Facebook

 


VÝROČNÍ SCHŮZE SDH V ZAHRÁDCE

Na Nový rok se v hasičském klubu uskutečnila tradiční výroční schůze sboru dobrovolných hasičů

První den v Novém roce v Zahrádce se po několik desetiletí odehrával ve znamení výroční členských schůzí SDH a ani rok 2011 nebyl vyjímkou. Tentokrát již pod vedením nového vedení – mladých hasičů. Valnou hromadu zahájil starosta sboru Jiří Šelmám ml. přivítáním všech přítomných, zvláště pak jako hosta p.Václava Franka, rodáka z čp.20.

Jiří Šelmát ml. dále poděkoval za práci všem členům sboru, hlavně pak těm, kteří se podíleli na dokončení rekonstrukce hasičské zbrojnice a akcích pořádaných během roku, zvláště poděkoval těm nejmladším – družstvu žáků za dosažené výsledky. předal věcný dar dlouholetým členům sboru jako poděkování za práci ve funkcích starosty (Zdeněk Šelmát), velitele (Vlastimil Fiala) a jednatele (Václav Palacký) a poděkoval za práci ve sboru s přáním pomoci i v následujících obdobích.

Velitel sboru Michal Skala připomněl všechny akce, které se během uplynulého roku podařilo uskutečnit (vyklizení půdy hasičské zbrojnice, účast na okrskovém cvičení a memoriálech, čištění koupaliště, čištění studny u Košanů, údržba hasičské techniky). Byla zakoupena Avie jako náhrada za dosud používané Aro (to bylo převedeno SDH Čečovice). Byla uskutečněna volba nového jednatele sboru a člena revizní komise: jednatelem byl zvolen Jan Havlík ml., členem revizní komise Vojtěch Zobal.

Zdeněk Šelmám st. s dojetím poděkoval za věcný dar s poděkováním za činnost za všechny oceněné. Václav Černý ve stručnosti připomněl události v obci za uplynulý rok, které byly zaznamenány do kroniky, zdůraznil zápis do kroniky – dopis od Václava Franka, rodáka obce, který v r.1948 odešel do USA a pravidelně navštěvuje naší obec i v jeho poměrně vysokém věku. Na základě přijatého plánu činnosti SDH na r.2011 byl jmenován přípravný výbor na uvažované oslavy 105. výročí založení SDH Zahrádka. Jaroslav Končel vyzdvihl akce pořádané SDH (vepřové hody, letní opékání, silvestr) a poděkoval všem, kteří se těchto akcí aktivně účastnili. Poděkování patří Dušanovi Skalovi, který připravil video z návštěvy Václava Franka v loňském a letošním roce a které bylo po skončení valné hromady promítnuto. Starosta ukončil schůzi již tradičním zvoláním s přáním všeho dobrého „NAZDAR“.

Pan Václav Frank - Výroční schůze SDH 1.1.2011
Pan Václav Frank - Výroční schůze SDH 1.1.2011
Výroční schůze SDH 1.1.2011
Výroční schůze SDH 1.1.2011
Výroční schůze SDH 1.1.2011
Výroční schůze SDH 1.1.2011
Výroční schůze SDH 1.1.2011
Výroční schůze SDH 1.1.2011
Výroční schůze SDH 1.1.2011
Výroční schůze SDH 1.1.2011
Výroční schůze SDH 1.1.2011
Výroční schůze SDH 1.1.2011
Výroční schůze SDH 1.1.2011
Výroční schůze SDH 1.1.2011
Výroční schůze SDH 1.1.2011
Výroční schůze SDH 1.1.2011
Výroční schůze SDH 1.1.2011
Výroční schůze SDH 1.1.2011
Výroční schůze SDH 1.1.2011
Výroční schůze SDH 1.1.2011
Výroční schůze SDH 1.1.2011
Výroční schůze SDH 1.1.2011
Výroční schůze SDH 1.1.2011
Výroční schůze SDH 1.1.2011
Výroční schůze SDH 1.1.2011
Výroční schůze SDH 1.1.2011
Výroční schůze SDH 1.1.2011
Výroční schůze SDH 1.1.2011
Výroční schůze SDH 1.1.2011
Výroční schůze SDH 1.1.2011
Výroční schůze SDH 1.1.2011
Výroční schůze SDH 1.1.2011
Výroční schůze SDH 1.1.2011
Výroční schůze SDH 1.1.2011
Výroční schůze SDH 1.1.2011
Výroční schůze SDH 1.1.2011
Výroční schůze SDH 1.1.2011

Publikováno: 01.01.2011

Aktualizováno: 22.05.2019