Facebook

 


TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2020

Na počátku každého nového roku probíhá v Čížkově Tříkrálová sbírka. Letos se připomíná již 20 let této charitativní sbírky v České republice.


Na počátku každého nového roku probíhá v Čížkově Tříkrálová sbírka. Letos se připomíná již 20 let této charitativní sbírky v České republice, tak dovolte i nám malé ohlédnutí.

Na počátku Tříkrálové sbírky v obci Čížkov stojí paní Marie Kovářová se svými syny Lukášem, Jeníkem a Zdeninou. Posléze se přidala paní Ludmila Haasová se syny Michalem a Davidem a později paní Václava Šmírová s dětmi Štefanem, Vaškem a Alexandrou. Naši koledníčci postupně odrůstali, ale naštěstí noví dorůstali a tak se na postech králů a případného dětského doprovodu vystřídala řádka dětí: Vašek a Petr Jandečkovi, Anička Krejčířová a Klárka Šurmanová, Zdenda Kec, Jakub Šmíro a Natálka Linhartová, Josefínka Velíková, Lucka a Helenka Kokoškovi, Nicol Čudová a Nelinka Linhartová, Daniela a Honzík Brůhovi, Michalka a Matyášek Burianovi, …

Děti zaslouží obdiv, protože většina z nich vydržela bez protestů projít celou obcí i s těmi našimi kopečky a to ve velmi různorodém počasí. Zažili jsme sněhovou vánici, sněhové závěje, i celodenní mráz pod -10°C, ale také slunečné počasí s krásným výhledem do okolí.

A velké poděkování patří Vám všem, kteří otevíráte dveře a s úsměvem nás přijímáte a přispíváte do kasičky. Věřte, že nás potěší jakýkoliv příspěvek dle Vašeho uvážení a Vašich možností. Pro nás je velmi milé, jak nás očekáváte a vítáte.

Zapečetěnou kasičku odevzdáváme na Městském úřadě ve Spáleném Poříčí, kde všechny kasičky odpečetí a spočítají, informace jsou posléze uveřejněny na webu Tříkrálové sbírky (www.trikralovasbirka.cz)  Vybrané peníze jdou do předem určených charitních projektů. Námi vybrané peníze jsou v posledních letech zasílány do Domova svaté Zdislavy, což je chráněné bydlení pro matky s dětmi v tísni v Plzni.

Ještě jednou děkujeme za příspěvky a v roce 2021 na shledanou!

Pro www.obec-cizkov.cz
Ludmila Haasová, Václava Šmírová

Tříkrálová sbírka v Čížkově 11. 1. 2020
Tříkrálová sbírka v Čížkově 11. 1. 2020
Tříkrálová sbírka v Čížkově 11. 1. 2020
Tříkrálová sbírka v Čížkově 11. 1. 2020
Tříkrálová sbírka v Čížkově 11. 1. 2020

Autor fotografií: Václava Šmírová, Petr Kokoška

Publikováno: 11.01.2020

Aktualizováno: 21.01.2020