Facebook

 


PŘEDNÁŠKA PRO VČELAŘE

V sobotu 12.7.2014 se v hasičském klubu v Zahrádce uskutečnila užitečná přednáška Ing. Petra Texla pro členy ČSV ZO Čížkov.


Základní organizace včelařů Čížkov Plzeň-jih pořádá pravidelně pro své členy již řadu let přednášky a školení .Vzhledem k neuspokojivému zdravotnímu stavu včelstev je velmi aktuální náplní přednášek problematika léčení včelstev na varroázu a mor včelího plodu.

S obdobnou problematikou se 12.7.2014 uskutečnila v nově rekonstruované společenské místnosti Hasičské zbrojnice Zahrádka přednáška na téma: Nové směry ve včelaření,tlumení nákaz včel.

Náplní přednášky byly nejen teoretické znalosti v oboru léčení včelstev,pěstování a chovu matek,problematika stanovení kvality medu,prodeje medu přímo od včelařů (prodej medu ze dvora) ,problematika dotací ,chovu včelstev ale i praktické zkušenosti doplněné přímo na včelnicích včelařů ZO Čížkov -Zahrádka.
Přednášející Ing Petr Texl,uznávaný odborník v tomto oboru , doplnil přednášku aktuálními příspěvky v on-line přenosu. Přednáška byla pestrá a velice zajímavá ,což potvrdila živá diskuze ,která se protáhla až do pozdních odpoledních hodin.Na přiložených fotografiích je vidět příjemná atmosféra školení .

Na včelnicich v Zahrádce u př. Fialy a př. Bárty se na praktických příkladech doplňovaly teoretické znalosti s praktickými zkušenostmi.(problematika chovu matek,značení matek, přidávání matek,problematika oddělků,problematika léčení,rámková míra , zpracování květového medu ,,pastováním“ a jeho přímý prodej uživateli ). Zde se názorně potvrdila teorie ,co včelař to různé praktické zkušenosti. Průběh přednášky včetně praktické ukázky na včelnicích u př.Fialy a Bárty ukazují přiložené fotografie.Ke zdárnému průběhu na včelnicích přispělo i velice příznivé počasí.

Na závěr přednášky proběhla živá diskuze,která potvrdila , že teorie včelaření doplněná o praktickou ukázkou na včelnici včelaře je velice poučná a zajímavá. Že se akce vydařila potvrzuje účast 35 včelařů , nejen ZO Čížkov ale i včelařů sousedních organizací v rámci OV Plzeň – Jih.  Přejme si aby takovýchto zajímavých akcí se uskutečnilo v ZO Čížkov v průběhu včelařské sezony mnohem více.
 

Přednáška pro včelaře v hasičském klubu v Zahrádce 12.7.2014
Přednáška pro včelaře v hasičském klubu v Zahrádce 12.7.2014
Přednáška pro včelaře v hasičském klubu v Zahrádce 12.7.2014
Přednáška pro včelaře v hasičském klubu v Zahrádce 12.7.2014
Přednáška pro včelaře v hasičském klubu v Zahrádce 12.7.2014
Přednáška pro včelaře v hasičském klubu v Zahrádce 12.7.2014
Přednáška pro včelaře v hasičském klubu v Zahrádce 12.7.2014
Přednáška pro včelaře v hasičském klubu v Zahrádce 12.7.2014
Přednáška pro včelaře v hasičském klubu v Zahrádce 12.7.2014
Přednáška pro včelaře v hasičském klubu v Zahrádce 12.7.2014
Přednáška pro včelaře v hasičském klubu v Zahrádce 12.7.2014
Přednáška pro včelaře v hasičském klubu v Zahrádce 12.7.2014
Přednáška pro včelaře v hasičském klubu v Zahrádce 12.7.2014
Přednáška pro včelaře v hasičském klubu v Zahrádce 12.7.2014
Přednáška pro včelaře v hasičském klubu v Zahrádce 12.7.2014
Přednáška pro včelaře v hasičském klubu v Zahrádce 12.7.2014
Přednáška pro včelaře v hasičském klubu v Zahrádce 12.7.2014
Přednáška pro včelaře v hasičském klubu v Zahrádce 12.7.2014
Přednáška pro včelaře v hasičském klubu v Zahrádce 12.7.2014
Přednáška pro včelaře v hasičském klubu v Zahrádce 12.7.2014
Přednáška pro včelaře v hasičském klubu v Zahrádce 12.7.2014
Přednáška pro včelaře v hasičském klubu v Zahrádce 12.7.2014
Přednáška pro včelaře v hasičském klubu v Zahrádce 12.7.2014
Přednáška pro včelaře v hasičském klubu v Zahrádce 12.7.2014
Přednáška pro včelaře v hasičském klubu v Zahrádce 12.7.2014
Přednáška pro včelaře v hasičském klubu v Zahrádce 12.7.2014
Přednáška pro včelaře v hasičském klubu v Zahrádce 12.7.2014
Přednáška pro včelaře v hasičském klubu v Zahrádce 12.7.2014
Přednáška pro včelaře v hasičském klubu v Zahrádce 12.7.2014
Přednáška pro včelaře v hasičském klubu v Zahrádce 12.7.2014
Přednáška pro včelaře v hasičském klubu v Zahrádce 12.7.2014
Přednáška pro včelaře v hasičském klubu v Zahrádce 12.7.2014
Přednáška pro včelaře v hasičském klubu v Zahrádce 12.7.2014
Přednáška pro včelaře v hasičském klubu v Zahrádce 12.7.2014
Přednáška pro včelaře v hasičském klubu v Zahrádce 12.7.2014
Přednáška pro včelaře v hasičském klubu v Zahrádce 12.7.2014

Fotografie: Pohled na účastníky přednášky ve společenské místnosti zbrojnice, pohled na bezprostřední diskuzi včelařů na včelnicích př. Bárty a př. Fialy (sada oplodňáčků pro chov matek, ukázkový nástavkový úl, pohled na včelnice včelařů př.Bárty a př.Fialy)

Pro www.obec-cizkov.cz
Ing.František. Krejčí
jednatel ZO Čížkov Plzeň-Jih