Facebook

 


ŽENY Z ČÍŽKOVA ZÍSKALY GRANT

Čížkovský spolek žen využil příležitosti a na svůj projekt získal finanční dotaci z grantového programu MAS sv.Jana z Nepomuku.


Rádi bychom připoměli aktivity volnočasového spolku čížkovských žen, kterým se letos na jaře podařila získat finanční dotace 8 000 Kč na svůj projekt "Obleč si korálek, ozdob se krajkou..."  z grantového programu MAS sv. Jana z Nepomuku. Uskutečnilo se tak několik tvořivých setkání na témata, jako výroba šperků různými technikami, pletení košíků, tvoření obrázků na látku pomocí sava, zdobení kraslic či ukázky paličkování. Setkání se uskutečňovala v čížkovské mateřské školce za účasti převážně žen z Čížkova, ale dorazilo i několik maminek dětí ze školky.

Tvořivá setkání čížkovských žen - jaro 2011
Tvořivá setkání čížkovských žen - jaro 2011
Tvořivá setkání čížkovských žen - jaro 2011
Tvořivá setkání čížkovských žen - jaro 2011
Tvořivá setkání čížkovských žen - jaro 2011

MAS sv. Jana z Nepomuku úspěšně zorganizova a již dva ročníky grantového programu STARTÉR pro MLADÉ, tento rok přišli na řadu všechny dívky, slečny a ženy, které vyvíjí nebo hodlají vyvíjet své aktivity na území MAS sv. Jana z Nepomuku. Cílem tohoto programu bylo podporovat projekty neformálních skupin žen, které si sami navrhnou a které mají pozitivní dopad na své okolí (přispějí k řešení místních problémů a potřeb, obohatí komunitní život v obci, podpoří rozvoj kultury a volnočasových aktivit, budou mít pozitivní vliv na životní prostředí apod.)

Záměrem projektu „Obleč si korálek, ozdob se krajkou …“, podpořeného v rámci programu MAS sv. Jana z Nepomuku Startér pro ženy, bylo připomenout některá tvořivá řemesla našich předků. Která řemesla bylo možné si na sedmi vámi pořádaných dílnách vyzkoušet? O co byl největší zájem?

Z tradičnějších technik jsme si vyzkoušely: drátkování, zdobení kraslic různými technikami a také pletení košíků. Dále jsme vyráběly šperky z fima a z korálků a v posledním kurzu budeme batikovat a savovat. Vzhledem k tomu, že našich kurzů se zúčastňovaly jen ženy, byl největší zájem o výrobu šperků.

Posunula vás realizace projektu k zamýšlenému založení občanského sdružení pro záchranu tradičních ženských řemesel našeho okolí? A jaké plánujete v nejbližší době další akce?

Přímo o založení občanského sdružení ještě stále neuvažujeme, ale do budoucna chceme v neformálních setkáváních pokračovat. Témata našich setkávání budou vycházet z nápadů, inspirace a aktuálního zájmu.

Jak byla složitá příprava projektu do programu STARTÉR pro ženy? Jaké nové zkušenosti vám přinesla jeho realizace?

Příprava k projektu vyplynula z občasných setkávání místních žen a tak se nezdála nijak náročná. Ovšem v praxi se nějaké nedostatky objevily. Například kurzů bylo až moc a v krátkých časových úsecích. Tudíž i čas na přípravu byl mnohdy krátký.... Díky projektu podpořenému v programu Startér pro ženy jsme měly možnost vyzkoušet nové techniky a také se setkat s lidmi, kteří nám předali své zkušenosti a dovednosti což je po všech stránkách přínosem. Krom materiálu jsme pořídly i malou ruční vrtačku Dremmel, která se do budoucna jistě neztratí a je možné si jí za symbolický poplatek vypůjčit i domů. Účast v projektu nás obohatila o nové možnosti, při kterých nás mimo jiné brzdily i finance. Jsme rády, že jsme se projektu zúčastnily a že jsme mohly připravit pár pěkných večerů drobných řemesel i pro několik dalších nadšených žen.

Odpovědi poskytla Vlaďka Velíková, team BRK žen

autor: Michal Arnošt
zdroj:http://mas.nepomucko.cz/cs

Publikováno: 11.06.2011

Aktualizováno: 22.05.2019