Facebook

 


TŘI KRÁLOVÉ V ČÍŽKOVĚ

V sobotu 8. ledna proběhla v Čížkově tradiční tříkrálová sbírka

Po obci Čížkov chodili v sobotu 8. ledna 2011 tři králové. Tříkrálová sbírka se v Čížkově koná pravidelně již několik let. Zajišťují ji hlavně děti (a jako doprovod dospělí ) navštěvující místní kostel patřící pod farnost Spálené Poříčí. Většina spoluobčanů je velmi vstřícná a daruje koledníkům peníze do "kasičky". Ta potom putuje zpět na úřad v Pořičí, kde ji rozpečetí a spočítají výsledek sbírky.

Tříkrálová sbírka je akce organizovaná Českou katolickou charitou a v ní sdruženými lokálními charitami. Akce navazuje na tradici koledování na Tři krále(tj. 6. ledna) a má charakter celonárodní sbírky, jejímž hlavním účelem je především na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším sociálně potřebným skupinám lidí a to zejména v regionech, kde sbírka probíhá. Nejméně desetina výnosu sbírky je každoročně určena také na humanitární pomoc do zahraničí.

Dary od obyvatel vybírají koledníci organizovaní do skupinek ve dnech 6.-13. ledna, přičemž jejich obvyklé uspořádání představují tři koledníci v dětském věku coby tři králové a jejich dospělý doprovod vybavený od pořádající charity průkazem koledníka (průkaz je reakcí na skupinky falešných koledníků, kteří se na sbírce přiživovali). Skupina je vybavena zapečetěnou kasičkou s logem Charity.

Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnickou akcí v České republice. Koled se účastnívá kolem 40 tisíc dobrovolníků, přičemž v roce 2009 se jí zúčastnilo téměř 50 tisíc dobrovolníků.

Tři králové v Čížkově 8.1.2011
Tři králové v Čížkově 8.1.2011
Tři králové v Čížkově 8.1.2011
Tři králové v Čížkově 8.1.2011
Tři králové v Čížkově 8.1.2011

Publikováno: 08.01.2011

Aktualizováno: 22.05.2019