Facebook

 


VÝPRAVA DO BRD ZA VODOU A NEJEN ZA NÍ

Pojďte se opět vydat se starostou Ing. Zdeňkem Tomáškem na další procházku, tentokráte do jednoho z nejatraktivnějších koutů Brd.


Vážení přátelé, dovolte mi, abych Vás pozval na další obrazovou procházku do jednoho z nejatraktivnějších koutů Brd. Mezi brdské kopce s krásnými jmény jako Převážení, Kočka , Kamenná , Lipovsko a další. I když to nejsou brdské osmistovky, ukrývají  ve svém středu čtyři hlavní brdské potoky tohoto prostoru – Ledný, Padrťský, Třítrubecký a Rezervu. Padrťský potok v nových mapách zaregistrujete po celé délce toku pod jménem Klabava. Všechny tři potoky se slévají v poměrně malém prostoru, aby od překrásného loveckého zámečku Tři Trubky pospíchaly tyto spojené vody do Strašic, Dobříva, Rokycan a dále do řeky Berounky. Jsou to překrásné potoky s průzračnou vodou a mnoha, dnes již vzácnými vodními živočichy nebo ptáky jako je rak kamenáč, mihule potoční, pstruh obecný nebo např. „létající diamant“ ledňáček. Dovedou se však „ rozdivočet“ a potom běda sídelním místům na jejich toku. Pojďme se tedy vydat, i když ne přímo k jejich zrodu, alespoň do míst, kde své vody spojují. Za výchozí místo jsem zvolil obec Dobřív na rokycanském okresu.

