Facebook

 


OTEVÍRÁNÍ STUDÁNKY

Na Vojtěcha, v úterý 23.4.2013 se na úbočí kopce Štědrý uskutečnilo tradiční otevírání studánky Dobrá voda.


Již po desáté se uskutečnila krásná akce, kterou každoročně vždy na Vojtěcha pořádá ve spolupráci s dětmi z vrčeňské školy páter Vítězslav Holý z nepomuckého arciděkanství. Jarní otevírání studánky Dobrá voda a žehnání jejímu prameni se zde koná již od roku 2003, kdy byla díky páteru Holému osazena novým křížem. Prostranství kolem studánky je v majetku Lesů ČR, které vyčlenily peníze pro Myslivecké sdružení Vrčeň-Tojice, jenž v roce 2005 upravilo celé prameniště, vyspravilo kameny okolo studánky a instalovalo několik pěkných laviček k posezení. A i když jsme bohužel letos dorazili pozdě a neztihli samotný rituál a recitaci dětí, mohli jsme si alespoň opéct vuřty a osvěžit se výbornou pramenitou vodou z nitra Štědrého.

Otevírání studánky Dobrá voda ve Štědrém 23.4.2013
Otevírání studánky Dobrá voda ve Štědrém 23.4.2013
Otevírání studánky Dobrá voda ve Štědrém 23.4.2013
Otevírání studánky Dobrá voda ve Štědrém 23.4.2013
Otevírání studánky Dobrá voda ve Štědrém 23.4.2013
Otevírání studánky Dobrá voda ve Štědrém 23.4.2013
Otevírání studánky Dobrá voda ve Štědrém 23.4.2013
Otevírání studánky Dobrá voda ve Štědrém 23.4.2013
Otevírání studánky Dobrá voda ve Štědrém 23.4.2013
Otevírání studánky Dobrá voda ve Štědrém 23.4.2013
Otevírání studánky Dobrá voda ve Štědrém 23.4.2013
Otevírání studánky Dobrá voda ve Štědrém 23.4.2013
Otevírání studánky Dobrá voda ve Štědrém 23.4.2013
Otevírání studánky Dobrá voda ve Štědrém 23.4.2013
Otevírání studánky Dobrá voda ve Štědrém 23.4.2013
Otevírání studánky Dobrá voda ve Štědrém 23.4.2013
Otevírání studánky Dobrá voda ve Štědrém 23.4.2013
Otevírání studánky Dobrá voda ve Štědrém 23.4.2013

Ke studánce se váže hned několik starých legend. Obě dvě se váží k osobě sv. Vojtěcha. Jedna hovoří, o tom že sv. Vojtěch vystřelil při lovu na jelena, kterého chybil a šíp se zaryl do země. Na témže místě pak vytryskl proud vody, kterou lid dlouho za zázračnou považoval. Dle jiné pověsti zde spatřil sv. Vojtěch uhlíře, jak v letním vedru těžce pracovali na svých milířích. Zželelo se mu těchto lidí a tak zabodl svoji hůl do země a tu vytryskl pramen, který poté občerstvoval uhlíře při jejich namáhavé práci. Od té doby poutníci v různých nádobách odnášejí si vodu do svých domovů. Zjara, když se prvně dobytek vyháněl na pastvu, postřikovali ho touto vodou, aby byl ode všech nemocí ušetřen a dobře se pásl a přibýval na váze.

zdroj:www.vrcen.cz

Autor fotografií: Dušan Skala

Publikováno: 23.04.2013

Aktualizováno: 22.05.2019