Facebook

 


Z ČÍŽKOVA DO CHYNÍNA

Nedávno jsme informovali o dotaci na obnovu staré cesty mezi Čížkovem a Chynínem. Nyní přinášíme zprávu o naplňování projektu.


Výsledkem projektu „Z Čížkova na Chynín“ občanského sdružení Topland Brd je vysázená ovocná alej podél cesty (v úseku, kde neprochází lesem), která je spojnicí obcí Čížkov a Chynín. Jedná se o úsek mezi obcí Čížkov a lesem Voletínem. Dále založení tůně pro obojživelníky a výsadba několika remízků na louce pod lesem Voletín. Vyhloubení tůně proběhlo ve druhé polovině září, tůň prozatím není zcela naplněna vodou. S plánovanou výsadbou vodních rostlin chceme proto počkat na jaro.

Výsadba remízků a zejména ovocné aleje proběhla dne 11. 11. 2012 díky 13 dobrovolníkům z obcí Čížkov, Chynín, Dožice a Spálené Poříčí (3 z účastníků jsou členy našeho o.s.). Vysazeno bylo celkem 38 ovocných stromů (vysokokmeny; převážně třešně a hrušně + 2 švestky; prostokořenné sazenice), 13 listnáčů, domácí druhy (lípy, jilmy, duby, topoly; balové sazenice velikosti 6-8/8-10) a několik keřů lísky (zčásti z vlastních zdrojů). Sazenice stromů byly kotveny na jeden kůl a opatřeny chráničkou z plastového pletiva. Řízení výsadbových prací a dohled nad kvalitou odvedené práce prováděl profesionální zahradník (též dobrovolník L. Kejha). Přestože přímá finanční spoluúčast našeho sdružení v daném projektu není příliš vysoká, domníváme se, že hodnotu projektu se nám podařilo navýšit zmíněnou dobrovolnou prací, taktéž zajištěním dopravy sazenic dobrovolníky, kteří nežádali proplacení ujetých km, i použitím kotvícího materiálu (kůly, úvazky) a chrániček proti okusu zvěří z vlastních zásob sdružení. Zálivku sazenic zajistil p. Velík.

Za mimofinanční přínos projektu považujeme fakt, že výsadby se, navzdory sychravému a lehce deštivému počasí, zúčastnilo 13 lidí, kteří byli ochotni vydržet až „do posledního stromu“ v dobré náladě. Přestože se většina účastníků vzájemně původně neznala, panovala velmi kamarádská atmosféra a jistě byla navázána nová přátelství. K úspěchu „akce“ určitě přispěla i horká polévka a výborná sekaná – pozornost od manželů Velíkových. Na společné setkání bychom chtěli navázat v příštím roce jednak při výsadbě vodních rostlin do tůně, ale zejména při návratu starého litinového křížku, který byl nalezen na jedné z čížkovských půd, zpět do krajiny. Jeho původní umístění sice neznáme, ale vybrali jsme místo u cesty, ze kterého je příjemný výhled na Čížkovský kostel i okolní krajinu. Na místo jsme vysadili dvojici lip, kámen s křížkem doplníme na jaře, až rozkvete nová ovocná alej.

Sdružení Topland Brd o.s.

Výsadba stromů na při staré cestě z Čížkova do Chynína 11.11.2012
Výsadba stromů na při staré cestě z Čížkova do Chynína 11.11.2012
Výsadba stromů na při staré cestě z Čížkova do Chynína 11.11.2012
Výsadba stromů na při staré cestě z Čížkova do Chynína 11.11.2012
Výsadba stromů na při staré cestě z Čížkova do Chynína 11.11.2012
Výsadba stromů na při staré cestě z Čížkova do Chynína 11.11.2012
Výsadba stromů na při staré cestě z Čížkova do Chynína 11.11.2012
Výsadba stromů na při staré cestě z Čížkova do Chynína 11.11.2012
Výsadba stromů na při staré cestě z Čížkova do Chynína 11.11.2012
Výsadba stromů na při staré cestě z Čížkova do Chynína 11.11.2012
Výsadba stromů na při staré cestě z Čížkova do Chynína 11.11.2012
Výsadba stromů na při staré cestě z Čížkova do Chynína 11.11.2012
Výsadba stromů na při staré cestě z Čížkova do Chynína 11.11.2012
Výsadba stromů na při staré cestě z Čížkova do Chynína 11.11.2012
Výsadba stromů na při staré cestě z Čížkova do Chynína 11.11.2012
Výsadba stromů na při staré cestě z Čížkova do Chynína 11.11.2012
Výsadba stromů na při staré cestě z Čížkova do Chynína 11.11.2012
Výsadba stromů na při staré cestě z Čížkova do Chynína 11.11.2012
Výsadba stromů na při staré cestě z Čížkova do Chynína 11.11.2012
Výsadba stromů na při staré cestě z Čížkova do Chynína 11.11.2012
Výsadba stromů na při staré cestě z Čížkova do Chynína 11.11.2012
Výsadba stromů na při staré cestě z Čížkova do Chynína 11.11.2012
Výsadba stromů na při staré cestě z Čížkova do Chynína 11.11.2012
Výsadba stromů na při staré cestě z Čížkova do Chynína 11.11.2012

Autor fotografií: Bart

Publikováno: 11.11.2012

Aktualizováno: 22.05.2019