Facebook

 


100 LET PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY

Přinášíme vám video vzpomínku na oslavy 100 let od první světové války, které proběhly v Čížkově v sobotu 3. června 2017.


Čížkov se v sobotu stal dějištěm jedné z nejvýznamnějších událostí naší obce posledních let. Dlouho připravovaná akce byla vrcholem vzpomínkových oslav, kterými jsme si připomněli stoleté výročí od první světové války a důstojně jsme uctili památku padlých občanů z naší obce. Celá akce byla o to slavnostnější, neboť pozvání přijalo i mnoho významných osobností veřejného života. Jedna z nejvýznamnějších českých operních pěvkyň a sopranistek paní Eva Urbanová rozezněla svůj hlas, jak v čížkovském kostele, tak i při zpěvu československé hymny během odpolední části programu. Velkým očekáváním byl naplněn příjezd nejvyššího vojenského představitele vojska ČR náčelníka Generálního štábu Armády České republiky armádního generála Josefa Bečváře, který přijel se svou chotí. Zde musíme zmínit i důležitý  fakt, že Josef Bečvář je čížkovským rodákem a vítalo ho zde i mnoho kamarádů a spolužáků z místní školy. Mezi dalšími významnými hosty přijali pozvání i doktor Ondřej Pávek, děkan Metropolitní kapituly u sv. Víta, Václava a Vojtěcha, dále biskup plzeňský František Radkovský, který na úvod slavnostního dne sloužil mši svatou v místním kostele sv. Jana Křtitele, dále brigádní generál, ředitel Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje pan František Pavlas, dále poslanec parlamentu ČR pan Karel Schwarzenberg, dále senátor České republiky Mgr. Václav Chaloupek, Mgr. Václav Soukup z Metropolitní kapituly u sv. Víta, Václava a Vojtěcha, zastupitel plzeňského kraje a starosta Blovic pan Jan Poduška, zastupitel plzeňského kraje, doktor Jiří Dort, pan Václav Ziegler z Obce sokolské a zastupitel Plzeňského kraje pan František Konvář.

Sobotní událost, která začala v deset hodin dopoledne mší svatou v místním kostele, si nenechalo ujít něco kolem tři stovek lidí ze širokého okolí. Po skončení bohoslužby vyšel od kostela slavnostní průvod, který se zastavil u pomníku padlých, kde následoval pietní akt s položením věnců. První věnec za Armádu ČR položil pan generál Josef Bečvář, druhý věnec za Parlament ČR položil poslanec Karel Schwarzenberg a třetí věnec obce Čížkov položili čížkovští hasiči. Po proslovu místostarosty obce Ing. Ladislava Járy zazněly slavnostní salvy od vojáků v historických uniformách a průvod se vydal dolů k obecnímu úřadu.

Zde nejprve zazněla československá hymna v podání Evy Urbanové a poté i několik proslovů. Odpolední program moderoval Jan Skřivánek z Přešína, jenž byl vedle starosty Ing. Zdeňka Tomáška, zastupitelstva obce a sborů SDH i jedním z hlavních organizátorů obou vzpomínkových akcí. Následoval nástup vlajkonošů s prapory obce, okrsku Čížkov a SDH Čečovice, Čížkov, Přešín, Zahrádka a Železný Újezd, které slavnostně posvětil biskup plzeňský František Radkovský. Oficiální část programu byla zakončena zavěšením pamětních stuh na prapory a několika společnými fotografiemi. Po obědě vystoupil Plzeňský MLS pod vedením Miroslava Šimandla.

Na závěr nezbývá než dodat, že šlo o vydařenou akci a pro mnohé i zajímavou podívanou, která se v naší obci jen tak opakovat nebude. Připomeňme si, že o týden dříve 27. 5. proběhly pietní akty ve všech zbývajících částech obce Čížkov, a že v Liškově, Měrčíně a Zahrádce vznikly nové pomníky padlým. Díky přípravám na výročí bylo také v archivech či kronikách dohledáno mnoho cenných informací a ze soukromých sbírek bylo získáno množství historických fotografií, se kterými se budete moci setkávat i napříště na stránkách obce Čížkov. Doufejme tedy, že se nám podařilo, alespoň trochu oživit historii a důstojně připomenout všechny ty nevinné muže, jejichž život vyhasl před sto lety. Čest jejich památce.

