Facebook

 


VYCHÁZKA DO BRDSKÝCH LESŮ

Pojďte společně se starostou Zdeňkem Tomáškem na procházku do brdských přírodních rezervací u Chynína.


Vážení, zveme Vás na již druhou fototuristickou vycházku naší přírodou. Po jarní procházce po čížkovských loukách zavítáme tentokrát do přírodních rezervací Fajmanovy skály a Klenky a dále pak do přírodní rezervace Chynínské buky. Obě lokality se rozkládají na katastrální území Chynín a tak můžeme být právem natěšeni, že je to na území naší obce.

K oběma lokalitám se dostanete pohodlně pěšky nebo na kole. Zvolíme-li si jako nástupní místo Chynín, potom hned po vstupu do lesa za chynínskou fořtovnou zabočíme vlevo po červené turistické značce a po lesní asfaltové silničce po několika zatáčkách přijdeme na křižovatku, kde červená trasa zahýbá vlevo, ale my se vydáme přímým směrem. Posléze mineme vlevo stavbu Chynínského domku a pochvíli odbočíme stále po asfaltce vlevo a po cestě do kopce přijdeme až k označníku rezervace Fajmanovi skály a Klenky.

FAJMANOVY SKÁLY A KLENKY
Přírodní rezervace byla vyhlášena v roce 1955 o rozloze 29,52 ha. Leží v hřebenové části buližníkové skály v nadm. výšce 762 m a na přilehlých svazích s kamenným mořem, chránící dříve typický brdský porost jedlových bučin a zbytek reliktního boru s dubem na balvanité suti kamenného moře. Dnes jsou vrcholové porosty velmi prořídlé. O to však více se naskýtají překrásné výhledy severním a severozápadním směrem, např. na Železný Újezd, Nové Mitrovice a Plzeň. Vydejme se tedy na foto procházku po této lokalitě fotografiemi  Mgr Dušana Skaly.

CHYNÍNSKÉ BUKY
Bučina uprostřed smrkových lesů 4 km východně od obce Nové Mitrovice, na jihovýchodním okraji vrcholové plošiny Nad Maráskem (800,5 m n. m.) v Třemšínské vrchovině, jejíž výměra je 13,92 ha. Na pomezí bývalých rožmitálských a spálenopoříčských lesů narazíme na lokalitu původního souvislého bukového lesa složeného opravdu ze statných jedinců. Jsme v Chynínských bucích, v řízené rezervaci rozkládající se na 14 hektarech. Území je chráněno již od roku 1933 a dočteme se o něm jako o starém bukovém pralese s bohatším podrostem lýkovce jedovatého, mařinky vonné, vraního oka, konvalinky vonné, kyčelnice devítilisté a cibulkonosné a samorostlíku klasnatého. Mezi množstvím mohutných buků (jedinci s 331 a 345 cm v obvodu [2009]) se stářím odhadovaným na 250 let údajně hnízdí čas od času i čáp černý.  

Informační panel na okraji přírodní rezervace Fajmanovy skály a Klenky.
Pojďme spolu se starostou Ing. Zdeňkem Tomáškem za krásami lesních partií.
V současnosti typický smrkový porost s podrostem borůvčí, místy brusinek a hlavně mechů.
Jeden z kamenných výchozů buližníkové skály.
Chodníček do lesních tišin.
Padlí velikáni umocňují charakter rezervace.
Prořídlý reliktní bor a kamenné moře.
Divokost přírody.
Troudnatec pásový na kmeni smrku.
Na tlejícím jehličnanu se skví korálovec jedlový.
Můžeme zde najít i pestřec obecný.
Výhled do kraje k Železnému Újezdu a na Nové Mitrovice.
Výhled do kraje k Železnému Újezdu a na Nové Mitrovice.
Železný Újezd jako na dlani, vpravo v pozadí Chejlava s vrcholem Kámen 576 m vysokým.
Nové Mitrovice a vpravo nahoře Nechánice, jsou malebné vísky zasazené do zeleně.
Pohled na vrchol  684 m vysokého Kokšína, nad ním se rýsuje Radyně 567 m nad mořem.
Kamenná moře se západním výhledem.
Kamenná moře.
Kamenná moře severozápadním výhledem.
A jdeme dál...
Procházka přírodními rezervacemi u Chynína
Přírodní kamenná galerie.
Mechové podrosty s borůvčím.
Starý seník „Pod jezárkama“ se stal pro mnohé generace útulkem před nepohodou.
Příchozí trasou se vracíme po asfaltce asi 200 m na křižovatku, kde odbočíme vlevo do buků.
Myslivost do Brd jednoznačně patří.
Po travnaté cestě k rezervaci.
Označení přírodní rezervace Chynínské buky.
Označení přírodní rezervace Chynínské buky.
Klasická scenérie bukového porostu.
Nezapomeň vyfotit tuhle partii…
Padlé staré buky.
Padlé buky jsou mnohdy obrostlé troudnatcem kopytovitým.
Padlé buky jsou mnohdy obrostlé troudnatcem kopytovitým.
Na tlejícím buku můžete najít i krásnou slizečku porcelánovou.
Přírodní životaběh.
Pohled do korun bukového velechrámu.
Stále ještě překrásná zeleň bukového olistění.
Padlé kmeny leží v rezervaci samozřejmě bez dalšího  hospodářského využití.
Padlé kmeny leží v rezervaci samozřejmě bez dalšího  hospodářského využití.
Mladí jedinci postupem doby nahradí staré velikány.
Mladí jedinci postupem doby nahradí staré velikány.

Autor fotografií: Dušan Skala

Publikováno: 18.10.2011

Aktualizováno: 22.05.2019