Facebook

 


VÝROČNÍ VALNÁ HROMADA SDH ZAHRÁDKA 2016

V sobotu 2.1.2016 se v hasičském klubu v Zahrádce uskutečnila jubilejní 110. výroční valná hromada sboru dobrovolných hasičů.


Schůzi ve 14:20 hod. zahájil místostarosta SDH Dušan Skala, který přivítal přítomné a všem popřál vše nejlepší v novém roce. V úvodu také připoměl, že v letošním roce oslaví sbor 110. výročí od založení. Následovaly zprávy výboru SDH za rok 2015 (místostarosta Dušan Skala, velitel Michal Skala, hospodář Zdeňek Šelmát ml., vedoucí mládeže Jiří Šelmát ml.) a zpráva kontrolní a revizní rady (Václav Talůžek). Vzhedem k situaci, kdy 6.4.2015 odstoupil starosta sboru Jiří Šelmát a od té doby sbor starostu nemá, bylo nutné dovolit vývor SDH. Novým starostou SDH byl zvolen Dušan Skala, pozici místostarosty obsadil Jan Havlík st. a Ivan Šebek se stal členem kontrolní a revizní komise. Na úvod diskuse byly oceněny ženy, jejihž pomoc a podporu považuje sbor za velmi důležitou. Dále byli oceněni Karel Bláha st. a Jaroslav Lašťovka. Poté se jako vždy představilo nejmladší zahrádecké družstvo se svým vystoupením. Oficiální část byla zakončena večeří, kterou z darovaného divočáka od mysliveckého sdružení Čížkov - Zahrádka připravil Jaroslav Lašťovka. Nezbývá než dodat, že jubilejní výroční schůze se vydařila a někteří hosté odcházeli domů až na druhý den ráno.

Výroční valná hromada SDH Zahrádka 2.1.2015
Výroční valná hromada SDH Zahrádka 2.1.2015
Výroční valná hromada SDH Zahrádka 2.1.2015
Výroční valná hromada SDH Zahrádka 2.1.2015
Výroční valná hromada SDH Zahrádka 2.1.2015
Výroční valná hromada SDH Zahrádka 2.1.2015
Výroční valná hromada SDH Zahrádka 2.1.2015
Výroční valná hromada SDH Zahrádka 2.1.2015
Výroční valná hromada SDH Zahrádka 2.1.2015
Výroční valná hromada SDH Zahrádka 2.1.2015
Výroční valná hromada SDH Zahrádka 2.1.2015
Výroční valná hromada SDH Zahrádka 2.1.2015
Výroční valná hromada SDH Zahrádka 2.1.2015
Výroční valná hromada SDH Zahrádka 2.1.2015
Výroční valná hromada SDH Zahrádka 2.1.2015
Výroční valná hromada SDH Zahrádka 2.1.2015
Výroční valná hromada SDH Zahrádka 2.1.2015
Výroční valná hromada SDH Zahrádka 2.1.2015
Výroční valná hromada SDH Zahrádka 2.1.2015
Výroční valná hromada SDH Zahrádka 2.1.2015
Výroční valná hromada SDH Zahrádka 2.1.2015
Výroční valná hromada SDH Zahrádka 2.1.2015
Výroční valná hromada SDH Zahrádka 2.1.2015
Výroční valná hromada SDH Zahrádka 2.1.2015
Výroční valná hromada SDH Zahrádka 2.1.2015
Výroční valná hromada SDH Zahrádka 2.1.2015
Výroční valná hromada SDH Zahrádka 2.1.2015
Výroční valná hromada SDH Zahrádka 2.1.2015
Výroční valná hromada SDH Zahrádka 2.1.2015
Výroční valná hromada SDH Zahrádka 2.1.2015
Výroční valná hromada SDH Zahrádka 2.1.2015
Výroční valná hromada SDH Zahrádka 2.1.2015
Výroční valná hromada SDH Zahrádka 2.1.2015
Výroční valná hromada SDH Zahrádka 2.1.2015
Výroční valná hromada SDH Zahrádka 2.1.2015
Výroční valná hromada SDH Zahrádka 2.1.2015

Průběh schůze a proslov starosty SDH Dušana Skaly:

Vážené dámy, vážení pánové

dovolte, abych vás co nejsrdečněji přivítal na jubilejní 110. Valné hromadě sboru dobrovolných hasičů v Zahrádce. Rád bych Vám jménem našeho sboru popřál do nového roku hodně zdraví, štěstí a mnoho životních i pracovních úspěchů.

