Facebook

 


SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

SDH Čížkov

03.09.2011
2011 DOLCE - OKRES
V sobotu 3.9.2011 se v obci Dolce uskutečnilo okresní hasičské cvičení.


07.06.2008
2008 SEDLIŠTĚ - OKRSEK
Fotografie z okrskového cvičení v Sedlišti, které se konalo v sobotu 7.6.2008.


12.08.2006
2006 DOLCE - OKRES
Fotografie z okresního kola hasičské soutěže v Dolcích v roce 2006.


Další UDÁLOSTI SDH >>

 

18.02.2012
HISTORIE SDH ČÍŽKOV
Informace o historii sboru dobrovolných hasičů v Čížkově.


HISTORIE HASIČŮ V ČR
Informace o historii hasičů v ČR.

HASIČSKÉ DESATERO
Hasičské desatero

Okres Dolce 2011

2006