Rak kamenáč
Ledňáček říční
Pstruh
Mihule potoční
Dobřív. Od roku 1995 Vesnická památková zóna. V obci můžete vidět národní kulturní památku vodní hamr (připomínán již v r.1379), mnoho  krásných roubenek , krásný klenutý most přes říčku Klabavu a další zajímavosti.
Hned na kraji obce ve směru od Mirošova se vydáme po značené cyklostezce č.2251 na Skořice.
Po opravované cestě se mezi novou zástavbou a zahradami dobereme až na začátek všudy přítomného lesa.
Závory jsou o sobotách nedělích a svátcích otevřené (vstup povolen) a na informační tabuli se můžete utvrdit ve směru vycházky.
Závory jsou o sobotách nedělích a svátcích otevřené (vstup povolen) a na informační tabuli se můžete utvrdit ve směru vycházky.
Hned kousek od závory se vlevo od cesty zasvítí novotou nová dřevěná lávka k vodnímu rezervoáru přes potok Kudibal.
Hned kousek od závory se vlevo od cesty zasvítí novotou nová dřevěná lávka k vodnímu rezervoáru přes potok Kudibal.
Při průhledu lesním porostem vlevo se objeví kopec Převážení s nadm. výškou 607m.
Jsme ve vojenském prostoru a mnoho věcí nám to zřetelně připomene. Toto je přístřešek pro stráž u závory.
Další z potoků v této oblasti Ledný potok.
Závora a betonová jehlan u Ledného potoka.
Cesty jsou v celém vojenském prostoru ve velmi dobrém stavu.
Lesní loučky se pro myslivost přímo nabízí. Zasazené kaštany je však před okusem zvěří třeba ochránit oplocením.
Orientaci na pochodové trase Vám usnadní i názvy cest.
Jiné značky Vám opět připomenou, že se pohybujete ve vojenském prostoru
Tato vojenská
V našem případě strategická křižovatka. Rovně bychom pokračovali na Padrtě, vpravo po lesní cestě Vlásence do Skořic, vlevo po lesní cestě Josefce k Třítrubeckému zámku.
V našem případě strategická křižovatka. Rovně bychom pokračovali na Padrtě, vpravo po lesní cestě Vlásence do Skořic, vlevo po lesní cestě Josefce k Třítrubeckému zámku.
Vrch Kočka je viditelný i z naší rozhledny v Železném Újezdu. Má výšku 789 m.
Neasfaltové cesty jsou pečlivě vyspravovány a mají krásnou barvu do červena.
První setkání s Padrťským potokem (Klabavou).
První setkání s Padrťským potokem (Klabavou).
Překrásné smrčiny na březích potoku dosahují místy bezmála 40m výšky.
Překrásné smrčiny na březích potoku dosahují místy bezmála 40m výšky.
Překrásné smrčiny na březích potoku dosahují místy bezmála 40m výšky.
Důkaz, že Brdy jsou i výspou lesnictví.
Překrásná a ztepilá jedle bělokorá.
Romantická věž na vodním rezervoáru U Rybiček poblíž soutoku potoků Rezervy a Třítrubeckého.
Romantická věž na vodním rezervoáru U Rybiček poblíž soutoku potoků Rezervy a Třítrubeckého.
Potok Rezerva.
Třítrubecký potok.
Soutok obou potoků.
Obrázky ze soutoku křišťálových vod.
Obrázky ze soutoku křišťálových vod.
Obrázky ze soutoku křišťálových vod.
Obrázky ze soutoku křišťálových vod.
Od soutoku se vyspraveným korytem ubírá dál Třítrubecký potok.
Krásný buk.
Lovecký zámek Tři Trubky.
Lovecký zámek Tři Trubky.
Třítrubecký potok sem přitéká upraveným korytem.
Soutok Třítrubeckého potoka s Padrťským potokem (Klabavou)
Vodní dílo na Třítrubeckém potoce.
Pomníček tragicky zahynulému lesníkovi Františku Komancovi.
Neskutečně krásné a čisté vody potoka.
Neskutečně krásné a čisté vody potoka.
Neskutečně krásné a čisté vody potoka.
Ještě lovecký zámek Tři Trubky.
Ještě lovecký zámek Tři Trubky.
Ještě lovecký zámek Tři Trubky.
Charakteristické scenérie kolem Padrťského potoku (Klabavy)
Charakteristické scenérie kolem Padrťského potoku (Klabavy)
V oblasti Ameriky.
V oblasti Ameriky.
Charakteristické  jsou i lesní porosty a cesty.
Charakteristické  jsou i lesní porosty a cesty.
Charakteristické  jsou i lesní porosty a cesty.
Křižovatka komunikace ze Strašic na Svatou Dobrotivou, v létě cykloturistická kolostráda.
Lesní cesta Dobrotivská.
Turistický rozcestník Padrťský potok u Strašic.
Padrťský potok (Klabava) u vtoku do Strašic.
Padrťský potok (Klabava) u vtoku do Strašic.
Strašice. Význačné městečko tohoto kraje. Připomínají se zde železárny, v minulosti významná vojenská posádka. Dnes i Brdské muzeum. Významné centrum na hranici Plzeňského a Středočeského kraje.
Obrázky ze Strašic.
Obrázky ze Strašic.
Obrázky ze Strašic.
Obrázky ze Strašic.
Padrťský potok (Klabava) na průtoku Strašicemi.
Zde potok opouští Strašice a spěchá k lokalitě Melmatěj.
Zde potok opouští Strašice a spěchá k lokalitě Melmatěj.
A jsme zpět v Dobřívě. Ve staré hospodě je pamětní síň významného českého herce Jindřicha Mošny.
Starý klenutý most přes Klabavu.
Klabava se zde ubírá k Rokycanům.
Starý vodní hamr - národní kulturní památka.
Odtokový náhon od hamru v Dobřívě  je krásný estetický prvek.
Odtokový náhon od hamru v Dobřívě  je krásný estetický prvek.
V obci je mnoho krásně zrestaurovaných roubenek.
Loučí se s námi Padrťský potok, nyní již říčka Klabava.
V Dobřívě jsme započali naší vycházku a v Dobřívě končíme. Tak někdy na shledanou v překrásných Brdech.
Naše dnešní trasa vyznačená v turistické mapě.

Obec Dobřív

Obec Dobřív se nachází v okrese Rokycany, kraj Plzeňský. Leží při Padrťském potoce (horním toku říčky Klabavy) 7 km jihovýchodně od Rokycan.Ke dni 31. 12. 2008 zde žilo 1182 obyvatel. Název obce zněl původně zřejmě Dobřějov (od osobního jména Dobřej) a znamenal tedy „Dobřejův“ (dvůr). První písemná zpráva o vsi Dobřív (Dobrziew) se vyskytuje v listině z roku 1325, jíž král Jan Lucemburský daroval několik „vesnic v Plzeňském kraji, toho času pustých“ (vilas sitas in Pilsnensi provincia nunc desertas),[2] totiž Dobřív, Hrádek a Kuškov (dnes zaniklý) Petrovi z Rožmberka. Z uvedené zmínky zároveň vyplývá, že Dobřív musel existovat již nějakou dobu před tímto datem. V rožmberském majetku zachycuje Dobřív (villa Dobrziewo) i tzv. Rožmberský urbář z roku 1379. Od 15. století byla obec známá hlavně železářskou výrobou. Z ní se dodnes zachoval vodní hamr, který je zdejší nejvýznamnější památkou. Další pamětihodností je starodávný most tzv. švédský, poblíž něho stojí plastika Jana Nepomuckého z 18. století. Místní Starou hospodu rád navštěvoval známý herec Národního divadla Jindřich Mošna. V 50. letech 20. století bylo k Dobřívu připojeno Pavlovsko. (Text, znak je ze zdroje WIKIPEDIE)