Sešli jsme se zde, opět po roce, abychom se ohlédli za uplynulým rokem 2015, který byl pro náš sbor v mnohém výjimečný, bohatý na zajímavé akce a události. Sešli jsme se zde, abychom společně vstoupili do nového roku 2016, v němž stejně jako ve všech rocích končících číslicí šest, budeme oslavovat kulaté výročí od založení našeho sboru. Za dva týdny, 14. Ledna uplyne přesně 110 let od chvíle, kdy ve 2 hodiny odpoledne v hostinci pana Matěje Černého začala úplně první Valná hromada, na které byl hasičský sbor v Zahrádce ustaven. Jména mužů, která jsou zapsána v protokolu k této události Vám budou jistě dobře známa: Rojík, Šelmát, Černý, Bárta, Chodora, Komanec, Trhlík, Košan, Janoch atd. Většina z nich byli naši přímí předkové a mne se zdá neuvěřitelné, že po tolika letech kontinuálního vývoje, tu dnes mohu stát a navazovat na práci několika generací, které se ve sboru vystřídaly. Jsem hrdý na to, že i v tak malé obci jakou je Zahrádka, hasičský sbor stále funguje a díky Vám to zde stále žije.

Nyní mi dovolte, jak už bývá zvykem, abychom si společně připili nejen na zdraví a úspěchy v novém roce, ale abychom si dnes také připili na všechny naše členy, kteří už nejsou mezi námi, na ty, díky jejichž práci a úsilí máme v čem pokračovat a na co navazovat. NA ZDRAVÍ !!!

Dále bych Vás rád seznámil s programem, kterým by se dnešní valná hromada mohla řídit.

 1. Zahájení
 2. Volba návrhové a volební komise, volba zapisovatele
 3. Zpráva výboru SDH o činnosti v roce 2015 (místostarosta, velitel, hospodář, vedoucí mládeže)
 4. Zpráva kontrolní a revizní rady SDH
 5. Volba členů výboru SDH
 6. Přijetí nových členů (Petr Neužil, Miroslav Hudec)
 7. Plán činnosti na rok 2016
 8. Diskuse (ocenění členů, vystoupení dětí)
 9. Usnesení
 10. Závěr
 • Hlasování - Program dnešní VVH byl přijat.

Volba návrhové a mandátové komise

Předseda NK- Jaroslav Končel, člen NK – Jan Havlík ml., člen NK – Zdeněk Šelmát st.

 • Hlasování - návrhová a mandátová komise byla zvolena v tomto složení

Na místo zapisovatele pro dnešní valnou hromadu jmenuji jednatele sboru Jaromíra Skalu.

 

Zpráva o činnosti SDH v roce 2015

Ohlédnu-li se za uplynulým rokem, uvidím rok bezpochyby výjimečný, výjimečný v tom, že sbor fungoval tři čtvrtě roku bez starosty. Výjimečný v tom, že letošní rok byl rekordní v počtu akcí a událostí v novodobé historii sboru. Pojďme si je nyní připomenout - videoprojekce.

1.1. jsme poprvé zorganizovali novoroční pochod na Hůrku k zrekonstruovanému křížku, který jsme krátce předtím opravili. Zde bych chtěl poděkovat Jiřímu Šimáňovi ze Sedliště, který zlomený křížek svařil.


3.1. se v těchto prostorách uskutečnila 109. Výroční valná hromada, na které byl zvolen staronový výbor SDH.


8.2. jsme si s našimi nejmladšími členy v rámci hasičského kroužku vyrazili zabruslit na stadion do Plzně a já doufám, že zbyde čas si to letos zopakovat, neboť současné zimy nám přírodní led nedopřávají.


13.2. se zde v prostorách hasičské zbrojnice uskutečnilo veřejné zasedání zastupitelstva a stejně tak by tomu mělo být i letos.


21.2. jsme zde zapíjeli narození 3 nových budoucích členů našeho sboru a to Matěje  Lašťovky, Anežky Skalové a Aničky Zobalové


28.2. se v těchto prostorách konala Výroční valná hromada okrsku Čížkov


14.3. jsem se jako vyslanec našeho sboru zúčastnil  5. shromáždění delegátů SDH okresu Plzeň-jih, které se konalo v Železném Újezdě. Zde bych chtěl poděkovat vedení okrsku Čížkov za výborné zvládnutí celé akce a za náš sbor Jiřímu Šelmátovi, který při organizaci pomáhal.


