Facebook

 


VČELAŘSKÁ PŘEDNÁŠKA V ZAHRÁDCE

V sobotu 11.června 2011 se v penzionu Zahrádka konala včelařská přednáška na téma: Problematika současného včelaření


Dne 11.6.2011 se uskutečnila v konferenčním salónku PENZIONU ZAHRÁDKA přednáška na téma: Problematika současného včelaření. Přednášky se zúčastnili nejen členové ZO Čížkov ale i členové okolních ZO organizací. Náplní přednášky byly nejen teoretické znalosti v oboru léčení včelstev, pěstování chovu matek, problematika kvality medu, prodeje medu, dotací, chovu včelstev, ale i praktické zkušenosti doplněné přímo na včelnicích včelařů ZO Čížkov - Zahrádka. Přednášející Ing. Petr Texl doplnil přednášky zejména aktuálními příspěvky, které v online přenosu s využitím NooteBooku a GSM sítě přenášel na promítací plátno. Náplň přednášky byla velice zajímavé, což potvrdila živá diskuze, která se protáhla až pozdních odpoledních hodin. Na přiložených fotografiích je znázorněna příjemná atmosféra školení ve školícím salonku Penzionu…

Přednáška byla zpestřena praktickou ukázkou včelaření na včelnicích v Zahrádce u Jiřího Bárty a Jaroslava Fialy. Zde na praktických příkladech se doplňovaly teoretické znalosti s praktickými zkušenostmi (chov matek, přidávání matek, problematika oddělků, problematika léčení, rámková míra včetně praktické ukázky odchytu roje u Jiřího Bárty a jeho usazení do rojáku. Zpracováním květového medu ,,Pastováním“ a jeho přímý prodej uživateli měli možnost shlédnout účastníci přednášky na včelnici u J. Fialy.  Zde se názorně potvrdila teorie, co včelař to různé praktické zkušenosti. Příjemná atmosféra a celý průběh přednášky je znázorněn na přiložených fotografiích. Na závěr přednášky proběhla živá diskuze, která potvrdila záměr že teoretická přednáška doplněná praktickou ukázkou na včelnicích včelařů byla velice poučná a zajímavá.

Přejme si aby takovýchto zajímavých akcí se uskutečnilo v ZO Čížkov v průběhu včelařské sezony mnohem více.

Za ZO Čížkov Plzeň-Jih jednatel
Ing.František Krejčí

Včelařská přednáška v Zahrádce 11.6.2011
Včelařská přednáška v Zahrádce 11.6.2011
Včelařská přednáška v Zahrádce 11.6.2011
Včelařská přednáška v Zahrádce 11.6.2011
Včelařská přednáška v Zahrádce 11.6.2011
Včelařská přednáška v Zahrádce 11.6.2011
Včelařská přednáška v Zahrádce 11.6.2011
Včelařská přednáška v Zahrádce 11.6.2011
Včelařská přednáška v Zahrádce 11.6.2011
Včelařská přednáška v Zahrádce 11.6.2011
Včelařská přednáška v Zahrádce 11.6.2011
Včelařská přednáška v Zahrádce 11.6.2011
Včelařská přednáška v Zahrádce 11.6.2011
Včelařská přednáška v Zahrádce 11.6.2011
Včelařská přednáška v Zahrádce 11.6.2011
Včelařská přednáška v Zahrádce 11.6.2011
Včelařská přednáška v Zahrádce 11.6.2011
Včelařská přednáška v Zahrádce 11.6.2011
Včelařská přednáška v Zahrádce 11.6.2011
Včelařská přednáška v Zahrádce 11.6.2011
Včelařská přednáška v Zahrádce 11.6.2011
Včelařská přednáška v Zahrádce 11.6.2011
Včelařská přednáška v Zahrádce 11.6.2011
Včelařská přednáška v Zahrádce 11.6.2011
Včelařská přednáška v Zahrádce 11.6.2011
Včelařská přednáška v Zahrádce 11.6.2011
Včelařská přednáška v Zahrádce 11.6.2011
Včelařská přednáška v Zahrádce 11.6.2011
Včelařská přednáška v Zahrádce 11.6.2011
Včelařská přednáška v Zahrádce 11.6.2011
Včelařská přednáška v Zahrádce 11.6.2011
Včelařská přednáška v Zahrádce 11.6.2011
Včelařská přednáška v Zahrádce 11.6.2011
Včelařská přednáška v Zahrádce 11.6.2011
Včelařská přednáška v Zahrádce 11.6.2011
Včelařská přednáška v Zahrádce 11.6.2011