Facebook

 


VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 2015

V sobotu 31.1.2015 se v Čížkově uskutečnilo slavnostní vítání nových občánků obce Čížkov, které se zde konalo naposledy někdy před více jak dvaceti lety.


Rodičovský slib

Vážený pane starosto, rodiče slibují, že ze svých dětí vychovají řádné, pracovité a poctivé občany,
kteří budou milovat svůj rodný kraj i svou vlast.

Za malou chvíli to začne. Po 20 letech se v naší obci opět uskuteční slavnostní vítání nových občánků.
Květiny byly připraveny pro každou maminku.
Pro děti jsou připraveny pamětní listy - pro holky růžové.
A pro kluky modré.
Starosta Zdeněk Tomášek se chystá na slavnostní zahájení.
Nálada byla slavnostní a milá.
Úsměvy babičky i vnoučka.
Opravdu kompletní rodinka.
Copak nás asi čeká?
Rozradostnělé babičky.
Září obě, maminka i dcerka.
V klubku dětí se vyjímá rodičovský úsměv.
Pan místostarosta Láďa Jára (vpravo) v družné debatě s čečovickým spoluobčanem.
A můžeme začít...
Starosta Ing. Zdeněk Tomášek vítá rodiče se svými dětmi a pronáší slavnostní projev.
Nálada byla mezi účastníky od začátku výborná.
Sál kulturního zařízení v Čížkově byl zcela zaplněn.
Není nad úsměv ve tváři.
Vítání občánků v obce Čížkov 31.1.2015 v Čížkově.
Vítání občánků v obce Čížkov 31.1.2015 v Čížkově.
Vítání občánků v obce Čížkov 31.1.2015 v Čížkově.
Zastupitelka obce Martina Nová z Čečovic se svou pomocnicí Rozárkou Skalovou ze Zahrádky.
Vítání občánků v obce Čížkov 31.1.2015 v Čížkově.
Vítání občánků v obce Čížkov 31.1.2015 v Čížkově.
Lenka a Ladislav Batovcovi z Čečovic se synem Tomášem.
Vítání občánků v obce Čížkov 31.1.2015 v Čížkově.
Plyšové dárky předávala svým skoro vrstevníkům Rozárka Skalová.
Lucie Hacklová a Ondřej Hošinský ze Železného Újezdu s dcerkou Nelou.
Rodičům popřál i starosta SDH Čížkov Miloš Heřman.
Manželé Petra a Václav Beránkovi z Měrčína se synem Petrem.
Předávání pamětních listů se zhostila Jana Linhartová.
Manželé Lenka a Martin Burianovi z Čížkova s dcerou Michaelou a synem Matyášem.
Vítání občánků v obce Čížkov 31.1.2015 v Čížkově.
Věra Jeřábková a manžel Leoš z Přešína se těší z dcery Lucie a syna Leoše.
Vítání občánků v obce Čížkov 31.1.2015 v Čížkově.
Iveta Šebová a Miroslav Jílek z Čížkova se synky Miroslavem a Matyášem.
Vítání občánků v obce Čížkov 31.1.2015 v Čížkově.
Monika Klůsová a Petr Žáček z Čečovic s dcerkou Jasmínou.
Vítání občánků v obce Čížkov 31.1.2015 v Čížkově.
Pavla a Libor Kovaříkovi z Chynína se synem Lukášem a dcerou Lucií.
Roman a Jana Levých z Čečovic s dcerkami Veronikou a Kateřinou.
Čížkováci Jiří Linhart a Lenka Čudová s dcerkou Nelou.
Kateřina Šeflová a Pavel Šefl z Chynína se synem Pavlem.
Lenka Havelková a Ondřej Šplíchal z Čížkova mají dcerku Annu.
Vítání občánků v obci Čížkov 31.1.2015 v Čížkově.
Paní Martina Uhlířová z Čečovic s dcerou Kateřinou a synem Václavem.
Manželé Marie a Petr Chottovi z Přešína s dcerou Štěpánkou, synem Petrem a dcerou Denisou.
Lucie a Miroslav Jiřincovi ze Železného Újezdu s dcerkami- dvojčaty- Julií a Sofií.
Vítání občánků v obce Čížkov 31.1.2015 v Čížkově.
Vítání občánků v obce Čížkov 31.1.2015 v Čížkově.
Manželé Michaela a Václav Karasovi ze Železného Újezdu se synem Adamem
Železnoújezďáci Marta Plachá a Ondřej Plachý s nejmladším občánkem synem Janem a synem Ondřejem.
Vítání občánků v obce Čížkov 31.1.2015 v Čížkově.
Manželé Michal a Marcela Skalovi ze Zahrádky s dcerou Kristýnkou.
Tomáš Sladký a Martina Sochorová ze Železného Újezdu se synem Jakubem.
Rodičovský slib podepisuje Tomáš Sladký.
Jana Stachová a Karel Stach s dcerou Kristýnkou.
Barbora Němečková a Miloš Heřman z Čížkova se synem Ondřejem.
Barbora Němečková a Miloš Heřman z Čížkova se synem Ondřejem.
V roli dědů a pradědů pánové Václav Davídek a Josef Heřman.
Vítání občánků v obci Čížkov 31.1.2015 v Čížkově.
Obecní úřad byl zastoupen zastupiteli Martinou Novou, Milošem Heřmanem, Janou Linhartovou a Zdeňkem Tomáškem.
Starosta měl opravdu důvod k úsměvu.
Hudební duo Tomáše Jonáše.
Pozorní noví občánci.
Děda Miloš Heřman s vnoučkem Ondřejem.