21.3 byla zbrojnice zapůjčena pro konání školního srazu po 40 letech, který organizačně zajišťoval Jan Havlík st.
O týden později 28.3. jsme zde připravili již 14. Vepřové hody, jejichž průběh stejně jako u těch posledních listopadových se už tak nějak ustálil. Každý, kdo se zde po tři dny podílí na přípravě a samotném průběhu akce si již našel své místo a tak vše šlape jako na drátku. Za to všem zúčastněným velice děkuji a doufám, že v tomto duchu budeme pokračovat i nadále.


4.4. se v zde hasičském klubu uskutečnila již podruhé velice užitečná akce pro všechny řidiče a sice školení řidičů s lektorem Pavlem Houdkem. Akci má pod svými křídly jednatel sboru Jaromír Skala a i k němu posílám velké díky. Pokud bude opět zájem můžeme zorganizovat letos v březnu.


5.4. se zde grilovalo velikonoční kůzle manželů Velíkových z Čížkova


V posledních letech bývá zvykem, že se v Zahrádce opět o Velikonocích chodí křístat a ne jinak tomu bylo i letos. Naše děti se sešli i na Velikonoční pondělí 6.4., aby obcházeli obec s tradiční pomlázkou. Tady je však třeba přiznat, že u nás zas tak úplně tradiční není, neboť zde máme drtivou převahu děvčat a trochu obrácený systém.


Ještě téhož dne, tedy 6. dubna, došlo k nečekané události, která všechny šokovala a to, že na svou funkci rezignoval dosavadní starosta sboru Jiří Šelmát, který tak učinil z osobních důvodů. Mě nezbývá než připomenout, že v čele sboru stál pět let a tři měsíce a vyzdvihnout jeho zásluhy, neboť během svého působení odvedl pro SDH i pro naši obec opravdu obrovský kus práce, za což mu jménem celého hasičského sboru upřímně děkuji. V SDH funguje dále a spolu s Kateřinou Havlíkovou zastává místo vedoucího mládeže.


11.4. proběhla brigáda na výřez křovin a zpracování dřeva, aby mohly dále pokračovat úpravy víceúčelové plochy u hasičské zbrojnice. Zde bych rád poděkoval všem, kteří se na úpravách plochy podíleli a zejména pak obecnímu úřadu, jenž finančně zajistil práce těžkou technikou. Během léta tato plocha byla dokončena, nás z jara ještě čekají drobnější úpravy a začisťovací práce, tak aby do celé dílo bylo do léta úplně hotové.


30.4. jsme v areálu koupaliště již tradičně ozdobili a postavili májku a večer poseděli u ohně.


9.5. Jsme otevřeli náš klub a zajišťovali občerstvení pro návštěvníky již čtvrtého ročníku motoristického podniku Podbrdské Rallye Legend, což se ukázalo jako akce, kterou bychom mohli zopakovat i při dalších ročnících, pokud budou.


30.5. jsme zde uspořádali odpoledne věnované karetní tématice. S tradiční hrou Darda, která se v Zahrádce hrávala nás přišli seznámit poslední pamětníci (Václav Černý, Zdeněk Černý, Jiří Bárta, Jožka Hudec), kteří ji ještě umějí hrát. Poté následoval turnaj v Prší, jehož vítězem se stal Míra Hudec.


20.6. se v těchto prostorách konala oslava 60. Narozenin našeho dlouholetého člena a bývalého velitele Vlatimila Fialy. K tomuto jubileu ještě jednou gratulujeme.


21.6. se "Zahrádka" zúčastnila Memoriálu Slávy Horníka v Sedlišti a poté v rámci hasičského kroužku děti strávili noc v týpí u Velíků v Čížkově.


18.7. zde proběhla brigáda, kde se vyklízela půda hasičské zbrojnice, rozebíraly vojenské stoly, přidělávalo se nové promítací plátno, upravoval a umisťoval se regál do zbrojnice, vylepšovala se elektroinstalace kabelů k reproduktorům, ale zejména se sekala tráva.