Oslava 100 let první světové války v Čížkově 3.6.2017
Oslava 100 let první světové války v Čížkově 3.6.2017
Oslava 100 let první světové války v Čížkově 3.6.2017
Oslava výročí 100 let od první světové války v Čížkově 3.6.2017
Oslava výročí 100 let od první světové války v Čížkově 3.6.2017
Oslava výročí 100 let od první světové války v Čížkově 3.6.2017
Oslava výročí 100 let od první světové války v Čížkově 3.6.2017
Oslava výročí 100 let od první světové války v Čížkově 3.6.2017
Oslava výročí 100 let od první světové války v Čížkově 3.6.2017
Oslava výročí 100 let od první světové války v Čížkově 3.6.2017
Oslava výročí 100 let od první světové války v Čížkově 3.6.2017
Oslava výročí 100 let od první světové války v Čížkově 3.6.2017
Oslava výročí 100 let od první světové války v Čížkově 3.6.2017
Oslava výročí 100 let od první světové války v Čížkově 3.6.2017
Oslava výročí 100 let od první světové války v Čížkově 3.6.2017
Oslava výročí 100 let od první světové války v Čížkově 3.6.2017
Oslava výročí 100 let od první světové války v Čížkově 3.6.2017
Oslava výročí 100 let od první světové války v Čížkově 3.6.2017
Oslava výročí 100 let od první světové války v Čížkově 3.6.2017
Oslava výročí 100 let od první světové války v Čížkově 3.6.2017
Oslava výročí 100 let od první světové války v Čížkově 3.6.2017
Oslava výročí 100 let od první světové války v Čížkově 3.6.2017
Oslava výročí 100 let od první světové války v Čížkově 3.6.2017
Oslava výročí 100 let od první světové války v Čížkově 3.6.2017
Oslava výročí 100 let od první světové války v Čížkově 3.6.2017
Oslava výročí 100 let od první světové války v Čížkově 3.6.2017
Oslava výročí 100 let od první světové války v Čížkově 3.6.2017
Oslava výročí 100 let od první světové války v Čížkově 3.6.2017
Oslava výročí 100 let od první světové války v Čížkově 3.6.2017
Oslava výročí 100 let od první světové války v Čížkově 3.6.2017
Oslava výročí 100 let od první světové války v Čížkově 3.6.2017
Oslava výročí 100 let od první světové války v Čížkově 3.6.2017
Oslava výročí 100 let od první světové války v Čížkově 3.6.2017
Oslava výročí 100 let od první světové války v Čížkově 3.6.2017
Oslava výročí 100 let od první světové války v Čížkově 3.6.2017
Oslava výročí 100 let od první světové války v Čížkově 3.6.2017
Oslava výročí 100 let od první světové války v Čížkově 3.6.2017
Oslava výročí 100 let od první světové války v Čížkově 3.6.2017
Oslava výročí 100 let od první světové války v Čížkově 3.6.2017
Oslava výročí 100 let od první světové války v Čížkově 3.6.2017
Oslava výročí 100 let od první světové války v Čížkově 3.6.2017
Oslava výročí 100 let od první světové války v Čížkově 3.6.2017
Oslava výročí 100 let od první světové války v Čížkově 3.6.2017
Oslava výročí 100 let od první světové války v Čížkově 3.6.2017
Oslava výročí 100 let od první světové války v Čížkově 3.6.2017
Oslava výročí 100 let od první světové války v Čížkově 3.6.2017
Oslava výročí 100 let od první světové války v Čížkově 3.6.2017
Oslava výročí 100 let od první světové války v Čížkově 3.6.2017
Oslava výročí 100 let od první světové války v Čížkově 3.6.2017
Oslava výročí 100 let od první světové války v Čížkově 3.6.2017
Oslava výročí 100 let od první světové války v Čížkově 3.6.2017
Oslava výročí 100 let od první světové války v Čížkově 3.6.2017
Oslava výročí 100 let od první světové války v Čížkově 3.6.2017
Oslava výročí 100 let od první světové války v Čížkově 3.6.2017
Oslava výročí 100 let od první světové války v Čížkově 3.6.2017
Oslava výročí 100 let od první světové války v Čížkově 3.6.2017
Oslava výročí 100 let od první světové války v Čížkově 3.6.2017
Oslava výročí 100 let od první světové války v Čížkově 3.6.2017
