Facebook

 


KŘTINY U SV. VOJTĚCHA

V sobotu 23.6.2012 se v kapli sv. Vojtěcha konaly křtiny dvou zahrádeckých dětí Honzíka Havlíka a Julinky Šelmátové.


V sobotu 23.6.2012 se na legendárním poutním místě u sv. Votěcha konala údálost, která byla ještě na počátku 20. století téměř samozřejmostí u každého narozeného dítěte. V době komunismu byly náboženství a církev víceméně potlačovány a mnohdy se křest prováděl tajně. Dnes žijeme převážně v ateistické společnosti a tak křest dětí bývá spíše vyjímkou. Slovo křest vychází ze staroněmeckého krist Kristus; řecky βάπτισμα ponoření a je to obřad obmytí vodou, užívaný v některých náboženstvích – určitých historických skupinách židovství a především křesťanství. V křesťanství je křest jednou ze svátostí a představuje očištění od hříchů a sjednocení věřícího s Kristem v jeho smrti a vzkříšení. Počátky křesťanské praxe křtít sahají k osobě Jana Křtitele, který podle Nového zákona pokřtil Ježíše v řece Jordánu.

Křtiny u Sv. Vojtěcha 23.6.2012
Křtiny u Sv. Vojtěcha 23.6.2012
Křtiny u Sv. Vojtěcha 23.6.2012
Křtiny u Sv. Vojtěcha 23.6.2012
Křtiny u Sv. Vojtěcha 23.6.2012
Křtiny u Sv. Vojtěcha 23.6.2012
Křtiny u Sv. Vojtěcha 23.6.2012
Křtiny u Sv. Vojtěcha 23.6.2012
Křtiny u Sv. Vojtěcha 23.6.2012
Křtiny u Sv. Vojtěcha 23.6.2012
Křtiny u Sv. Vojtěcha 23.6.2012
Křtiny u Sv. Vojtěcha 23.6.2012
Křtiny u Sv. Vojtěcha 23.6.2012
Křtiny u Sv. Vojtěcha 23.6.2012
Křtiny u Sv. Vojtěcha 23.6.2012
Křtiny u Sv. Vojtěcha 23.6.2012
Křtiny u Sv. Vojtěcha 23.6.2012
Křtiny u Sv. Vojtěcha 23.6.2012
Křtiny u Sv. Vojtěcha 23.6.2012
Křtiny u Sv. Vojtěcha 23.6.2012
Křtiny u Sv. Vojtěcha 23.6.2012
Křtiny u Sv. Vojtěcha 23.6.2012
Křtiny u Sv. Vojtěcha 23.6.2012
Křtiny u Sv. Vojtěcha 23.6.2012
Křtiny u Sv. Vojtěcha 23.6.2012
Křtiny u Sv. Vojtěcha 23.6.2012
Křtiny u Sv. Vojtěcha 23.6.2012
Křtiny u Sv. Vojtěcha 23.6.2012
Křtiny u Sv. Vojtěcha 23.6.2012
Křtiny u Sv. Vojtěcha 23.6.2012
Křtiny u Sv. Vojtěcha 23.6.2012
Křtiny u Sv. Vojtěcha 23.6.2012
Křtiny u Sv. Vojtěcha 23.6.2012
Manželé Kateřina a Jan Havlíkovi s dcerou Terezkou, čerstvě pokřtěným synem Honzíkem a kmotr Michal Skala.
Tatínek Jiří Šelmát s dcerou Zuzankou, kmotr Petr Šelmát a maminka Jana s čersvě pokřtěnou Jůlinkou Šelmátovou.
Křtiny u Sv. Vojtěcha 23.6.2012 - skupinové foto.
Vedle oltáře leží žulový balvan s prohlubněmi, které mají být podle tradice památkou odpočinek na sv. Vojtěcha.
Vedle oltáře leží žulový balvan s prohlubněmi, které mají být podle tradice památkou odpočinek na sv. Vojtěcha.
Křtiny u Sv. Vojtěcha 23.6.2012
Prastará kasička.
Zakončení klenby kupole.
Zřejmě nejzachovalejší freska ve výklenku.
Křtiny u Sv. Vojtěcha 23.6.2012
Křtiny u Sv. Vojtěcha 23.6.2012
Staré nápisy na vnitřní straně dveří kaple.
Staré nápisy na vnitřní straně dveří kaple.
Staré nápisy na vnitřní straně dveří kaple.
Staré nápisy na vnitřní straně dveří kaple.
Výklenek se zbytky fresek.
Výklenek se zbytky fresek.
Obraz na oltáři.
Oltář v kaply sv. Vojtěcha.
Kaple sv. Vojtěcha.
Malá kašna s křířem a reliéfní deskou zobrazující sv. Vojtěcha.
Oběd a pohoštění v hasičské zbrojnici v Zahrádce.
Oběd a pohoštění v hasičské zbrojnici v Zahrádce.
Oběd a pohoštění v hasičské zbrojnici v Zahrádce.
Oběd a pohoštění v hasičské zbrojnici v Zahrádce.
Oběd a pohoštění v hasičské zbrojnici v Zahrádce.
Oběd a pohoštění v hasičské zbrojnici v Zahrádce.
Oběd a pohoštění v hasičské zbrojnici v Zahrádce.
Oběd a pohoštění v hasičské zbrojnici v Zahrádce.
Malá kulturní vložka se zpěvy na závěr.
Malá kulturní vložka se zpěvy na závěr.
Oběd a pohoštění v hasičské zbrojnici v Zahrádce.
Oběd a pohoštění v hasičské zbrojnici v Zahrádce.

