 % dotázaných pro společnou kanalizaci.

 • 3x žádný příspěvek
 • 10x 5 tisíc
 • 3 x 10 tisíc
 • 1x dle potřeby

Připomínky občanů:

 • Budování společné kanalizace za předpokladu nenarušení pozemku vlastníka včetně nenarušení kořenových systémů u vzrostlé stromové výsadby

 


Výsledky ankety - Měrčín

Část obce
Měrčín

Počet anketních lístků

Vodovod

Kanalizace

Poz-
Námka

 

Není vodovod

Vydá –
no

Vráce-no

%

Jsem
připojen

Nejsem
připojen

Chci
připojit

Přijatelná cena vody
za m3 v Kč.

Vybudovat
společnou

Vlastní
ČOV

Vlastní
Příspěvek v Kč

40

50

60

70

Ano

Ne

Ano

Ne

žádný

5000

10000

jiný

Trvale
bydlící

8

4

50,0

-

-

-

1

 

 

 

2

,

-

1

1

 

 

1

Rekrea.
objekty

13

7

53,8

-

-

3

1

 

 

1

5

-

-

2

1

1

2

1

Měrčín
celkem

21

11

52,4

 

 

3

2

-

-

1

7

-

-

3

2

1

2

2

Z odevzdaných lístků je 27,2% pro připojení (výstavbě) vodovodu.

Z odevzdaných lístků je  63,6 % dotázaných pro společnou kanalizaci.

 • 2x žádný příspěvek
 • 1x 3 tisíce
 • 1x 5 tisíc
 • 2x 10 tisíc
 • 1x 15 tisíc

Připomínky občanů:

 • Oprava vodní nádrže na návsi.
 • Oprava autobusové čekárny a zhotovení vývěsní tabule na plakáty.
 • Plynofikace Měrčína.
 • Umístit zrcadlo na výjezdu z obce směrem na Dožice.
 • Upravit rozmístění veřejného osvětlení.
 • Poškození charakteru návsi prodejem bývalé hasičské zbrojnice.
 • Vybudovat čističku odpadních vod.
 • Kladné hodnocení opravy místních komunikací

 


Výsledky ankety - Přešín

Část obce
Přešín

Počet anketních lístků

Vodovod

Kanalizace

Poz-
námka

 

není
vodovod

Vydá –
no

Vráce-no

%

Jsem
připojen

Nejsem
připojen

Chci
připojit

Přijatelná cena vody
za m3 v Kč.

Vybudovat
společnou

Vlastní
ČOV

Vlastní
Příspěvek v Kč

40

50

60

70

Ano

Ne

Ano

Ne

žádný

5000

10000

jiný

Trvale
bydlící

29

20

69,0

 

 

14

3

7

5

3

19

1

2

13

3

8

6

3

Rekrea.
objekty

42

11

26,2

 

 

8

3

3

 

1

8

1

2

3

2

5

2

2

Přešín
celkem

71

31

43,7

 

 

22

6

10

5

4

27

2

4

16

5

13

8

5

Z odevzdaných lístků je 71,0% pro připojení(vybudování) vodovodu

Z odevzdaných lístků je  87,1 % dotázaných pro společnou kanalizaci.

 • 5x žádný příspěvek
 • 13x 5 tisíc
 • 8x 10 tisíc
 • 1x 5-10 tisíc
 • 1x dle potřeby
 • 2x 50 tisíc

Připomínky občanů:

 • Jak se bude řešit připojení na splaškovou kanalizaci v případech, kdy septiky leží níže než kanalizační řad a svodem přes jiné pozemky nebudou souhlasit jejich vlastníci.
 • Vyčistit rybník v Přešíně, ev. zbavit se porostu na něm.
 • Opravit vydřevení ve studánce v Olešce a zpřístupnit cestu k ní.
 • Opravit cestu před paní Matouškovou, od „školy“ k Haltýři (odvodnit).
 • Spojit horní a dolní Přešín „západní“ cestou.
 • Být ostražití při používání dešťové kanalizace kvůli možnému znečištění studen.
 • Zavést ekologické kontejnery na tříděný odpad do domácností.
 • Nesmysl připlácet na obecní kanalizaci. Za 27 let od revoluce mohla již čistička být.
 • Oprava obecních cest, oprava pramenu Oleška, voda pro kterou by si  lidé mohli dojít.
 • Zřídit přístupný zdroj vody (např. studna před hasičskou zbrojnicí).
 • Opravit kanály, aby odtékala dešťová voda (některé vystupují, jiné jsou propadlé).
 • Oprava obecních cest mezi dolním a horním Přešínem, oprava cesty k Olešce.
 • Řešení odvodu kanalizace z horního Přešína.
 • Dokončení hřiště u hasičské zbrojnice, úprava svahu hřiště, stavba probíhá již 12 let.
 • Při dovozu vody do studní dávat příspěvek na dopravu. Cena by měla být jako se platí za m3 pro ty, kdo má vodovod.
 • Alespoň 3x za vegetační období obsekávat okraje silnic v obci.
 • Proč dávat otázky na názor, za kolik by se měla prodávat voda, resp jaký příspěvek na kanalizaci. Spočítat náklady a uvést výši poplatku!
 • Kořenová čistička by byla pro Přešín nejvýhodnější. Má nízké pořizovací náklady včetně dalších režií- viz Spálené Poříčí.
 • Vzhledem k problémům se septiky a žumpami se jako nejoptimálnější jeví společnou čističku se spoluúčastí občanů.
 • Výše příspěvku na kanalizaci by se měla platit podle potřeby.

