Facebook

 


ČLENSKÁ SCHŮZE ČSV 2016

Dne 19.11.2016 se uskutečnila v penzionu Zahrádka členská schůze ZO ČSV Čížkov.


Náplní schůze byla problematika zdárného zajištění a preventivního léčení včelstev proti varroáze, použitá léčiva, dávkování, časový rozvrh léčení, technické zabezpečení léčení či komisionerní zastoupení v jednotlivých střediscích. Plošné léčení bude zajištěno fumigační metodou. V současné době má ZO k dispozici tři fumigační kompresorové přenosné soupravy, které zajistí plošné léčení v ZO na všech včelnicích ve stanoveném termínu. (Zahrádka, Čížkov, Přešin, Nové Mitrovice, Radošice, Dožice). Léčení se provádí komisionerně, dle pokynů z ústředního svazu ČSV. Přesto již existují obavy o narůstající výskytu roztoče varroázy. V průběhu prosince bude provedeno druhé fumigační léčení. Vzorky měli z každého stanoviště budou zaslány do výzkumného ústavu Dol, který určí procentuelní výskyt varroázy samostatně pro stanoviště každého včelaře. Na základě výsledků  směsných vzorků určí výbor ZO metodu doléčení včelstev na jaře 2017. Výbor ZO předpokládá, že k tomuto doléčení nedojde. Proto snahou celé členské základny je aktivní prevence léčby této nebezpečné nákazy.

Členská schůze ZO ČSV v penzionu Zahrádka 19.11.2016
Členská schůze ZO ČSV v penzionu Zahrádka 19.11.2016
Členská schůze ZO ČSV v penzionu Zahrádka 19.11.2016
Členská schůze ZO ČSV v penzionu Zahrádka 19.11.2016
Členská schůze ZO ČSV v penzionu Zahrádka 19.11.2016
Členská schůze ZO ČSV v penzionu Zahrádka 19.11.2016
Členská schůze ZO ČSV v penzionu Zahrádka 19.11.2016
Členská schůze ZO ČSV v penzionu Zahrádka 19.11.2016
Členská schůze ZO ČSV v penzionu Zahrádka 19.11.2016
Členská schůze ZO ČSV v penzionu Zahrádka 19.11.2016
Členská schůze ZO ČSV v penzionu Zahrádka 19.11.2016
Členská schůze ZO ČSV v penzionu Zahrádka 19.11.2016

Pro obec-cizkov.cz jednatel ZO Čížkov
Ing. František Krejčí