Z Dobříva k Lednému potoku

Na cestu se vydáme z okraje Dobříva z příjezdové cesty od Mirošova po cyklostezce č.2251 směrem na Skořice. Hezkou zástavbou se dostaneme na okraj lesa , kde je pěkná informační tabule. Cesta nás povede proti proudu prvního lesního potoka s tajuplným názvem Kudibal. Po trase se nám otevírají krásné průhledy lesními porosty a můžeme zaznamenat další libozvučný název, tentokrát kopce a to Převážení s nadm.výškou 607m. Chtít nechtít, jsme ve vojenském prostoru, a tak se zde potkáme s mnoha závorami a obslužnými stavbami. Ale cesty jsou zde pěkné a mnohé mají opět pěkná a poetická jména, např.Josefka, Vlásenka, Záborecká atd.asi po dvou km dojdeme na první větší křižovatku, kde se dáme doleva (doprava bychom došli do městečka Mirošov) a po klasické lesní silničce po úbočí vrchu Dubina (634mnm) protneme pěkné a zachovalé lesní porosty. Po dalších dvou kilometrech se na křižovatce ve tvaru Y dáme stále vpravo po úbočí Dubiny a za chvíli dospějeme k prvnímu setkání s dalším brdským potokem a to Ledným potokem, který se vlévá do Klabavy mezi Dořívem a lokalitou Melmatěj. Cesta nás povede proti proudu tohoto čiperného potoka k velké křižovatce Záborecké cesty, na kterou jsme z Dobříva došli po 6,8 km. Vlevo je vstup zakázán z důvodu blízkosti dopadové plochy. My se dáme vpravo.

Od Záborecké cesty k padrťskému potoku (Klabavě) a Třítrubeckému zámku

Po 300 m jsme na další důležité křižovatce, rovně bychom brzy došli k Padrťským rybníkům, vpravo po lesní cestě Vlásenka do Skořic a my se vydáme vlevo po lesní silničce Josefka k Třítrubeckému zámku. Půjdeme po cestě, kde se bezstarostně můžeme kochat překrásnou přírodou a po dvou km dojdeme na můstek přes Padrťský potok (Klabavu).Potok dál teče místy hlubokým zářezem do úbočí kopce Kamenná (736mnm). Z hloubky údolí tu vyrůstají snad až do nebe překrásné smrky s výškou  kolem 40m. Cesta nás povede příjemným klesáním do sevření mezi vlevo Skládanou skálou a v pravo Chocholatou skálou. Na hezkém kamenném díle u cesty si přečteme poděkování českých lesníků a to mám již otevírá náruč Třítrubecké údolí s romantickým zámkem. Došli jsme sem po cca 11km z Dobříva. My si však ještě chvíli počkáme na přímé setkání se zámečkem a jeho nejbližším okolí a na křižovatce těsně před zámečkem ostře zabočíme vpravo. Po pěti stech m odbočíme kolem závory do leva dojdeme na most  a zde se můžeme pokochat krásou soutoku potoků Rezervy a Třítrubeckého. Vše umocní křišťálově čistá voda , závěsy mechů a travin a krásou lesních porostů. Ona tato lokalita je vůbec tajemná a patří mezi vojensky nejvíce střežené. Bývalo zde v podzemí bojové velitelství tzv. Československého frontu a je známá pod názvem „U němých“ Před mostem si ještě povšimneme romantické stavby  vodojemu U rybiček. Ale teď raději rychle po stejné trase zpět, k loveckému  zámečku Tři trubky.

