Facebook

 


PROCHÁZKA Z NOVÝCH MITROVIC DO CHYNÍNSKÝCH LESŮ

Vypravte se na další procházku s Ing. Zdeňkem Tomáškem, který nás tentokráte provede po trase z Nových Mitrovic do nitra chynínských hvozdů.


Vycházka může zaujmout hezkým prostředím Nových Mitrovic, pěknou přírodou a může také složit hold velikému fenoménu – vodě.

Hned na kraji Nových Mitrovic se můžete seznámit se životem , prací a významem Českého básníka a novináře Josefa Lindy, novomitrovického rodáka. Kromě jiné, je spojován spolu s Václavem Hankou s Rukopisem Zelenohorským.
Rodný dům Josefa Lindy byl přestavěn do nynější podoby.
Původní pamětní deska, která byla umístěna v průčelí rodného domu Josefa Lindy před současnou přestavbou.
Můžete zde potkat pokračovatele dalšího slavného novomitrovického příjmení Josefa Pugnera, příjmení spojeného s mnoha výbornými skláři , dnes již dávno bohužel zaniklé, sklárny.
Charakteristická je zde krásná a prostorná náves.
Charakteristická je zde krásná a prostorná náves.
Barokní kostel sv. Jana Nepomuckého.
Pod hřebenem Kokšína se spíše  rozprostírají  Mítov a Hořehledy, ale z místa vyhlídky „Na horách“ je to východním směrem  dominantní kopec.
Dnes již v hustém porostu bříz, jeřábů a dalších dřevin, či křovin, jsou ukryté nečekané skalní výchozy.
V této části obce můžeme obdivovat nejen pěkné rekreační stavby a také nádherně opravené  původní stavby.
Další romantická zákoutí mitrovické skály.
Další romantická zákoutí mitrovické skály.
Krásná silnička z „hor“ k Levých mlýnu.
Jako z pohádky působí rybník s ostrůvkem. Původně se jednalo o zdroj vody pro Levých mlýn.
Stavba původní sklárny s dominantou komína.
Dům čp.102, nebo také huťský dům, byl postaven pro potřeby tehdejší železné huti v 70-tých letech 19. století.
Dům čp.102, nebo také huťský dům, byl postaven pro potřeby tehdejší železné huti v 70-tých letech 19. století.
Mítovský potok  pod hutí.
Ještě jednou bývalá sklárna.
Potok teče pod hutí v hlubokém zářezu, vyhloubeným povodní v první polovině 20. století.
Potok teče pod hutí v hlubokém zářezu, vyhloubeným povodní v první polovině 20. století.
Kostel sv.Jana Nepomuckého od huti.
Vysoká hráz rybníku Kolařík a pohled přes stavítko na zástavbu na Malé straně.
Vysoká hráz rybníku Kolařík a pohled přes stavítko na zástavbu na Malé straně.
Silnička z N.Mitrovic k rybníku Drahota, potažmo do chatové kolonie a chynínských lesů.
a opět voda. Hráz Drahoty je opatřena schody a rybník sám, uprostřed lesa, poskytuje krásná zákoutí.
a opět voda. Hráz Drahoty je opatřena schody a rybník sám, uprostřed lesa, poskytuje krásná zákoutí.
a opět voda. Hráz Drahoty je opatřena schody a rybník sám, uprostřed lesa, poskytuje krásná zákoutí.
Klasická lesní cesta se všudy přítomnými stružkami stále proudné vody.
Les se pomalu probouzí ze zimního spánku. Překrásný buk stále čeká na háv nového olistění..
Pamětní deska a pomník význačnému lesníkovi Josefu Ječnému, který na tomto místě zemřel po střele pytláka.
Pamětní deska a pomník význačnému lesníkovi Josefu Ječnému, který na tomto místě zemřel po střele pytláka.
Na lesní porosty je zde pěkný pohled, včetně přirozené obnovy lesa.
Na lesní porosty je zde pěkný pohled, včetně přirozené obnovy lesa.
Na lesní porosty je zde pěkný pohled, včetně přirozené obnovy lesa.
Tomášská cesta je hlavní lesní komunikací pod úbočím Fajmanových skal. Část cesty byla v minulosti postavena kvůli bahnu na hatích a dřevěných fálech. Fály se říká polenům, která byla naskládaná vedle sebe a na nich byla navrstvena zem a kamení, kter