8.8. si hasičskou zbrojnici pronajal k oslavě svých 60. Narozenin Petr Šrachta z Čečovic


15.8. byla v Zahrádce v rámci již sedmého letního grilování zahájena výstava historických artefaktů "Příběhy věcí", kterou jsem pro Zahrádku připravil ve spolupráci s místními obyvateli. A podle reakcí lidí se jednalo určitě o jednu z nejzajímavějších a nejúspěšnějších akcí posledních let. Znovu bych chtěl poděkovat všem, kteří mi s přípravou výstavy a filmu pomáhali. Myslím, že to za tu náročnou práci stálo.


O týden později 22.8. zde bylo opět otevřeno, Rozárka Skalová zde slavila své šesté narozeniny a mnoho lidí ještě využilo i poslední možnosti zhlédnout výstavu.

26.9. zde oslavila své 8 narozeniny Terezka Bláhová.


10.10. se Zahrádka zúčastnila srbské proudnice


24.10. se uskutečnila další brigáda, kdy za hojné účasti členů byla dodělána zámková dlažba na místě dřevěného shnilého pódia a v prostoru před hasičskou zbrojnicí se vytvářely nové atrakce pro děti.


24.10. jsme podruhé uspořádali turnaj v prší a pro úspěch doufám, že v těchto turnajích budeme pokrčovat i letos.  Pro úplnost dodejme, že druhý turnaj víceméně ovládla rodina Bláhů.


7.11. se v hasičské zbrojnici uskutečnilo tradiční posezení vodáků z blízkého okolí, kteří tímto způsobem každý rok zakončují vodáckou sezónu. U nás byli poprvé a pokud se jim u nás líbilo, opět je tu rádi přivítáme. Byl to vynikající hudební zážitek. Akci zajišťoval Jan Havlík ml.


15.11. Sbor zorganizoval akci „zasaď si svůj strom“, kde se sešlo několik místních, aby i přes velmi nepříznivé počasí, vysadili při staré cestě na Hůrku patnáct ovocných stromků, které byly darem Plzeňského kraje v rámci projektu "Tisíc stromků pro Plzeňský kraj". Pro zájem občanů bychom letos se sázením také mohli pokračovat, je třeba jen vybrat ta správná místa.


21.11. jsme uspořádali další vepřové hody a jak jsem již říkal, je zde sehraný tým lidí a tak to šlape. Tentokrát to byly jubilejní patnácté, a tak byla i velkolepá tombola, zde například Jana Fialů vyhrála romantickou prohlídku zámku. Za perfektní zvládnutí hodů bych chtěl poděkovat zejména Slávku Končelovi, Zdeňku Černému, Honzovi Havlíkovi st., manželům Talůžkovým a dalším.


28.11. jsme připravili zázemí s občerstvením pro druhou naháňku mysliveckého spolku Čížkov - Zahrádka. Šlo opět o velice vydařenou a dobře zvládnutou akci. Slavilo se zde střelení 7 divočáků.


6.12. navštívili hasičskou zbrojnici Mikuláš s andělem a čerty a našim dětem přinesl nadílku. Zde děkuji za spolupráci SDH Čečovice.


31.12. se zde uskutečnily již tradičně silvestrovské oslavy a podle účastníků i tentokráte velice úspěšně. Letos to bylo i s vynikající večeří a proto bych nyní rád vysekl velkou poklonu našemu dvornímu šéfkuchaři, kouzelníku kuchařského řemesla - Jaroslavu Lašťovkovi, který zde vařil i včera na nový rok, takže když jsme se promrzlí vrátili z novoročního pochodu, čekala na nás dokonalá polévka z divočáka. A konec konců i dnes po skončení schůze na vás čeká gurmánský zážitek z jeho kuchyně. … Jardo díky.

 

Toto byl slovem i obrazem rok 2015, a abychom byli přesní, musíme k výčtu přičíst i několik menších brigád v průběhu roku a také skutečnost, že zhruba od května byl zásluhou našeho mistra šenkýřského Karla Bláhy o sobotních či pátečních večerech hasičský klub pro místní občany otevřen.

Jak jste mohli vidět, letos toho bylo opravdu hodně a když bychom to vzali kolem a kolem... A teď prosím, aby si zacpali uši zejména naše ženy, protože to co teď řeknu, uslyší opravdu nerady…Většina členů, co se na chodu SDH podílíme, zde během roku strávila nejméně měsíc čistého času. A v uvozovkách zdůrazňuji slovo „nejméně“. Na to, že mnoho z nás v Zahrádce trvale nebydlí, jde dle mého názoru o poměrně ostré tempo a nasazení.