KAPLE SV. VOJTĚCHA

Kaple svatého Vojtěcha se nachází nad cca 1,5 km od obce Vrčeň, cca 200 m vlevo nad cestou vedoucí z Vrčeně na Rožmitál pod Třemšínem (II/191) v lese zvaný "Chlumec". Někdy na sklonku XVI. století dal v těchto místech postavit Adam ze Štenberka, nejvyšší purkrabí království Českého (zemřelý roku 1623) malou kapličku ku cti sv. Vojtěcha. Jeho manželka Maxmiliána, rodem říšská hraběnka z Hohenzolleru, dala ji vyzdobit obrazy českých patronů. V roce 1684 dal zde zbudovat novou kapli Václav Vojtěch hrabě ze Štenberka, majitel zámku Zelená Hora, který zámek Zelenohorský a dvory panské nařídil znovu zbudovat. První kaple vystavěná v podobě osmihranu byla v roce 1787 zrušena.

Až v roce 1819 byla znovuzřízena. Ozdobena obrazem malíře Františka Horčičky byla 25. dubna roku 1819 slavnostně otevřena. Byla pak cílem mnoha poutníků, zastávky procesích a prostranství až do druhé poloviny 20. století dějištěm vyhlášené jarní poutě s mnoha stánky. Poblíž této kaple zdržoval se prý ještě v XVII. století poustevník, který měl na starosti opečovávat tuto kapli. Žil pouze z milodarů. Prokazatelně zde působil poslední poustevník v letech 1717-1746. Výrazné opravy se dočkala i v r. 1883. Jde o raně barokní osmibokou centrální stavbu, sklenutá osmibokou kupolí s lucernou. Stěny jsou členěny nikami a pilastry.

Vedle oltáře leží žulový balvan s prohlubněmi, které mají být podle tradice památkou odpočinek na sv. Vojtěcha. Koncem 17. stol. byly v blízkosti kaple "Svatovojtěžské lázně", později zničené požárem. Lázně byly napájeny vodou přiváděnou rourami z protilehlého vrchu "Štědrý". Před kaplí sv. Vojtěcha stojí pamětní kříž, jehož podstavec je opatřen litinovou figurální reliéfní deskou z 2. pol. 18. stol. U soklu je kamenná váza v podobě křtitelnice. Proti kapli leží areál bývalé lesovny s klasicistními stavbami.

zdroj: www.vrcen.cz

Autor fotografií: Dušan Skala

Publikováno: 23.06.2012

Aktualizováno: 22.05.2019