Lesní potůčky jsou vodnaté po celý rok. Toto je zrod Planinského potoka, který v Nových Mitrovicích vtéká do Mítovského potoku .
Lesní potůčky jsou vodnaté po celý rok. Toto je zrod Planinského potoka, který v Nových Mitrovicích vtéká do Mítovského potoku .
Lesní potůčky jsou vodnaté po celý rok. Toto je zrod Planinského potoka, který v Nových Mitrovicích vtéká do Mítovského potoku .
Porosty ve svažitém a skalnatém terénu východního úbočí Fajmanových skal.
Porosty ve svažitém a skalnatém terénu východního úbočí Fajmanových skal.
Porosty ve svažitém a skalnatém terénu východního úbočí Fajmanových skal.
Porosty ve svažitém a skalnatém terénu východního úbočí Fajmanových skal.
Na náhorní planině Fajmanových skal se po jarním tání nebo dlouhodobějších deštích vytvářejí malé laguny – jezírka.tek. Odtud je i možný místní název této lokality Jezárka. Laguny postupně vysychají a zbývá po nich bláto a mokřiny – marast, marastek.
To může opět zadávat původ názvu blízké hory Nad marastkem (nejvyšší bod okr.Plzeň-ji 800,5 mnm, jedna z 10-ti Brdských osmistovek)
Porost na temenci Fajmanových skal s vysokým a hustým podrostem borůvčí.
Další křížek z mnoha na Brdech. Tentokrát jde o pietní místo, kde zemřel přirozenou smrtí polesný (fořt) pan Novák.
Cesta k boreckému domku
Vysílač pod vrcholem Marastku( pro místní obyvatele pod Bůrkem, nebo pod Pyramidou)
Bůrecký domek býval dřevěný. Po požáru přestavěn do dnešní podoby.
Tak toto je mezník, označující kótu 800,5 mnm. Nejvyšší místo je však cca 15 m vzdálený skalní výchoz, který je ještě cca o 2 m výše. Nad tímto mezníkem stávala stará triangulační věž.
Několik snímků nejvyššího vrcholu Marastku i pohled z něj. Příznačné jsou zde borovice vytvarované větry, sněhem a námrazou.
Několik snímků nejvyššího vrcholu Marastku i pohled z něj. Příznačné jsou zde borovice vytvarované větry, sněhem a námrazou.
Několik snímků nejvyššího vrcholu Marastku i pohled z něj. Příznačné jsou zde borovice vytvarované větry, sněhem a námrazou.
Několik snímků nejvyššího vrcholu Marastku i pohled z něj. Příznačné jsou zde borovice vytvarované větry, sněhem a námrazou.
Asfaltová silnička, která spojuje Chynín a Nové Mitrovice s Míšovem. V létě hlavní cykloturistická magistrála, v zimě ji opanují běžkaři.
Další významná a strategická silnička se nazývá telefonka. Ještě koncem 20.století zde byly telegrafní sloupy, ale již bez drátů. Po této trase byla Chynínská fořtovna propojena telefonem s fořtovnami na Míšovech, Planinách, Hořehledech a u Mítova.
Chynínské buky se jen zvolna probouzí do letošního jara.
Jedním z prvních důkazů jara je kyčelnice devítilistá, charakteristická květina buků.
Tak tato hlíva ústřičná je také již letošní.
Zbytky po uranovém průzkumu z 50tých let minulého století.
Zbytky po uranovém průzkumu z 50tých let minulého století.
Zbytky po uranovém průzkumu z 50tých let minulého století.
Lesní rybníčky v prostoru nad Drahotou
Lesní rybníčky v prostoru nad Drahotou
Stavítko, kterým se reguluje přítok z Mítovského potoku do rybníku Drahota.

Tak to je z této vycházky vše. Úmyslně nejsou uvedeny všechny možné informace k dnešnímu tématu. Třeba Vás to přiměje k tomu, abyste sami zapátrali ve zdrojích informací, a nebo ještě lépe, aby jste si vyrazili ověřit tento soubor fotografií přímo do terénu. K tomu Vám přeje příjemný pobyt v přírodě autor reportáže a amatérských fotek z obyčejného foťáku Ing. Zdeněk Tomášek.

Autor fotografií: Zdeněk Tomášek

Publikováno: 17.04.2012

Aktualizováno: 22.05.2019