 


Výsledky ankety - Liškov

Část obce
Liškov

Počet anketních lístků

Vodovod

Kanalizace

Poz-
námka

 

Není vodovod

Vydá –
no

Vráce-no

%

Jsem
připojen

Nejsem
připojen

Chci
připojit

Přijatelná cena vody
za m3 v Kč.

Vybudovat
společnou

Vlastní
ČOV

Vlastní
Příspěvek v Kč

40

50

60

70

Ano

Ne

Ano

Ne

žádný

5000

10000

jiný

Trvale
bydlící

17

11

64,7

-

-

7

1

4

2

 

8

2

2

5

 

3

5

 

Rekrea.
objekty

36

12

33,3

-

-

10

3

4

 

2

11

1

1

5

1

4

6

 

Liškov
celkem

53

23

43,4

 

 

17

4

8

2

2

19

3

3

10

1

7

11

 

Z odevzdaných lístků je 73,9% pro připojení (výstavbě) vodovodu.

Z odevzdaných lístků je  82,6 % dotázaných pro společnou kanalizaci.

 • 1x žádný příspěvek
 • 7x 5 tisíc
 • 11x 10 tisíc

Připomínky občanů:

 • Neinvestovat do nesmyslných projektů které jen utrácí prostředky, ale dále neslouží – viz hospoda (či klubovna) v Liškově.
 • Sečení trávy v celé obci, ne jen kolem krámu a kapličky.
 • Velká podpora záměru s vybudováním čističky, splaškové kanalizace i obecního vodovodu!
 • Vybudování kanalizace postavit na první místo.
 • V otázce ceny vody nejde o ochotu, obec s naším rozpočtem přeci nemůže cenu vodného dotovat konečnému spotřebiteli ( a to ani občanovi, ani podnikatelskému subjektu), je nutné také myslet na případné náklady na opravy poruch vodovodní sítě, nebo na její budoucí rekonstrukci! Je to obvyklé.
 • K výši příspěvku na kanalizaci. Jsou dotační tituly a kanalizační přípojku si z pravidla hradí každý sám(20000 až 50000 Kč).
 • Řešit průtah kamionové dopravy (vozidla nad 7 tun), která se zkratkou , patrně kvůli úspoře PHM ,nasměrovala u obce Prádlo mimo hlavní sinici směrem na Dvorec, dále Vrčeň a po „rožmitálské“ silnici č.191 směrem na  Čečovice, Měrčín , Dožice , Ml. Smolivec a Lnáře. Tyto komunikace nejsou na takový provoz přizpůsobeny a způsobují problémy pro ostatní provoz. Snažit  se využít spolupráce obcí.
 • Problém odpadních vod , hlavně vyvážení jímek řešit ve spolupráci s okolními obcemi vystavěním společné čističky, aby se do ní daly vyvážet jímky z blízkého okolí. Bylo by to schůdnější (lacinější) než při nedostatečné kapacitě např. při vyvážení do čističky v Nepomuku, vozit odpadní vody až do Plzně.
 • Poděkování zastupitelstvu za tuto anketu.
 • Jsem plátce daní, proto si myslím, že by se měl stát postarat, když si to naši poslanci v Bruselu schválili (odpadní vody a z toho plynoucí čistička). Mimo jiné v městě je vodné i stočné v jedné platbě a jde o předmět podnikání. Nevím proč bych měl podporovat jakéhosi darmožrouta

 


Výsledky ankety - Zahrádka

Část obce
Zahrádka

Počet anketních lístků

Vodovod

Kanalizace

Poz-
námka

 

není
vodovod

Vydá –
no

Vráce-no

%

Jsem
připojen

Nejsem
připojen

Chci
připojit

Přijatelná cena vody
za m3 v Kč.

