Facebook

 


ČEČOVICE - I. SVĚTOVÁ VÁLKA

První světová válka v Čečovicích.


Přišel radostný den 28. října 1918, převrat, mír. Rakousko se rozpadlo a po 300 leté porobě přišla opět vláda našich věcí do našich rukou. V naší obci historický ten den oslaven následovně:

Zpráva o konci války šířila se od úst k ústům a nevylíčitelné nadšení zmocnilo se každé české duše. Ihned vyvěšeny na budově školní, kapli a jinde prapory českých barev a na návsi postaveny 3 stožáry s prapory. Lid jásal a dával povznesenou náladu najevo zpěvem a výstřely z pušek. Obraz bývalého císaře Karla a černožlutý rakouský prapor ze školy byly odstraněny a veřejně na návsi spáleny. Dne 8. listopadu konána v hostinci slavnost na paměť bělohorské bitvy. Po přednášce, deklamaci a zpěvu národních písní, šel průvod s hudbou obcí. Sbírka při tom podniknutá vynesla 120 Kč a ty věnovány sirotkům a vdovám po čsl. legionářích. Zatím začali přicházeti bojovníci z front a vojáci ze zajetí. Smutno však bylo tam, kde oplakávali na vojně padlého a nebo nezvěstného. Jsou to: František Moravec čp. 11, František Davídek čp. 19, Kýček František čp. 30, Sládek Josef čp. 30, Nygrýn Josef čp. 43, a dosud nezvěstný Tomáš Moravec. Vedle těchto padli i 2 synové bývalého zdejšího správce školy Karla Kartáka: Josef Karták a Jaroslav.

Z invalidů postižen nejvíce Václav Velíšek čp. 14, jemuž odňata ve stehně byla noha.

Vděčně však budiš vzpomenuto i těch hodných hochů z obce naší, kteří v zajetí dobrovolně přihlásili se k čsl. legiím, hotov jsouce i život pro svobodu vlasti obětovali. V ruských legiích jsou to: Václav Klůs ml. čp. 10, Janda Josef čp. 23, Man František čp. 25, v italských legiích byl Končel Václav čp. 44. Zajatých vojínů z naší obce bylo celkem 13.

Drahota po vojně ještě vstoupala. Největší výše dostoupila v roce 1919 a 1920. Zde malá ukázka:

1 q pšenice (cena vládou stanovená 180 Kč, pod rukou mnohem více - až 500 Kč.

1 q žita - 180 Kč, 1 q ovsa - 170 Kč, 1 q brambor až 130 Kč, 1 q hl. zelí 80-100 Kč, 1 kg másla až 60 č, 1 vejce v zimě - 2 Kč, 1 kg hovězího masa - 22 Kč, 1 kg vepřového masa - 32 Kč, 1 kg sádla - 36 Kč, 1 l mléka - 3 Kč, 1m3 dříví - 60 Kč, 1 q uhlí - 54 Kč, mužské šaty pro svátek horší látky - 1000 Kč, pár bot až 500Kč, košile mužská - 70 Kč, klobouk - 150 Kč, 1 kg železa - 4,20 Kč, 1000 cihel - 500 Kč, 1 q vápna  - 60 Kč, 1 l piva - 4 Kč, kůň až 20 000 Kč, hříbě až 10 000 Kč, kráva až 12 000 Kč. Cena pozemků vstoupla, takže přišel 1 korec i za 5000 Kč.

Denní mzda v naší obci je dnes asi 10 Kč a strava. Čeledín má ročně asi 2 400 Kč a služka 2000 Kč.