Z Třítrubeckého zámku do Strašic

Tři Trubky je lovecký zámeček stojící na soutoku Třítrubeckého (dříve nazývaného Černý) a Padrťského potoka ve vojenském výcvikovém prostoru Brdy. V roce 2014 byl zámeček s přilehlými pozemky včetně nádrže a vodní elektrárny prohlášen kulturní památkou[1]. V 80. letech 19. století jej nechal vystavět kníže Jeroným Colloredo-Mansfeld, jenž vlastnil tuto část Brd spolu s panstvími Dobříš a Zbiroh. Autorem návrhu je vídeňský architekt Camillo Sitte, původem z Itálie, a stavba byla vystavěnu v duchu pozdního romantismu. Po vytvoření vojenského prostoru a střelnice došlo k přemístění sbírek na zámek Dobříš, ovšem zámeček nadále sloužil k reprezentačním účelům. Ve 30. letech 20. století zde krátkou dobu pobýval prezident Tomáš Garrigue Masaryk, v roce 1938 pak i jeho nástupce Edvard Beneš. Během německé okupace a především pak po roce 1942 zde pobýval polní maršál Walter von Brauchitsch. Po roce 1948 nadále sloužila k ubytování generálů a pohlavárů z ministerstva obrany a vlády. To bylo hlavním důvodem, proč jej nepostihl osud obdobných samot v oblasti.( Zdroj WIKIPEDIE)

Tady na soutoku Třítrubeckého potoka s Padrťským potokem( Klabavou), se kromě krásných staveb zámku můžete pokochat i dalšími stavbičkami a hlavně opět krásnou a čistou vodou. My se vydáme po pěkné cestě až k lokalitě Amerika . Existuje vize, že by se v  tomto pěkném místě mohla budovat přehrada kvůli zabránění povodní ve Strašicích a na dolním toku Klabavy????!!!! Odtud je to kousek až na okraj Strašic a to stále v doprovodu říčky Klabavy.

Strašice

Strašice jsou velká vesnice asi 12 km východně od Rokycan ve východní části okresu Rokycany. V celé stejnojmenné obci žije přes 2400 obyvatel, její jediné a stejnojmenné katastrální území zaujímá rozlohu 794 ha a PSČ všech adres je 338 45. K obci patří jen vesnice a její blízké okolí, hranice nezasahuje příliš hluboko do neosídlených území. Vesnice má čtyři části, které od sebe nejsou vzdáleny: Ves, Dvůr (Dvory), Kout a Huť. Kostel svatého Vavřince se nachází na návrší mezi Dvory (Dvorem) a Vsí. Ulice v obci nejsou pojmenovány. Dvory (Dvůr) leží na severovýchodě obce, při silnici II/117. V centru Dvorů je Dvorecký rybník, jižně od Dvorů se nachází zemědělský areál a nezalesněná vrcholová kóta Na Vrších (543 m n. m.). V okolí hlavní křižovatky, odkud ze silnice II/117 odbočuje místní komunikace do jižních částí vesnice, se nacházejí Kout na severu a Ves na jihu. U západního okraje Vsi je čistička odpadních vod, nedaleko jižně od hlavní křižovatky je obecní úřad, v jihovýchodní části rozsáhlý vojenský areál se sídlištěm i hřištěm a v jihozápadní části průmyslový areál. Podél říčky Klabavy jižně od Vsi se rozkládá Huť, u níž je v jihovýchodní části čistička odpadních vod z vojenského areálu, kolem severozápadní části je náhon, pila, bývalé mlýny a podobné objekty. Je zde nově zřízené Muzeum středních Brd (zdroj WIKIPEDIE)

Ze Strašic do Dobříva

Na kraji Strašic se zprava připojuje Dobrotívská cesta. Obec projdeme hezkou a upravenou zástavbou se starou lidovou architekturou (roubenky), až na hlavní silnici. Dáme se vlevo, Klabava zde podtéka cestu pod silničním mostem a záhy přijdeme do míst kde se říká  Melmatěj. Můžeme zde kromě jiné shlédnout pomníčky obětí ze samého sklonku II. světové války a abychom ulevili již notně unaveným nohám, dojdeme do Dobříva opatrnou chůzí po této poměrně hodně frekventované silnici. Poslední zastávka nás čeká u národní památky Starého hamru, přejdem přes historický mostek. Můžeme se osvěžit v místí restauraci a pak se plni, a já věřím, že pěkných zážitků, můžeme vydat k odpočinku domů.

Závěr dnešní vycházky

Tak teď máte opravdový nárok na odpočinek a relaxaci po hodně „výživné „ vycházce  do Brd mezi Dobřívem a Strašicemi. Vždyť jsme dnes „našlapali: 23 km a nastoupali a sestoupali 345 m. Slibuji, že další procházky budou snad již kratší a těším se s Vámi na shledanou na  příští trase po krásných Brdech.

Pro www.obec-cizkov.cz
autor fotografií a doprovodného textu Ing. Zdeněk Tomášek