Úvodní projev starosty obce Čížkov Ing. Zdeňka Tomáška

Vážení rodiče, tatínkové a maminky, milí hosté, vítám vás v kulturním zařízení obecního úřadu v Čížkově. Sešli jsme se, abychom přivítali vaše děti mezi nejmladší občánky naší obce. Setkání je to poněkud zvláštnějšího charakteru a to z toho důvodu, že kvůli dlouhé časové prodlevě zde dnes přivítáme ty nejmladší, několika měsíční až již několika leté děti. Ale slibuji, že se již takováto prodleva nebude opakovat a pakliže rodiče zabezpečí příchod nových občánků v každém roce, bude mi potěšením uspořádat takovýto mimořádně důležitý společenský akt každý rok.

Žijeme v mimořádně svobodné společnosti, ale mít a vychovávat děti ,není dnes vůbec snadné. Přeji vám, abyste ušlechtilé rodičovské city mohli intenzivně prožívat po celý život. A abyste po celý život byli šťastni a hrdi na své děti. Vaším dítětem přibyl do naší společnosti nový občan. Ještě hodně vody uteče, než se naučí všemu, co správný muž či žena mají vědět a umět. A hlavně na Vás bude záležet ,jak své dítě, nebo děti, povedete, kolik mu dáte pocítit své lásky , čemu všemu ho naučíte a jak nároční k němu budete. Toto a ještě mnoho dalších okolností rozhodne, jaký to bude člověk. Zda bude ve svém životě šťasten a zda bude zdrojem dalšího štěstí a hrdosti i pro vás.

Vážení rodiče, nezapomínejte, že od prvních chvil vás pozorují dvě bystré a vnímavé oči, které budou napodobovat vše, co u vás uvidí či co od vás uslyší. Budete-li mít někdy pocit, že vaše dítě je ještě malé a že nemůže mít ze všeho rozum, mýlíte se. Mnoho podnětů si už od těchto chvil vaše dítě natrvalo ukládá do paměti. Milujte své děti, ale v jejich zájmu si uchovávejte autoritu.

Vaše děti vám kromě jiného přináší na tento svět hodnotu, na niž rodiče často zapomínají - věčnost. Ve svých dětech každý z nás žije dál. Životy našich dětí jsou pokračováním životů našich a našich předchůdců. Tento nekonečný řetěz generací se nemusí nikdy uzavřít, pokud svět, do něhož své dítě přivádíte, bude rozumný a klidný. Pokud i vy přispějete k tomu, aby vaše děti žily v lásce a rodinné harmonii a byly vychovávány v hluboké úctě ke svému okolí.

Den narození dítěte je významným předělem ve vašem životě. Svým významem dosahuje dne svatebního, kdy jste rozechvěle vstupovali do obřadní síně, abyste své osudy spojili jednou provždy. Tento slavnostní pocit určitě máte i v tuto chvíli. Navíc umocněný odpovědností nejen za sebe a svého partnera, ale za své stále ještě bezbranné dítě.

Vážení rodiče, dovolte, abych vám popřál hodně zdraví, pohody a radosti. A vám, děti, abyste navždy milovaly své táty a maminky a abyste šťastně vykročily do života, který na vás teprve čeká.

Autor fotografií: Dušan Skala

Publikováno: 31.01.2015

Aktualizováno: 22.05.2019