Facebook

 


PROCHÁZKA PO NAŠICH LOUKÁCH

Pojďte společně s Ing.Zdeňkem Tomáškem na krátkou procházku po loukách v okolí Čížkova.


Zveme Vás na krátkou procházku po loukách v okolí Čížkova. Převážnou část tvoří dnes porosty kulturních trav, které zabezpečují vysoký výnos travní hmoty, ať již pro sušení , nebo, nyní spíše pro výrobu senáží. Přesto však můžete objevit louku jako z Krakonošovy, na Brdech spíše Fabiánovy, zahrádky. Ukrytá mezi neprostupnými porosty trnek a hloží ,Vám nabídne paletu všech barev mnoha druhů lučního kvítí, které  pomalu přestáváme znát, protože se nehodí do velkovýroby pícnin. Pojďte se tedy projít, alespoň touto cestou, mezi Čížkov, Zahrádku a Přešín.

Krásný pohled na Zelenou Horu přes klasickou vlhkou louku s velkým zastoupením žlutě kvetoucím pryskyřníkem prudkým.
Louka s převahou kulturních trav, tedy, bojínku, srhy, psárky a jílku a dalších trav... Kvetoucí kopretiny a kohoutek luční tvoří minimální příměs.
Louka s převahou kulturních trav, tedy, bojínku, srhy, psárky a jílku a dalších trav... Kvetoucí kopretiny a kohoutek luční tvoří minimální příměs.
Klasická louka, jak ji známe spíše z dnes hůře přístupných ploch kvůli mokru. Opět převládá pryskyřník prudký. Snad díky tomu, že se dnes píce sklízí velkou a těžkou mechanizací, zůstávají tyto louky „nezušlechtěny“ přísevem kulturních trav, protože
V porostu pryskyřníku objevíme růžovofialový kohoutek luční, hnědé hlavičky krvavce totenu, ale i květy,  zelené válečky, bojínku nebo psárky.
Pryskyřník plazivý je též součástí drnového porostu mokrých luk.
Pryskyřník plazivý je též součástí drnového porostu mokrých luk.
Průhled do zakvetlé, „nekulturní „louky. Je známé rčení, „Rozkvetlá louka, špatný sedlák“. Ale v tomto případě můžeme sedlákovi poděkovat!
Barevné vlny lučního kvítí.
Barevné vlny lučního kvítí.
Růžovofialová záplava kohoutku lučního.
Kopretina bílá vytváří překrásné monolitní koberce.
Pestrost dotváří v krásném barevném ladění modrý zvonek rozkladitý.
Což takhle tapetu do obýváku?
Je to zrcadlení letní oblohy, nebo zvonek rozkladitý?
Detajl květu zvonku rozkladitého.
O slovo se hlásí v travním porostu šťovík kyselý.
Kopretina a šťovík.
Spodní patro rozkvetlé louky tvoří nádherně modrý rozrazil rezekvítek, lidově také zvaný „bouřka“.
Spodní patro rozkvetlé louky tvoří nádherně modrý rozrazil rezekvítek, lidově také zvaný „bouřka“.
Ostrůvky jednotlivých druhů květin a trav tvoří úžasnou plošnou mozaiku všech barev.
Turan ostrý patří mezi plevele na lukách i orných půdách.
Totéž platí i o krtičníku hlíznatém.
Léčebná kůra pro oči.
Léčebná kůra pro oči.
Léčebná kůra pro oči.
Léčebná kůra pro oči.
Při troše štěstí můžete uvidět i krásný kus vysoké zvěře.
Úpolín evropský  je zákonem chráněná květina.
Úpolín evropský  je zákonem chráněná květina.
Lokalita vstavačové louky doznala stop po použití strojní techniky.
Vstavač májový, krásná orchidea našich luk.
Na této lokalitě kvete v plném zákvětu několik set těchto krásných jedinců. Spatřit ho můžeme ve společnosti další orchideje  prstnatce pleťového. Dnes již ,bohužel, velmi vzácně i se vstavačem kukačkou.
V místech, kde stojí na louce voda můžeme najít sítinu s jejími květy jako chomáčky vaty.
Zběhovec plazivý je dalším zástupcem modře kvetoucích rostlin na louce.
Nyní jsme již v porostu na Strašné skále. Od samého začátku jara zde můžeme vidět nejméně desítku stanovištních bylin. My jsme přišli trochu pozdě, tak alespoň pár zachovalých květenství.
Malý, na zemi se krčící, ale přesto krásný pstroček dvoulistý.
Spanilá krasavice konvalinka vonná. Tak zase někdy na shledanou na procházce naší přírodou.

Autor fotografií: Dušan Skala

Publikováno: 23.05.2011

Aktualizováno: 22.05.2019