Facebook

 


OKRSKOVÉ CVIČENÍ V ČÍŽKOVĚ

V sobotu 4.června 2011 se v Čížkově uskutečnilo okrskové cvičení sborů dobrovolných hasičů.


Cvičení se uskutečnilo v přírodním areálu „pod lesem“ a zúčastnilo se ho 8 družstev mužů a 3 družstva žen. Hasičské klání proběhlo v přátelské a kamarádské atmosféře, vše umocnilo i veřejné představení nového praporu Okrsku Čížkov , velmi dobré občerstvení a v neposlední řadě krásné počasí. Před nastoupenými sbory předal Jiří Strolený mladší z Vrčeně, ve funkci hlavního rozhodčího, hlášení starostovi okrsku Čížkov ,Miloši Heřmanovi a po té započalo cvičení.

Všechna družstva se presentovala ve štafetě (dvě kola a lepší čas se počítal) a v požárním útoku. Provedení útoku bylo ztíženo tím, že si členové družstva před startem vylosovali čísla, tedy činnost, kterou při útoku posléze vykonávali. Tím se povětšinou setřela natrénovanost jednotlivých úkonů specialistů v týmu. Nad správným provedením všech cvičení dohlížel tým rozhodčích se SDH ve Vrčeni. Dlužno podotknout, že jejich činnost byla usnadněna jejich znalostmi a i vysoce korektním vystupováním jednotlivých sborů.

Na závěr byl opět slavnostní nástup a tři nejlepší družstva mužů a žen dostala z rukou starosty okrsku poháry a družstvo mužů z Čížkova pak i putovní pohár, který za rok 2010 měl ve svém držení SDH v Tojicích. Tři nejlepší družstva mají právo účasti na okresní soutěži. Příjemná atmosféra panovala i při přátelském posezení, které se rozešlo až po setmění vele úspěšného dne. Poděkování patří všem zúčastněným hasičským sborům , pořadatelům a ostatním pomocníkům a v neposlední řadě přítomné veřejnosti. Jmenovitě děkuje SDH v Čížkově panu Josefu Přibylovi, který poskytuje ,zde konaným akcím, zdroj elektrické energie. Výsledky jsou uvedeny v následující tabulce.

Na závěr bych chtěl požádat všechny, kteří přislíbili dodání foto materiálu z této soutěže, aby tak učinili prostřednictvím E-mailové adresy starosta@obec-cizkov.cz nebo ou@obec-cizkov.cz nebo na jiném nosiči. Fotky budou zveřejněny u tohoto textu i se jmény autorů. Děkuji.

Zapsal Ing. Zdeněk Tomášek starosta obce Čížkov

Konečné pořadí:

Muži: 1.Čížkov, 2.Přešín A, 3.Tojice, 4.Vrčeň., 5.Čečovice, 6.Přešín B, 7.Železný Újezd, 8.Čmelíny-Víska

Ženy: 1.Vrčeň, 2.Přešín, 3.Železný Újezd

Okrskové cvičení v Čížkově 4.6.2011
Okrskové cvičení v Čížkově 4.6.2011
Okrskové cvičení v Čížkově 4.6.2011
Okrskové cvičení v Čížkově 4.6.2011
Okrskové cvičení v Čížkově 4.6.2011
Okrskové cvičení v Čížkově 4.6.2011
Okrskové cvičení v Čížkově 4.6.2011
Okrskové cvičení v Čížkově 4.6.2011
Okrskové cvičení v Čížkově 4.6.2011
Okrskové cvičení v Čížkově 4.6.2011
Okrskové cvičení v Čížkově 4.6.2011
Okrskové cvičení v Čížkově 4.6.2011

Cvičení sborů dobrovolných hasičů okrsku Čížkov, konané dne 4.června 2011 v Čížkově

Poř.č.

SDH v

Štafeta

Útok

Trestné body

Výsledný čas

Pořadí

I.kolo

II.kolo

1.

muži .Přešín A

88

94

98

10

196

2

2.

m.Čečovice

94

96

121

20

235

5

3.

m.Čmelíny-Víska

115

-

186

10

311

8

4.

m.Tojice

89

92

94

20

203

3

5.

m.Přešín B

96

91

157

-

248

6

6.

m.Železný Újezd

-

112

164

30

306

7

7.

m.Vrčeń

99

94

103

10

207

4

8.

m.Čížkov

84

85

95

-

179

1

1.

ženy Přešín

161

134

128

-

262

2

2.

ž. Železný Újezd

188

-

238

-

426

3

3.

ž. Vrčeň

119

119

106

-

225

1

Časy jsou uvedeny v sekundách, za každý trestný bod se připočítala 1 sekunda.

Publikováno: 04.06.2011

Aktualizováno: 22.05.2019