Facebook

 


VÝROČNÍ SCHŮZE OKRSKU ČÍŽKOV

V sobotu 22.2.2014 se od 18h v hasičské zbrojnici v Zahrádce uskutečnila výroční valná hromada okrsku Čížkov.


Přítomni byli zástupci z 10 sborů. Hostem byl Stanislav Novotný z SDH Nepomuk. Schůzi zahájil starosta okrsku Miloš Heřman. Na programu bylo mimo jiné, volba nové kontrolní rady do které byli zvoleni Václav Karas z SDH Železný Újezd a Miroslav Žák z SDH Sedliště, dále příprava na okrskový bál, okrsková soutěž, která proběhne 31. 5. 2014 v Čížkově od 10 hodin, velitelské dni, zřízení internetových stránek a další záležitosti týkající se okrsku. Po ukončení jednání byl podáván gulášek.

Výroční členská schůze okrsku Čížkov 22.2.2014 v Zahrádce.
Výroční členská schůze okrsku Čížkov 22.2.2014 v Zahrádce.
Výroční členská schůze okrsku Čížkov 22.2.2014 v Zahrádce.
Výroční členská schůze okrsku Čížkov 22.2.2014 v Zahrádce.
Výroční členská schůze okrsku Čížkov 22.2.2014 v Zahrádce.
Výroční členská schůze okrsku Čížkov 22.2.2014 v Zahrádce.
Výroční členská schůze okrsku Čížkov 22.2.2014 v Zahrádce.
Výroční členská schůze okrsku Čížkov 22.2.2014 v Zahrádce.
Výroční členská schůze okrsku Čížkov 22.2.2014 v Zahrádce.
Výroční členská schůze okrsku Čížkov 22.2.2014 v Zahrádce.
Výroční členská schůze okrsku Čížkov 22.2.2014 v Zahrádce.
Výroční členská schůze okrsku Čížkov 22.2.2014 v Zahrádce.
Výroční členská schůze okrsku Čížkov 22.2.2014 v Zahrádce.
Výroční členská schůze okrsku Čížkov 22.2.2014 v Zahrádce.
Výroční členská schůze okrsku Čížkov 22.2.2014 v Zahrádce.
Výroční členská schůze okrsku Čížkov 22.2.2014 v Zahrádce.
Výroční členská schůze okrsku Čížkov 22.2.2014 v Zahrádce.
Výroční členská schůze okrsku Čížkov 22.2.2014 v Zahrádce.
Výroční členská schůze okrsku Čížkov 22.2.2014 v Zahrádce.
Výroční členská schůze okrsku Čížkov 22.2.2014 v Zahrádce.
Výroční členská schůze okrsku Čížkov 22.2.2014 v Zahrádce.
Výroční členská schůze okrsku Čížkov 22.2.2014 v Zahrádce.
Výroční členská schůze okrsku Čížkov 22.2.2014 v Zahrádce.
Výroční členská schůze okrsku Čížkov 22.2.2014 v Zahrádce.