Facebook

 


VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE ČSV ZO ČÍŽKOV 2020

Dne 8. 2. 2020 se uskutečnila v pohostinství v Sedlišti výroční členská schůze ZO Čížkov.


Zápis z výroční členské schůze ZO Čížkov

Program:

  • Zahájení
  • Zpráva o činnosti ZO
  • Zpráva o hospodaření ZO
  • Zpráva revizní komise
  • Diskus
  • Návrh a schválení usnesení
  • Závěr                    

Zahájení schůze provedl př.Šípkovský. Schůzi řídil př.Krejčí.Zprávu o činnosti ZO za uplynule funkční období provedl př. Šípkovský. Ve zprávě byla konstatována aktivní činnost členů celého výboru včetně práce důvěrníků. Výbor se pravidelně scházel dle celoročního plánu v hasičském klubu Zahrádka. Kladně byl rovněž hodnocen přístup členské základny k problematice léčení varroázy, sběru měli a měli pro diagnostiku moru. Díky tomuto přístupu je současný stav zamoření v ZO na velmi nízké úrovni.Na programu schůze byl rovněž sběr vzorků měli a jejich zaslání do Výzkumného ústavu včelařství Doll u Prahy. Na základě výsledků této kontroly výbor ZO rozhodne o dalším léčení varroázy v ZO.

Ve zprávě byl rovněž konstatován vysoký věkový průměr členské základny a nastíněn postup na její omlazení.

Povedena volba nového předsedy ZO. Členská schůze navrhla zvolit do funkce předsedy ZO Čížkov MVDr.Václava Šelmáta. Př. Šípkovský do nového funkčního období již nekandidoval v důsledku zdravotních problémů.

Jednatel ZO Ing. Krejčí sdělil, že po dvacetiletém funkčním období ve funkci jednatele ZO Čížkov k dnešnímu dni končí. Dle předběžné dohody funkci jednatele převezme př. Jiří Šelmát. Předání funkce se uskuteční po uplynutí tří měsíců.

Zprávu o hospodaření ZO za uplynulé funkční období přednesl př. Zdeněk Šelmát. Ve zprávě byl konstatován stav účtu k 31.12.2019. Stavy jednotlivých položek účtu včetně položek na léčení a vedlejší výdaje jsou obsaženy ve zprávě pokladníka o hospodaření.

Zprávu kontrolní a revizní komise přednesl předseda revizní komise př. Jiří Bárta. Bylo konstatován, že revizní komise neshledala žádné neshody v dokladech a účetnictví.

Připomínky z diskuse zaneseny do odsouhlaseného usnesení.

Průběh výroční členské  schůze je znázorněn na přiložených fotografiích. Pro doplnění je přiložen graf členské základny ZO Čížkov v závislosti na počtu včelstev a letopočtu. Graf znázorňuje stav členské základy od roku 1930 k 7. 2. 2020

Značný pokles včelstev v ZO nastal na závěr roku 2014 v roce 2017 a v roce 2019. V současné době je v celé ZO Čížkov pouze 86 včelstev, tento stav není ještě konečný, částečný úhyn nastane v průběhu zimní sezony .

Příčiny plošného úhynu včelstev zatím nejsou stanoveny. Z nepřímých důkazů zatím je potvrzeno, že na plošném úhynu včelstev se z velké části podílí kromě varroázy plošné použití pesticidů v zemědělství. Přípravky jsou v různé formě používány pro postřik zemědělských plodin, postřik jako hnojivo, postřik k hubení plevele. Při postřiku se mají dodržovat určitá pravidla, zejména bezvětří. V případě větru jsou mikročástice pesticidů rozprášeny v okruhu několika km. Pesticidy v různé formě pak zasáhnou pitnou vodu, spodní vodu, ovoce zeleninu, včetně negativního dopadu na zdraví … Zasáhnou-li mikročástice nervový systém včely, nastává její prostorová dezorientace,včela se nevrací do úlu, hyne v přírodě.

Důsledek: během krátké doby (týden) nastane plošný úhyn zasaženého včelstva, úl plný zásob, bez včel.  

Závěr: ZO Čížkov bude iniciovat OV ČSV aby se danou problematikou zabýval.

ZO Čížkov 8.2.2020
zapsal: Ing. František Krejčí, jednatel ZO Čížkov

Výroční členská schůze ZO Čížkov 8. 2. 2020
Výroční členská schůze ZO Čížkov 8. 2. 2020
Výroční členská schůze ZO Čížkov 8. 2. 2020
Výroční členská schůze ZO Čížkov 8. 2. 2020
Výroční členská schůze ZO Čížkov 8. 2. 2020
Výroční členská schůze ZO Čížkov 8. 2. 2020
Výroční členská schůze ZO Čížkov 8. 2. 2020
Výroční členská schůze ZO Čížkov 8. 2. 2020
Výroční členská schůze ZO Čížkov 8. 2. 2020
Výroční členská schůze ZO Čížkov 8. 2. 2020
Výroční členská schůze ZO Čížkov 8. 2. 2020
Výroční členská schůze ZO Čížkov 8. 2. 2020
Výroční členská schůze ZO Čížkov 8. 2. 2020
Výroční členská schůze ZO Čížkov 8. 2. 2020
Výroční členská schůze ZO Čížkov 8. 2. 2020
Výroční členská schůze ZO Čížkov 8. 2. 2020
Výroční členská schůze ZO Čížkov 8. 2. 2020
Výroční členská schůze ZO Čížkov 8. 2. 2020
Výroční členská schůze ZO Čížkov 8. 2. 2020
Výroční členská schůze ZO Čížkov 8. 2. 2020
Výroční členská schůze ZO Čížkov 8. 2. 2020
Výroční členská schůze ZO Čížkov 8. 2. 2020

Autor fotografií: Ing. František Krejčí

Publikováno: 08.02.2020

Aktualizováno: 14.02.2020