Tímto svou zprávu končím a upřímně všem velice děkuji za pomoc a odvedenou práci v roce 2015.

 


Zpráva velitele SDH  Michala Skaly

Zpráva hospodáře Zeňka Šelmáta ml.

Zpráva vedoucího mládeže Jiřího Šelmáta ml.

Zpráva kontrolní a revizní rady Václava Talůžka ml.


 

Volba nových členů výboru SDH

 

Nyní mi dovolte, abych přikročil k dalšímu důležitému bodu programu a sice k volbám, kde si po odstoupení Jiřího Šelmáta, musíme zvolit nového starostu SDH. Jen pro úplnost připomínám, že po Jiřího rezignaci se konala členská schůze, na které bylo rozhodnuto, že nového starostu zvolíme až dnes při VVH a až do dnešního dne, tedy 9 měsíců, jsem jako místostarosta vedl hasičský sbor já.

Volba starosty

Teď tedy prosím předsedu návrhové a mandátní komise Jaroslava Končela, aby podal návrh na obsazení této pozice.

 • Hlasování - MgA. Dušan Skala byl jmenován starostou sboru dobrovolných hasičů v Zahrádce

Volba místostarosty

A protože se nám tímto krokem uvolnilo místo místostarosty, prosím znovu předsedu návrhové komise, aby předložil návrh na obsazení této funkce.

 • Hlasování - Jan Havlík st. byl jmenován místostarostou sboru dobrovolných hasičů v Zahrádce

Voba člena kontrolní a revizní rady

Ještě však musíme učinit další volbu, neboť Jan Havlík st. Byl členem kontrolní a revizní rady a protože z principu jsou tyto dvě funkce neslučitelné, musíme na jeho místo dosadit někoho jiného. Prosím tedy znovu Slávka Končela o návrh návrhové a volební komise.

 • Hlasování - Ivan Šebek byl jmenován členem kontrolní a revizní rady

 


Přijetí nových členů do SDH Zahrádka

Po úspěšném doplnění výboru SDH máme před sebou další bod, a tím je přijetí nových členů.

Prvním z uchazečů, který prošel ostrým sítem zkoušek a nástrah a vydržel až do finálového kola není nikdo jiný než Petr Neužil z Prahy.

 • Hlasování - Petr Neužil se stal řádným členem SDH.

Druhým uchazečem o místo řádné člena SDH je Miroslav Hudec, který je členem přispívajícím a jak všichni dobře víte, Míra většinou nechybí na žádné z našich akcí a zejména brigádách.

 • Hlasování - Míra Hudec se stal řádným členem SDH.

 


Plán činnosti SDH na rok 2016

Dalším bodem dnešní valné hromady je plán činnosti na rok 2016. Jak bývá zvykem, nerad bych zcela konkretizoval akce, které nás letos čekají, nicméně některé věci jsou jasné již dnes.

Setkání rodáků

Asi největší výzvou tohoto roku bude znovu po pěti letech uspořádání setkání rodáků, které by se mělo uskutečnit opět zde v areálu hasičské zbrojnice a to v sobotu 16. července. Touto akcí, jež má v Záhrádce krásnou tradici od roku 1976 se jistě budeme blíže zabývat během členských schůzí již od jarních měsíců. Už jsme to zde jednou dělali, tak by to snad neměl být až takový problém a byl bych rád, kdyby se dle svých možností do příprav zapojila většina našich členů.

Vepřové hody

Mezi další akce s jasnými obrysy patří 16. a 17. Vepřové hody, které by se měly uskutečnit 27.2.2016 a 19.11.2016. U druhého data je výhoda, neboť čtvrtek 17.11. je svátek, takže by zde mohlo být více pomocných rukou.

Školení řidičů

Pokud bude zájem v březnu bychom mohli uspořádat opět školení řidičů

Turnaje v prší

Jak jsem již avizoval, opět by se zde mohlo hrát prší. A rádi bychom pro tuto příležitost nechali vyrobit i putovní cenu.

Přednášky

Za výjimečnější akce považuji možnost uspořádat například jeden večer s indiánskou tématikou, neboť jsem mluvil paní Křížovou z Liškova, která je mistryní na indiánskou tématiku, maluje obrazy, krásně a poutavě vypráví, vydělává kůže, vyrábí oděvy a šperky autentickým způsobem atd.