Vybudovat
společnou

Vlastní
ČOV

Vlastní
Příspěvek v Kč

40

50

60

70

Ano

Ne

Ano

Ne

žádný

5000

10000

jiný

Trvale
bydlící

21

8

38,1

 

7

3

2

1

 

 

6

2

1

5

4

2

2

 

Rekrea.
objekty

43

8

18,6

-

7

4

1

1

3

 

6

 

 

4

 

2

2

2

Zahrádka
celkem

64

16

25,0

 

14

7

3

2

3

 

12

2

1

9

4

4

4

2

Z odevzdaných lístků je 18,7% pro připojení(vybudování) vodovodu

Z odevzdaných lístků je  75,0 % dotázaných pro společnou kanalizaci.

 • 4x žádný příspěvek
 • 4x 5 tisíc
 • 4x 10 tisíc
 • 1x 15 tisíc
 • 1x 3 tisíce

Připomínky občanů:

 • Určení nákladů na provoz splaškové  kanalizace v případě, že není v obci vodovod. Posoudit paušální náklady při rozdílu trvalého a rekreačního bydlení.
 • Hrozba sucha z posledních let by měla vést k úvaze o obecním vodovodu.
   

Výsledky ankety – Železný Újezd

Část obce
Železný
Újezd

Počet anketních lístků

Vodovod

Kanalizace

Poz-
námka

 

je
vodovod

Vydá –
no

Vráce-no

%

Jsem
připojen

Nejsem
připojen

Chci
připojit

Přijatelná cena vody
za m3 v Kč.

Vybudovat
společnou

Vlastní
ČOV

Vlastní
Příspěvek v Kč

40

50

60

70

Ano

Ne

Ano

Ne

žádný

5000

10000

jiný

Trvale
bydlící

50

13

26,0

11

2

-

11

-

-

-

9

4

2

2

9

4

-

-

Rekrea.
objekty

105

34

32,4

25

9

3

17

6

2

-

27

4

2

22

9

10

8

2

Žel.Újezd
celkem

155

47

30,3

36

11

3

28

6

2

-

36

8

4

24

18

14

8

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K vodovodu by se připojili další 3 zájemci

Cena vody:

 • 1x max 20,-Kč/m3
 • 1x max 25,-Kč/m3

Z odevzdaných lístků je 76,6 % dotázaných pro společnou kanalizaci.

 • 18x žádný příspěvek
 • 14x 5 tisíc
 • 8x 10 tisíc
 • 1x 15 tisíc
 • 1x 20 tisíc

Připomínky občanů:

 • Prohloubení strouhy v rekrea.oblasti Dožín při pastvině, pro odvod napršené přívalové vody.
 • Na otázku číslo 5 odpovídám žádný poplatek z důvodu, že sponzoruji obec Čížkov vyššími poplatky za odpad v rekreačním objektu. Zlodějům proto nechci dát ani korunu navíc!!!
 • Optimální umístění čističky odpadních vod. Jsem od Dožína a nikdo to za barákem nebude chtít. Ideální by bylo to spojit s Mitrovicemi a z kopce odvést nakonec Mitrovice – Mítov.
 • Považujeme ze nemorální zvyšování poplatku za odpad oproti trvale bydlícím. Chataři jsou jednak nejmenší výrobci odpadu vzhledem k období používání rekreačního objektu, jednak chataři jsou dnes většinou důchodci.
 • Dotace na vybudování splaškové kanalizace jsou a myslíme si, kdo to nařídí, tak ať si to zaplatí.
 • Ať přispívají podnikatelé co si příspěvek mohou dát do daní. Ve městech se platí vodné i stočné a nezalévají se zahrádky. Pro vesnici nejsou žádné úlevy.
 • Uvažovat o kořenových čističkách vod.
 • Problematiku odkanalizování Železného Újezdu i přilehlé chatové oblasti nevidím  nereálně, neboť polohou obce i osady by se jednalo z 85% o spádovou kanalizaci. Na tuto problematiku se musí hledět s předstihem min. na 30 let a ne reagovat tak, že „zase po vás chtějí něco platit“! (rozuměj vodné a stočné).
 • Kanalizace = občanská vybavenost, takže jako v Praze – BEZ PŘÍSPĚVKU !!!, Musí uhradit stát !!!! Jako v Praze!!!!

 


 

Publikováno: 19.07.2016

Aktualizováno: 22.05.2019