Oslava výročí 100 let od první světové války v Čížkově 3.6.2017
Oslava výročí 100 let od první světové války v Čížkově 3.6.2017
Oslava výročí 100 let od první světové války v Čížkově 3.6.2017
Oslava výročí 100 let od první světové války v Čížkově 3.6.2017
Oslava výročí 100 let od první světové války v Čížkově 3.6.2017
Oslava výročí 100 let od první světové války v Čížkově 3.6.2017
Oslava výročí 100 let od první světové války v Čížkově 3.6.2017
Oslava výročí 100 let od první světové války v Čížkově 3.6.2017
Oslava výročí 100 let od první světové války v Čížkově 3.6.2017
Oslava výročí 100 let od první světové války v Čížkově 3.6.2017
Oslava výročí 100 let od první světové války v Čížkově 3.6.2017
Oslava výročí 100 let od první světové války v Čížkově 3.6.2017
Oslava výročí 100 let od první světové války v Čížkově 3.6.2017
Oslava výročí 100 let od první světové války v Čížkově 3.6.2017
Oslava výročí 100 let od první světové války v Čížkově 3.6.2017
Oslava výročí 100 let od první světové války v Čížkově 3.6.2017
Oslava výročí 100 let od první světové války v Čížkově 3.6.2017
Oslava výročí 100 let od první světové války v Čížkově 3.6.2017
Oslava výročí 100 let od první světové války v Čížkově 3.6.2017
Oslava výročí 100 let od první světové války v Čížkově 3.6.2017
Oslava výročí 100 let od první světové války v Čížkově 3.6.2017
Oslava výročí 100 let od první světové války v Čížkově 3.6.2017
Oslava výročí 100 let od první světové války v Čížkově 3.6.2017
Oslava výročí 100 let od první světové války v Čížkově 3.6.2017
Oslava výročí 100 let od první světové války v Čížkově 3.6.2017
Oslava výročí 100 let od první světové války v Čížkově 3.6.2017
Oslava výročí 100 let od první světové války v Čížkově 3.6.2017
Oslava výročí 100 let od první světové války v Čížkově 3.6.2017
Oslava výročí 100 let od první světové války v Čížkově 3.6.2017
Oslava výročí 100 let od první světové války v Čížkově 3.6.2017
Oslava výročí 100 let od první světové války v Čížkově 3.6.2017
Oslava výročí 100 let od první světové války v Čížkově 3.6.2017
Oslava výročí 100 let od první světové války v Čížkově 3.6.2017
Oslava výročí 100 let od první světové války v Čížkově 3.6.2017
Oslava výročí 100 let od první světové války v Čížkově 3.6.2017
Oslava výročí 100 let od první světové války v Čížkově 3.6.2017
Oslava výročí 100 let od první světové války v Čížkově 3.6.2017
Oslava výročí 100 let od první světové války v Čížkově 3.6.2017
Oslava výročí 100 let od první světové války v Čížkově 3.6.2017
Oslava výročí 100 let od první světové války v Čížkově 3.6.2017
Oslava výročí 100 let od první světové války v Čížkově 3.6.2017
Oslava výročí 100 let od první světové války v Čížkově 3.6.2017
Oslava výročí 100 let od první světové války v Čížkově 3.6.2017
Oslava výročí 100 let od první světové války v Čížkově 3.6.2017
Oslava výročí 100 let od první světové války v Čížkově 3.6.2017
Oslava výročí 100 let od první světové války v Čížkově 3.6.2017
Oslava výročí 100 let od první světové války v Čížkově 3.6.2017
Oslava výročí 100 let od první světové války v Čížkově 3.6.2017
Oslava výročí 100 let od první světové války v Čížkově 3.6.2017
Oslava výročí 100 let od první světové války v Čížkově 3.6.2017
Oslava výročí 100 let od první světové války v Čížkově 3.6.2017
Oslava výročí 100 let od první světové války v Čížkově 3.6.2017
Oslava výročí 100 let od první světové války v Čížkově 3.6.2017
Oslava výročí 100 let od první světové války v Čížkově 3.6.2017
Oslava výročí 100 let od první světové války v Čížkově 3.6.2017
Oslava výročí 100 let od první světové války v Čížkově 3.6.2017

Pro obec-cizkov.cz
Dušan Skala

Autor fotografií: Adéla Demelová, Milan Demela, Pavel Motejzík, Dušan Skala

Publikováno: 08.01.2018

Aktualizováno: 22.05.2019