Další možností, kterou bych rád osobně uskutečnil je večer na téma rodokmenů a zahrádeckých příbuzenských vztahů, doprovázené historickými fotografiemi, které se mi za ta léta podařilo nasbírat. Uvidíme….

Brigády

Čeká nás dokončení víceúčelové plochy.

Brigády na výřez a vyčištění parcely pod katrem, kterou koupil pan Červený, ale mohli bych to pročistit až k potoku, zde se jedná již o obecní pozemek. S tím také úzce souvisí další cíl, což jest postavení přístřešku na dříví. Do léta by bylo dobré také ještě rozšířit atrakce pro děti (máme s obcí domluvené dřevo na houpačky), možná pískoviště a možná upravený kolotoč od koupaliště.

Dále pak vyčištění a údržba koupaliště, asi víte, že se mi v minulém roce podařilo domluvit odkup pozemků kolem koupaliště obcí, neboť až do této doby to byly soukromé pozemky a obec tudíš do tohoto areálu nemohla investovat ani korunu. V současné době je podána i žádost převod samotné nádrže, ta je pro změnu státu.

A samozřejmě se dostáváme i k hasičským soutěžím. Takže:

Zúčastnit se alespoň jedním družstvem na okrskové soutěži, která proběhne 4.6. opět v Čečovicích.

A jako vždy provádět údržbu hasičské výzbroje a výstroje

Údržbu hasičské zbrojnice a klubu

 


Diskuse

Již se blížíme ke konci a mě nezbývá než oznámit další bod programu a tím je diskuse, která bude mít tři části – ocenění, vystoupení družstva našich dětí a teprve pak přijdou na řadu vaše náměty, připomínky atd.

Ocenění žen

V minulých letech jsme se vždy snažili oceňovat snahu a zejména pomoc našemu sboru a nejinak tomu bude i dnes. Dovolte mi, abych jménem SDH vyjádřit obrovské poděkování, těm, kteří z velké části ani nejsou našimi členy, ale bez jejichž pomoci a podpory by to zde fungovat vůbec nemohlo. Děkuji všem našim ženám, které v sobotu 5.3. zveme na posezení a večeři do Švejk restaurantu v Nepomuku. Pro jistotu doplním, že doprava i zaplacení útraty za to, co během večera sníte a vypijete je zajištěna. Děkujeme.

Karel Bláha a Jarda Laštovka

Dalšími oceněnými budou náš mistr šenkýřský Karel Bláha, který má na starost místní výčep. A to co zde během roku předvedl si sice zalouží mnohem větší odměnu, ale alepoň něco. Karel dostává poukaz na 30 velkých piv, které se de fakto i sám může natočit.

Stejným poukazem hasičský sbor děkuje mistru kuchařskému Jardovi Lašťovkovi, který nás stále udivuje svými kuchařskými výkony, ať už sejedná o vepřové hody, výroční schůze, silvestr, náháňku myslivců atd.


Vystoupení dětí


Usnesení

 • Hlasování - Usnesení, které přečetl Jaroslav Končel, bylo výroční valnou hromadou přijato.

Jsem hrdý na tu partu lidí, která zde funguje a to, že jsem chodí pomáhat a pracovat určitě neberu jako samozřejmost. Vím, že to není jen tak, že to stojí nejen mnoho času a energie a nic krom dobrého pocitu z toho nemáte. Víte, dělat něco bude vždy namáhavější než nedělat nic. Vzpomeňte na dobu, kdy byla uzavřena stará hospoda u Černých a pak se tu dlouhá léta skutečně nic nedělo, Zahrádka spala. Když jsme v roce 2008 rekonstruovali tuto budovu, dělali jsme to s jediným cílem, vdechnout Zahrádce opět život, navázat na věhlas staré hospody a především, nám dělá radost, když se lidé sejdou a baví se, když Zahrádka žije.


Na úplný závěr mi dovolte pronést již tradiční zakončení:

Nemůžeme dělat velké věci, ale malé věci s velkou láskou a odhodláním.

Dnešní výroční valnou hromadu končím a do nastávajícího roku hasičskému sboru i do jeho další činnosti přeji mnoho zdaru.

ZDAR!!!

Autor fotografií: Karel Bláha ml., Dušan Skala

Publikováno: 02.01.2016

Aktualizováno: 22.05.2019