Facebook

 


OCHOTNICKÉ DIVADLO

Informace o historii ochotnického divadla v Zahrádce

Velkou a slavnou tradici v obci mělo ochotnické divadlo. Dlouhou dobu jsem se snažil zjistit, kdy vlastně tato záslužná činnost v obci začala. Dnes již pamětníci většinou nežijí (já lituji, že jsem se o to nezajímal v mých mladších létech), a tak jediným zdrojem pro mne zůstaly kroniky obce a hlavně zápisy ze schůzí a valných hromad SDH. Na těchto schůzích se vždy domlouvala představení, která by připadala v úvahu v tom daném roce včetně zajištění režie a ostatního technického zajištění.
 
A právě první zmínka o připravovaném divadelním představení je z 26.12.1907 a jednalo se o hru pod názvem „Brouček“. Zda to bylo úplně první představení nemohu zcela přesvědčivě potvrdit, neboť v první kronice obce Zahrádka, která byla založena v r. 1922 ( první zápis byl však uskutečněn až v r. 1928), je o ochotnickém divadle zmínka až v r. 1933.
 
Ze zápisů (protokolů) SDH jsem získal přehled o hrách právě od roku 1907 a mohu dle těchto dokumentů s jistotou říci, že od r. 1930 se pravidelně sehrála jedna divadelní hra téměř pravidelně každý rok, v některých létech ale také tři až čtyři hry (r. 1935, 1939, 1940, 1958). Snad stojí za připomenutí některé divadelní hry – „Tulácká krev“ (r.1935), „Románek krásné cikánky“ (r.1939), „Chudák manžel“ (r.1954), „Císař pán o ničem neví“ (r.1955), „Vojnarka“ (r.1956), „Její pastorkyňa“ (r.1957), „Dámy a husaři“ (r.1958). Výčet divadelních her sehraných ochotnickým divadlem v Zahrádce jsem uvedl v publikaci z r. 1996 a proto je nechci opakovat. A kdy došlo k sehrání posledních divadelních her? Podle dostupných zápisů to byla sedmdesátá léta minulého století, konkrétně v r.1972 to byla hra „Polibek“ , v r.1973 hra „Svojkovský pivovar“ a v r.1975 „Adam a Eva“.

Začínalo se na jevišti, které se v místním hostinci U Černých postavilo na jakýchsi dřevěných kozách v sále, později (v r.1955) bylo vybudováno stabilní zděné jeviště právě z důvodů velké obliby a zájmu obyvatel nejen v naší obci, ale též z velkého okolí.

Na závěr mě dovolte připomenout ty nejobětavější, bez kterých by to nikdy nebylo možné a to byli režiséři a někdy i herci v jedné osobě, které se za celou tu dobu činnosti ochotnického divadla v této funkci jako amatéři vystřídali: Josef Sládek, čp.51, Josef Valenta čp.35, Josef Košan čp.7, František Komanec čp.5, Josef Trhlík čp.47, Slavomír Fiala čp.23.

Z publikace vydané ke 100. výročí založení hasičského sboru
Václav Černý

 

Zelené království
1934 - Tulácká krev
1934 - Tulácká krev
1934 - Tulácká krev
1939 - Románek krásné cikánky
1940 - Písnička srdce
1941 - U panského dvora
1947 - Václav Hrobčický z Hrobčic
1947 - Václav Hrobčický z Hrobčic
1947 - Václav Hrobčický z Hrobčic
1958 - Dámy a husaři
1958 - Dámy a husaři
1958 - Dámy a husaři
1958 - Dámy a husaři
1958 - Dámy a husaři
Hra
Hra
Hra
Hra
Josef Trhlík čp.47 a Josef Trhlík čp.2 - Hra
Ochotnické divadlo v Zahrádce
Ochotnické divadlo v Zahrádce
Hra
Hra
Hra
Hra
Hra
Pivovar v Svojkově
Pivovar v Svojkově
Ochotnické divadlo v Zahrádce
Ochotnické divadlo v Zahrádce
Moje teta, tvoje teta
Moje teta, tvoje teta
40. léta - Její pastorkyňa
Václav Černý při zkoušce divadelní hry
Josef Sládek čp.51
Josef Valenta čp.35
Josef Košan čp.7
František Komanec čp.5
Josef Trhlík čp.47
Slavomír Fiala čp.231934 - Tulácká krev1958 - Dámy a husaři1973 - Moje teta, tvoje teta