Facebook

 


ZDENĚK ŠELMÁT 70 LET

V sobotu 5.10. 2019 byli zástupci zahrádeckého sboru pogratulovat Zdeňkovi Šelmátovi st. k jeho kulatému jubileu, které oslavil již 26. září.


Připomeňme si, že Zdeněk Šelmát, stejně jako jeho otec a děda, byl dlouholetým starostou SDH Zahrádka. Tuto funkci vykonával celkem 19 let. Blahopřejeme.

Zdeněk Šelmát st. oslavil 70. narozeniny 26. 9. 2019
Zdeněk Šelmát st. oslavil 70. narozeniny 26. 9. 2019
Zdeněk Šelmát st. oslavil 70. narozeniny 26. 9. 2019
Zdeněk Šelmát st. oslavil 70. narozeniny 26. 9. 2019
Zdeněk Šelmát st. oslavil 70. narozeniny 26. 9. 2019
Zdeněk Šelmát st. oslavil 70. narozeniny 26. 9. 2019